Nyheter

Jordbruksindustrin gör storvinster i inflationstider

”Det står klart utom alla tvivel att globala råvarujättar gör rekordvinster samtidigt som hungern ökar i världen.

JORDBRUK | Under kalenderåret 2022 har livsmedelspriserna ökat med över 20 procent, enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation.

Allt i ett läge när över 340 miljoner människor världen över lider av akut matosäkerhet – en siffra som mer än fördubblats sedan covid-19-pandemins utbrott.

De globala prisökningarna har emellertid renderat i stora profiter för ledande spannmålsproducenter, något som i sin tur väntas bidra till ökade spekulationer och vinstdrivande initiativ på världens livsmedelsmarknad.

En befarad trend är att exempelvis basvaror inte längre kommer de allra mest utsatta och fattigaste till del, då de saknar såväl medel som inte är tillräckligt intressanta för marknadsaktörer att sikta in sig på.

– Det står klart utom alla tvivel att globala råvarujättar gör rekordvinster samtidigt som hungern ökar i världen. Ännu värre är att dessa ledande företag kunde ha gjort mer för att förhindra hungerkrisen, säger Olivier De Schutter, viceordförande för internationella expertpanelen för hållbara livsmedelssystem IPES-Food, till The Guardian.
***
Läs även:
Irlands jordbruk ska minska koldioxidutsläpp med 25 procent
Köldknäpp lamslår Europas jordbruk
Framtidens bönder?

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.