Nyheter

Brittiska sjuksköterskor fortsätter strejka

”Låt oss få de här avklarat till jul” säger sjuksköterskeförbundets generalsekreterare Pat Cullen till regeringen på förbundets hemsida.

För andra dagen på mindre än en vecka går sjuksköterskor i Nordirland, Wales och England ut i strejk i protest mot låga löner och underbemanning under tisdagen. Sjuksköterskeförbundet kräver att regeringen börjar förhandla senast på torsdag – om så inte sker kommer fler strejkdatum att utlysas i januari.

STORBRITANNIEN | Uppemot 100 000 sjuksköterskor väntas delta i strejken som är unik – det har varit den första strejken i sjuksköterskeförbundet Royal College of Nursings mer än hundraåriga historia. Enligt förbundet bidrar för låga löner till att många har lämnat yrket vilket i sin tur har lett till en så allvarlig underbemanning att patienters säkerhet riskeras, rapporterar The Guardian.

– Premiärministern borde fråga sig själv vad som motiverar sjuksköterskepersonal att stå utanför sina sjukhus en andra dag så nära jul, säger sjuksköterskeförbundets generalsekreterare Pat Cullen på förbundets hemsida på tisdagen och uppmanar premiärminister Rishi Sunak att börja förhandla med förbundet.

– Låt oss få de här avklarat till jul. Jag kommer att förhandla med honom när som helst för att förhindra att sjuksköterskepersonal och patienter går mot nyår med sådan osäkerhet, säger hon vidare men förklarar samtidigt att om inte förhandlingar sker kommer nya strejkdatum att utlysas.

Strejken kan fortsätta i januari

– Men om inte den här regeringen inte är beredd att göra det rätta har vi inget annat val än att fortsätta i januari och det vore djupt beklagligt, säger Pat Cullen.

Den brittiske hälsoministern Steve Barclay har manat till samtal men har dock aviserat att han inte kommer att diskutera löneförhöjningar, rapporterar The Guardian.

Det var i torsdags den 15 december som sjuksköterskorna gick ut i sin första strejkdag efter att medlemmarna i Royal College of Nursing i oktober röstade för att gå ut i strejk.

Sjuksköterskorna i Skottland hade också röstat för att gå ut i strejk men har erbjudits ett löneerbjudande från lokalparlamentet i Holyrood – i veckan väntas resultatet från medlemmarnas omröstning om det bli klart.

Flera vårdenheter är undantagna från strejken, bland annat avdelningar för cellgiftsbehandling, dialys, intensivvård och barnakuter.

Strejken bland sjuksköterskorna är en av flera som har ägt rum i Storbritannien under de senaste månaderna då bland annat tågpersonal har gått ut i strejk och ambulansförare kommer att gå ut i strejk på onsdagen.

* * *
LÄS MER
Största brittiska tågstrejken på 30 år nära
Nya strejker i den brittiska buss- och tågtrafiken
Sjuksköterskor ute i brittisk storstrejk

Nyheter

EU godkänner förbud mot förstörelse av osålda kläder

EU antar historisk lagstiftning för att stoppa förstörelse av osålda kläder och främja en mer hållbar textilindustri.

EU antar historisk lagstiftning för att stoppa förstörelse av osålda kläder och främja en mer hållbar textilindustri.

HÅLLBARHET | EU nådde på tisdagen en överenskommelse för att förbjuda stora detaljhandelsföretag från att förstöra osålda kläder och skor. Detta banbrytande steg syftar till att minska det förödande inflytandet av ”fast fashion” och främja en mer hållbar konsumtion.

De nya reglerna, som förväntas träda i kraft om två år för stora företag, har undantag för små företag och en sexårig övergångsperiod för medelstora företag. Denna åtgärd är en del av EU-kommissionens bredare initiativ för att göra produkter mer hållbara och främja reparation, återanvändning och återvinning.

