Nyheter

Uefa-förbund vill att Fifa gör mer för migrantarbetare

Tio medlemsförbund i Uefa pressar det internationella fotbollsförbundet Fifa att agera för att se till att en fond för kompensation för migrantarbetare i Qatar etableras.

Europeiska fotbollsförbund uppmanar i ett uttalande det internationella fotbollsförbundet Fifa att agera mer för att säkra en kompensationsfond för migrantarbetare i Qatar när avspark för VM närmar sig. Förbundens uttalande följde på ett brev från Fifa där dess ordförande uppmanade de deltagande landslagen att ”fokusera på fotboll” ett budskap som kraftigt kritiseras av Human Rights Watch.

SPORT | Tio medlemsförbund i Uefa pressar det internationella fotbollsförbundet Fifa att agera för att se till att en fond för kompensation för migrantarbetare i Qatar etableras, liksom att ett center för migrantarbetare upprättas i Doha. Det var i söndags som tio förbund, däribland det svenska, i ett gemensamt uttalande lovade att fortsätta trycka på för ”positiv, progressiv förändring” och nämner i utlandet just de två frågorna om kompensation och ett center för migrantarbetare.

De europeiska förbundens uttalande publicerades bara dagar efter att Fifa skickade ut ett brev till alla deltagande landslag där dess ordförande Gianni Infantino och generalsekreterare Fatma Samoura uppmanar lagen att ”fokusera på fotbollen”.

Vill flytta fokus från politik till sporten

Brevet har enligt Sky News skickats till alla de 32 deltagande landslagen och budskapet är att fokus nu måste flyttas från frågor som migrantarbetare villkor och hbtq-personers rättigheter till fotbollen.

”Vi vet att fotboll inte existerar i ett vakuum och att vi alla är lika medvetna om att det finns många utmaningar och svårigheter av politisk karaktär runt om i världen.”, skriver Fifa-ledarna i brevet och fortsätter:

”Men snälla låt inte fotbollen bli indragen i varje ideologisk eller politisk strid som finns”.

I förra veckan lyftes även krav på att Iran inte skulle tillåtas spela, dels ställde Ukraina det kravet då landet har försett Ryssland med drönare som används i kriget, dels har kravet ställts från iranska aktivister som menar att landslaget inte bör få spela samtidigt som den iranska regimen brutalt slår ner de pågående protesterna i landet. Även organisationen Open Stadiums har ifrågasatt att Iran tillåts spela i VM så länge kvinnor förbjuds eller begränsas från att titta på fotboll på Irans arenor. Fifa har tidigare ställt tydliga krav på Iran att tillåta kvinnor att se alla fotbollsmatcher från arenor.

Människorättsorganisation fördömer brevet

Människorättsorganisationen Human Rights Watch fördömer Fifas brev till VM-landslagen och kallar det en inofficiell uppmaning att ”håll käften och spela” och menar att Fifa har undvikit att verkligen engagera sig för att migrantarbetare som har utsatts för brott ska kompenseras.

Enligt människorättsorganisationen kan det handla om att förbundet böjer sig för krav från Qatar som visserligen har genomfört vissa reformer vad gäller arbetsrätten i landet men som motsätter sig en kompensationsfond för migrantarbetarna. ”Fifas strategi att sticka huvudet i sanden och köpa tid till den 20 november med förhoppningen om att glädjen inför spelet ska överskugga alla andra problem håller på att misslyckas”, skriver Human Rights Watch på sin hemsida.

Herr-VM i Qatar inleds den 20 november och avslutas den 18 december.

* * *
LÄS MER
Migrantarbetare protesterade i Qatar – flera har deporteras
Krav på Fifa att ersätta migrantarbetare i Qatar
”Modernt slaveri” för migrantarbetare i Qatar

Nyheter

EU godkänner förbud mot förstörelse av osålda kläder

EU antar historisk lagstiftning för att stoppa förstörelse av osålda kläder och främja en mer hållbar textilindustri.

EU antar historisk lagstiftning för att stoppa förstörelse av osålda kläder och främja en mer hållbar textilindustri.

HÅLLBARHET | EU nådde på tisdagen en överenskommelse för att förbjuda stora detaljhandelsföretag från att förstöra osålda kläder och skor. Detta banbrytande steg syftar till att minska det förödande inflytandet av ”fast fashion” och främja en mer hållbar konsumtion.

De nya reglerna, som förväntas träda i kraft om två år för stora företag, har undantag för små företag och en sexårig övergångsperiod för medelstora företag. Denna åtgärd är en del av EU-kommissionens bredare initiativ för att göra produkter mer hållbara och främja reparation, återanvändning och återvinning.

