Nyheter

Krav på icke-spridningsavtal för fossila bränslen

 Fossila bränslen utgör ett existentiellt hot mot mänskligheten menar förespråkare för en kampanj som kräver ett bindande icke-spridningsavtal för fossila bränslen.

Fossila bränslen utgör ett existentiellt hot mot mänskligheten på samma sätt som kärnvapen. Det menar förespråkare för en växande kampanj som kräver ett bindande icke-spridningsavtal för fossila bränslen.

KLIMAT | Förslaget har med tiden fått allt fler anhängare, bland annat genom att en lång rad Nobelpristagare har ställt sig bakom kampanjen, liksom ett antal företrädare för världens stora städer. I september slöt även Världshälsoorganisationen, WHO, upp och inför det pågående klimatmötet COP27 kom Europaparlamentet med en uppmaning till världens länder att verka för ett icke-spridningsavtal för fossila bränslen.

Nyligen gav den högt uppsatte katolske kardinalen Michael Czerny förslaget sitt fulla stöd. Han konstaterar att världens länder fortsätter att lansera nya fossila projekt, samtidigt som den globala uppvärmningen bara förvärras:

– Nu räcker det. All ny utvinning av kol, olja och gas måste genast upphöra och den pågående produktionen av fossila bränslen måste omedelbart börja fasas ut, sade Michael Czerny i ett uttalande.

Jämförs med kärnvapen

Kampanjen för ett icke-spridningsavtal har inspirerats av det avtal mot kärnvapen som började gälla 1970 och som anses ha varit viktigt för att begränsa hotet om ett atomkrig.

– Fossila bränslen kan jämföras med massförstörelsevapen eftersom de innebär ett hot mot våra försörjningsmöjligheter, vår säkerhet – och mot planeten, säger Rebecca Byrnes som ingår i ledningen för den kampanj som för fram förslaget, till IPS.

Hon påpekar att en stor majoritet av de globala koldioxidutsläppen kommer från fossila bränslen – och att dessa bara har fortsatt att öka, trots att det nu har gått sju år sedan Parisavtalet undertecknades.

Icke-spridningsavtal komplement till Parisavtalet

Medan klimatkrisen förvärras fortsätter den globala produktionen av fossila bränslen att öka. Rebecca Byrnes menar att det därför krävs ett nytt avtal för att förhindra att världens länder kommer med fler tomma löften om att förändra sin klimatpolitik.

– Det krävs både inhemska åtgärder och ett internationellt samarbete med den tydliga målsättningen att stoppa produktionen av fossila bränslen och de utsläpp de leder till.

Hon menar att den politik som förts hittills har gjort det möjligt för länder att hävda att de agerar för klimatet – samtidigt som de stöttar nya kol-, olje- och gasprojekt.

– Ett icke-spridningsavtal för fossila bränslen skulle komplettera Parisavtalet och leda till att det kan genomföras. Det skulle vända sig mot leverantörssidan och verka för att de utvecklingsländer som är beroende av fossila bränslen får stöd för att kunna genomföra en grön omställning.

Vanuatu första landet att kräva icke-spridningsavtalet

Hon påpekar att avtalet dessutom skulle sätta stopp för de skadestånd länder i vissa fall tvingas betala till energibolag – om de väljer att avsluta fossila utvinningsprojekt.

Kritiker menar att problemet med förslaget är att det är alldeles för radikalt för att kunna komma till stånd, och att det skulle ta alldeles för lång tid att förhandla fram. Men Rebecca Byrnes menar att det var samma argument som fördes fram innan icke-spridningsavtalet om kärnvapen kom till stånd.

I samband med att FN:s generalförsamling öppnade i september blev den lilla önationen Vanuatu det första landet att uppmana världsorganisationen att införa ett icke-spridningsavtal för fossila bränslen.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.