– Det är dags att avsluta modellen med take, make, dispose, (se faktaruta) vilken är så skadlig för vår planet, vår hälsa och vår ekonomi, säger Alessandra Moretti, ledare för lagstiftningsprocessen i EU-parlamentet

De nya reglerna kommer även att ge EU-kommissionen befogenhet att utvidga förbudet till andra osålda produkter för att öka miljövänligheten. Produkter förväntas säljas med ett ”digitalt produktpass”, vilket ger konsumenter information för medvetna köpbeslut.

Även om detaljer för enskilda produkters krav ännu inte är slutförda, ses godkännandet av detta avtal som en formalitet när det går igenom parlamentet och medlemsländerna.

Överenskommelsen är en del av EU:s strävan att minska miljöpåverkan och klimatförändringar, med textilkonsumtionen som den fjärde största bidragaren till dessa globala problem.

Fakta: take, make, dispose

En linjär modell för resursförbrukning som skördar och utvinner material, använder dem för att tillverka en produkt och säljer produkten till en konsument, som sedan kasserar den som avfall. Motsats till cirkulär förbrukning.

Nyheter

Jorden på gränsen till fem katastrofala klimatvändpunkter

Hotat korallrev nära Key Biscayne, Florida.

Mänskligheten står inför "förödande dominoeffekter" inklusive massfördrivning och ekonomisk ruin när planeten värms upp. En rapport från forskare varnar för att vi närmar oss fem kritiska "tipping points" där effekterna kan vara oåterkalleliga.

KLIMAT | Fem viktiga naturliga trösklar riskerar redan att passeras, enligt Global Tipping Points-rapporten. Dessa händelser kan ske redan vid en uppvärmning på 1,5 grader över förindustriella temperaturer.

Trösklarna inkluderar kollapsen av stora inlandsisar på Grönland och Västantarktis, massiv permafrostupptining, död av korallrev i varmare vatten, samt kollapsen av en havsström i Nordatlanten.

Forskare varnar för att detta inte bara handlar om temperaturökningar, utan om plötsliga och förödande förändringar i naturen och samhället. Effekterna kan inkludera förlust av hela ekosystem, svårigheter att odla basgrödor, politisk instabilitet, och ekonomisk kollaps.

– Tipping points i jordsystemet utgör hot av en storleksordning som mänskligheten aldrig ställts inför, säger Tim Lenton, en av forskarna bakom rapporten.

– De kan utlösa förödande dominoeffekter, inklusive förlust av hela ekosystem och kapacitet att odla basgrödor, med samhälleliga effekter inklusive massfördrivning, politisk instabilitet och finansiell kollaps.

Rapporten varnar för att även om osäkerheten kring när dessa förändringar inträffar är stor, kan de ha oerhört omfattande konsekvenser. Förändringarna i klimatsystemen kan ske abrupt, inte i linje med gradvisa utsläppsökningar, och kan leda till långvariga och ogynnsamma konsekvenser.

Enligt rapporten är tre ytterligare trösklar nära att passeras till 2030-talet om uppvärmningen når 1,5 grader. Dessa inkluderar försvinnandet av mangrove- och sjögräsängar, samt risker för boreala skogar. Förändringarna kan skapa en kedjereaktion som påverkar ekosystem och vädermönster på global nivå.

Det är inte bara faran för att passera dessa trösklar som är oroande; det är också risken för återkopplingsslingor som kan ytterligare förvärra klimatkrisen. Till exempel kan kollapsen av Grönlands inlandsis orsaka förändringar i havsströmmar och vädermönster på global nivå.

Med en växande förståelse för dessa tipping points behöver vi en omedelbar och samordnad insats från världens ledare för att minska utsläppen och genomföra effektiva åtgärder för att undvika de mest katastrofala konsekvenserna av klimatförändringarna.

Samtidigt så pågår klimattoppmötet COP28 i Dubai. Trots tidigare löften verkar vi vara på väg mot en uppvärmning på 2,5 grader vid slutet av seklet, vilket visar på behovet av snabba och kraftfulla åtgärder. Ju längre vi väntar, desto svårare kommer det att bli att undvika de mest skadliga konsekvenserna för vår planet och för mänskligheten.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.