Nyheter

Samkönade äktenskap kan vara i fara efter aborträtten

Folk demonstrerar för aborträtten utanför HD i Washington den 24 juni – under fredagen meddelade HD att beslutet Roe v Wade från 1973 som har garanterat aborträtten i 50 år rivs upp.

Abort är inte längre en grundlagsskyddad rättighet i USA. I fredags meddelade Högsta domstolen (HD) i Washington att beslutet Roe v Wade som sedan 1973 har garanterat aborträtten rivs upp. Många delstater håller nu på att införa abortförbud, och redan finns en oro för att även preventivmedel och samkönade äktenskap i framtiden kan förlora sitt grundlagsskydd. *Artikeln är utbyggd

USA | Beslutet att riva upp Roe v Wade motiveras med att grundlagen inte nämner abort och att aborträtten därför inte kan anses grundlagsskyddad. Domstolens konservativa majoritet menar att beslutet 1973 om att kvinnans rätt till abort skyddades av grundlagens fjortonde tillägg var felaktigt. Domare Samuel Alito skriver i beslutet – varav stora delar läcktes redan i maj – att argumenten för  Roe v Wade var ”exceptionellt svaga” och att beslutet var ”flagrant felaktigt” och att domslutet därför ska upphävas.

En nästan 50-årig rättighet försvinner och hälften av USA:s delstater väntas redan vara på gång att införa förbud eller kraftiga begränsningar. Kvinnor, transpersoner och ickebinära kommer nu att tvingas resa allt längre för att genomgå en abort vilket framför allt kommer att slå mot marginaliserade grupper.

– Så i princip, det som har varit en grundlagsskyddad rättighet i alla 50 delstater kommer nu att skyddas i färre än hälften, säger Mary Ziegler, juridikprofessor och författare till den nyutkomna boken Dollars for Life: The Anti Abortion Movement and the Fall of the Republican Establishment i en intervju med public service-bolaget PBS.

Var väntat

HD-beslutet att riva upp Roe v Wade kommer inte som en överraskning. Den tidigare presidenten Donald Trump lyckades nominera tre domare till HD under sin mandatperiod och alla tre ligger långt högerut. När den liberala domaren Ruth Bader Ginsburg avled hösten 2020 och skulle ersättas kort innan presidentvalet valde Trump uttryckligen endast bland kandidater som var redo att riva upp Roe v Wade.

Men många aborträttsförespråkare hade ändå hoppats att beslutet inte skulle bli så ödesdigert som fredagens. HD:s chefsdomare John Roberts hade argumenterat för en reformering av Roe v Wade. Han menade att Mississippis abortförbud – det fall som HD nu har beslutat om och som har lett till att grundlagsskyddet tas bort – efter den femtonde graviditetsveckan kunde ge kvinnor och andra gravida en möjlighet till valfrihet om sin reproduktiva hälsa men hade helst inte velat riva upp Roe v Wade. Han fick dock inte med några av de andra fem konservativa domarna på sin mindre radikala linje.

De valde att löpa linan ut och riva upp Roe v Wade utan hänsyn till hur det kommer att påverka kvinnor runt om i landet. The New York Times HD-korrespondent Adam Liptak säger i tidningens podd, The Daily, att det inte heller finns reservationer i fredagens beslut om undandag där aborträtten bör fortsätta vara grundlagsskyddad som i de fall då graviditeten är ett resultat av våldtäkt, incest, eller vid allvarliga fosterskador. Därmed verkar det vara fritt fram att utforma abortförbud utan sådana undantag.

En av domarna, Brett Kavanaugh, skrev i sitt yttrande att kvinnors rätt att resa till en annan delstat där abort är tillåtet bör skyddas – och pekade i och med det på en av många svåra konsekvenser för USA:s kvinnliga befolkning. Kommer deras rörelsefrihet att komma i fråga? Redan har ett lagförslag lagts fram i Missouri enligt vilket en abortläkare i en annan delstat som utför abort på en kvinna som bor i Missouri ska kunna stämmas av enskilda medborgare. I Missouri förbereds också en lag för att förbjuda abortpiller helt och hållet  vilket skulle göra det olagligt att posta piller till någon, att inneha piller eller att ge abortpiller till någon.

Foster som person

Juridikprofessorn Mary Ziegler varnar också för att abortmotståndare nu kommer att lägga kraft på att ändra grundlagen ytterligare – så att ett foster ska betraktas som en person som enligt det fjortonde tillägget garanteras jämlikhet inför lagen.

– Så dessa förespråkare kommer att pressa Högsta domstolen att erkänna det kravet. Och om Högsta domstolen skulle göra det skulle det naturligtvis få effekten att abort förbjuds överallt, inte bara i delstater som väljer att göra det, säger hon i intervjun med PBS men förklarar att hon inte tror att så kommer att ske på kort sikt.

– Jag tror inte det finns fem röster för ögonblicket för erkännandet av foster som en person. Men naturligtvis, hade du frågat mig för så lite som två år sedan så fanns det inte röster för att omkullkasta Roe v Wade. Så detta är en fråga där saker och ting snabbt kan förändras, lägger hon till.

En annan farhåga som väcktes redan av HD:s domare Sonia Sotomayor i höstas var att om Roe v Wade rivs upp riskerar det att öppna dammluckorna för andra rättigheter. Roe v Wade beslutades eftersom HD 1973 menade att abort var en rättighet som föll under rätten till privatliv i enlighet med det fjortonde tillägget i grundlagen. Rättigheter som preventivmedel och samkönade äktenskap skyddas på samma grund i grundlagen – detta innebär att de rättigheterna kan bli nästa måltavla.

Andra rättigheter i fara

Domaren Samuel Alito hävdar i fredagens beslut att abortfrågan är väsensskild från preventivmedel och samkönade äktenskap men var en av de fyra domare som gav en skiljaktig mening när HD 2015 garanterade samkönade äktenskap genom omslutet Obergefell v Hodges. Hans resonemang då om varför han motsatte sig samkönade äktenskap liknar de argument han har framfört mot Roe v Wade nämligen att frågan om samkönade äktenskap inte besvaras av grundlagen och därför ska bestämmas av delstaterna.

Och HD-domaren Clarence Thomas pekar redan i sitt instämmande yttrande till beslutet att riva upp Roe v Wade att han anser att andra beslut måste ses över. Samma rättsliga argument som har lett domstolen att dra tillbaka den grundlagsskyddade aborträtten kan och bör användas för att omkullkasta fall i HD som har grundat rätten till preventivmedel, samkönade relationer och samkönade äktenskap menar Clarence Thomas i sitt yttrande. Han skriver att domstolen ”bör ompröva” alla tre beslut och menar att rätten har en plikt att ”rätta felet”, rapporterar The New York Times.

* * *
LÄS ÄVEN
Ilska mot hotad aborträtt utanför HD i USA
Andra rättigheter kan hotas om Roe v Wade faller
South Dakota – den amerikanska aborträttens nya frontlinje

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.