– Det är dags att avsluta modellen med take, make, dispose, (se faktaruta) vilken är så skadlig för vår planet, vår hälsa och vår ekonomi, säger Alessandra Moretti, ledare för lagstiftningsprocessen i EU-parlamentet

De nya reglerna kommer även att ge EU-kommissionen befogenhet att utvidga förbudet till andra osålda produkter för att öka miljövänligheten. Produkter förväntas säljas med ett ”digitalt produktpass”, vilket ger konsumenter information för medvetna köpbeslut.

Även om detaljer för enskilda produkters krav ännu inte är slutförda, ses godkännandet av detta avtal som en formalitet när det går igenom parlamentet och medlemsländerna.

Överenskommelsen är en del av EU:s strävan att minska miljöpåverkan och klimatförändringar, med textilkonsumtionen som den fjärde största bidragaren till dessa globala problem.

Fakta: take, make, dispose

En linjär modell för resursförbrukning som skördar och utvinner material, använder dem för att tillverka en produkt och säljer produkten till en konsument, som sedan kasserar den som avfall. Motsats till cirkulär förbrukning.

Nyheter

Utfasning av fossila bränslen förslag till klimatavtalet

Protest mot fossila bränslen vid FN:s klimattoppmöte COP28, tisdagen den 5 december 2023, i Dubai, Förenade Arabemiraten.

Klimatförhandlingarna vid COP28 står inför en ödesfråga – utfasningen av fossila bränslen. Ett utkast till förhandlingstext pekar på ett övervägande av en utfasning av fossila bränslen som en central del av det slutliga avtalet vid FN:s klimatmöte.

KLIMAT | Det preliminära utkastet till COP28-avtalet, tillkännagivet av FN:s klimatorgan, inledde diskussionerna kring det som betraktas som den mest avgörande frågan på toppmötet: huruvida länderna ska gå med på att gradvis avstå från att använda fossila bränslen eller strida för att bevara deras roll i energimixen.

Utkastet till avtalstext för COP28 inkluderar tre olika alternativ, vilka representanter från nära 200 länder nu skall komma överens om. Det första alternativet i utkastet förespråkar ”en ordnad och rättvis utfasning av fossila bränslen”. Språkbruket antyder att rika nationer med en lång historia av fossilbränsleanvändning bör fasa ut dem snabbare än fattigare länder som fortfarande utvecklar sina resurser.

Det andra alternativet kräver ”accelererade insatser för att avveckla fossila bränslen”.

Det tredje alternativet skulle helt undvika att nämna en utfasning av fossila bränslen.

USA, de 27 länderna inom Europeiska unionen och små klimatmässigt utsatta önationer driver på för en gradvis utfasning av fossila bränslen för att möjliggöra kraftiga sänkningar av koldioxidutsläppen. Dessa sänkningar anses vara kritiska under detta decennium för att förhindra katastrofala klimatförändringar enligt forskare.

Trots detta har de stora olje- och gasproducerande länderna inga planer på att sluta borra efter dessa bränslen, enligt Net Zero Tracker, som är ett oberoende samarbete mellan fyra organisationer, bland annat Oxford Net Zero.

Länder som Saudiarabien och Ryssland har motsatt sig tidigare förslag om en utfasning. Saudiarabiens energiminister, prins Abdulaziz bin Salman, meddelade till Bloomberg TV att hans land ”absolut inte” skulle gå med på ett avtal som kräver en utfasning av fossila bränslen.

Färsk forskning, publicerad i veckan av Global Carbon Budget, understryker att de globala koldioxidutsläppen från förbränning av fossila bränslen når nya rekordnivåer i år. Denna utveckling förvärrar klimatkrisen och ger upphov till mer förödande extremväder.

Enligt rapporten förväntas utsläppen från fossila bränslen totalt uppgå till 36,8 miljarder ton koldioxid år 2023, en ökning med 1,1 procent från föregående år, enligt forskare vid över 90 institutioner, inklusive University of Exeter.

Denna utsläppstrend placerar världen längre och längre ifrån att hindra den globala uppvärmningen från att överstiga 1,5 grader över förindustriell tid.

– Det ser nu nästan oundvikligt ut att vi kommer att överskrida det 1,5C-mål som sattes i Parisavtalet, säger Exeter-professorn Pierre Friedlingstein, som ledde forskningen.

– För att ha en chans att upprätthålla 2,0 graders-målet krävs snabba minskningar av utsläppen från fossila bränslen.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.