Nyheter

Ett steg i rätt riktning, men långt ifrån tillräckligt

FN:s klimatchef Simon Stiell, från vänster, COP28:s president Sultan al-Jaber och Hana Al-Hashimi, chefsförhandlare för COP28 för Förenade Arabemiraten, poserar i slutet av FN:s klimattoppmöte COP28, onsdagen den 13 december 2023, i Dubai, Förenade Arabemiraten.

Efter intensiva förhandlingar under COP28-toppmötet har närmare 200 länder nått en överenskommelse som för första gången uppmanar alla nationer att röra sig bort från fossila bränslen för att tackla klimatkrisens effekter. Trots hyllningar och lovord från vissa håll kritiseras avtalet av många för dess otydlighet och kryphål.

KLIMAT | När COP28-presidenten, Sultan Al Jaber, godkände avtalet på onsdagsmorgonen, möttes han av jubel från delegaterna. Även om avtalet saknade ett direkt åtagande om att avveckla användningen av fossila bränslen, uppmanades länder att bidra till en övergång bort från dem på ett rättvist och påskyndat sätt, i linje med vetenskapliga rön och med sikte på att nå nettonollutsläpp till 2050.

Al Jaber framhöll avtalet som ett svar på behovet av att hålla uppvärmningen under 1,5 grader jämfört med förindustriella nivåer och betecknade det som ett historiskt paket för att snabba på klimatåtgärder. Dock kritiserades texten av länder från den globala södern och klimaträttsförespråkare för att vara otillräcklig när det gäller utsläppsminskningar och stöd till de mest sårbara för klimatförändringarnas påfrestningar.

I förvirringens virrvarr direkt efter avtalets antagande, påpekade Alliansen av små östater från 39 länder att de inte var närvarande vid antagandet då de fortfarande samordnade sitt svar. Trots vissa positiva inslag ansåg deras ledande förhandlare, Anne Rasmussen från Samoa, att texten innehöll ”en litania av kryphål” och att processen hade brustit.

Även om avtalet hyllades för uppmaningen att fasa ut kol, olja och gas, påpekade experter att det inte skulle räcka för att hålla uppvärmningen under 1,5 grader. Professor  Johan Rockström, vid Potsdam Institute for Climate Impact Research i Tyskland, skriver på X-Twitter:

”Nej, Cop28-avtalet kommer inte att göra det möjligt för världen att hålla 1,5 graders-gränsen, men ja, resultatet är ett avgörande landmärke. Detta avtal visar tydligt för alla finansiella institutioner, företag och samhällen att vi nu äntligen – åtta år efter Paris-schemat – befinner oss vid den verkliga ”början på slutet” av den fossilbränsledrivna världsekonomin.”

Den debatt som präglat COP28 kretsade kring den skiftande synen på utfasning av fossila bränslen. Många utvecklade länder anslöt sig till kravet om att fasa ut kol, olja och gas, men meningsskiljaktigheterna var tydliga. Europeiska unionen talade om en ”supermajoritet” bakom idén, men många rika länder ville att den bara skulle gälla för ”oförminskade” fossila bränslen – utsläppen där man inte gör något för att ta bort koldioxid och andra växthusgaser från utsläppen av olja, naturgas och kol.

Saudiarabien och några med dem allierade länder, motsatte sig starkt att utrycka ordet utfasning av fossila bränslen i det kommande avtalet. En saudisk representant underströk att avtaletinte skulle påverka deras export eller försäljningskapacitet. Opec, gruppen av oljeproducenter där Saudiarabien och Förenade Arabemiraten båda är medlemmar, gratulerade mötet till det ”positiva resultatet”.

FN:s klimatchef, Simon Stiell, säger att COP28 hade behövt ett ”stopp för mänsklighetens klimatproblem – fossila bränslen och deras förstörelse av planeten”. Han påpekade dock att det slutliga avtalet lämnade utrymme för tolkning och att länderna nu behöver förbinda sig till dess mest ambitiösa tolkningen.

Kritiker som Mohamed Adow från Power Shift Africa underströk avtalets svagheter med för många kryphål som kan utnyttjas av fossila bränsleintressen. Trots detta ansåg han att avtalet skickade en stark signal och erkände framstegen, särskilt med tanke på mötets placering i en petrostat, och pekade på att även olje- och gasproducenter nu tydligt såg framåt mot en fossilfri värld.

COP29 planeras äga rum i Baku, Azerbajdzjan, november 2024, där länderna återigen samlas för att fortsätta diskussionen om klimatåtgärder och avtal.

Fakta: De viktigaste punkterna i klimatavtalet:


• Länderna ska ställa om från fossila bränslen i energisystemen. Omställningen ska ske på ett ”rättvist och ordnat sätt”. För första gången tas fossila bränslen upp i ett avtal från FN:s klimatkonferens, tidigare har enbart kol tagits upp.
• En uppmaning om att global förnybar energi ska tredubblas och graden av energieffektivitetsförbättringar fördubblas till 2030.
• Länderna ska öka takten i arbetet med att utveckla tekniska lösningar för avskiljning och lagring av koldioxid för att hantera utsläpp som är svåra att minska.
• Man ska påskynda avvecklingen av kolkraft.
• Man ska avsevärt minska utsläppen av andra växthusgaser än koldioxid, framförallt metanutsläpp, till år 2030.
• Påskynda arbetet med tekniker som inte ger utsläpp eller bara har låga utsläpp, exempelvis förnybar energi, kärnkraft och vätgas med låga utsläpp.
• Fasa ut ineffektiva subventioner av fossila bränslen som inte riktar in sig på energifattigdom eller rättvis omställning, så snart som möjligt.
Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.