Nyheter

Lagar mot transvård splittrar religiösa samfund i USA

HBTQ+-gemenskapen samlas i rotundan i Texas Capitol innan kammaren överväger ett diskriminerande lagförslag som skulle förbjuda könsbejakande sjukvård för transungdomar.

Religiösa ledare i USA har intagit olika ståndpunkter gentemot de lagförslag som har lagts i omkring 30 delstater för att stoppa könsbekräftande vård för unga transpersoner. Bland annat hänvisar katolska kyrkan och the Southern Baptist Convention till att det handlar om Guds vilja, medan andra kristna ledare vänder sig emot att deras tro används på det sättet.

USA | Åtminstone 30 delstater har hittills antagit lagar som antingen förbjuder könsbekräftande vård för ungdomar eller unga vuxna, eller har lagt fram lagförslag som kan komma att förbjuda sådan vård. Enligt studien Prohibiting Gender-Affirming Medical Care for Youth från UCLA:s Williams Institute har nio delstater redan antagit sådana lagar, och flera lagförslag som har lagts fram i år vill begränsa sådan vård upp till 26 års ålder.

Det är i delstater som domineras av Republikanerna som lagar som begränsar vård redan har eller är på väg att antas. Dessa lagar beräknas att drabba omkring 146 000 unga enligt studien från Williams Institute. Ledare från olika kyrkliga samfund har intagit diametralt olika inställningar i frågan om könsbekräftande vård, rapporterar nyhetsbyrån Associated Press.

I mars i år lade USA:s katolska biskopar fram nya riktlinjer som syftar till att stoppa könsbekräftande vård till unga på katolska sjukhus. Riktlinjerna Moral Limits to the Technological Manipulation of the Human Body uppmanar sjukhusen att inte utföra behandlingar som syftar till att förändra en ”mänsklig kropps” drag ”till det motsatta könets” drag. Detta gäller såväl kirurgiska som hormonella behandlingar. Katolska sjukhus och klinker utgör en relativt stor del av sjukvården i USA, omkring en av sju patienter vårdas på en katolsk sjukvårdsinrättning.

The Southern Baptist Convention började redan 2014 hävda att könskorrigering ”står i strid med Guds skapelse. ”Bibeln visar att alla försök att undergräva skapelsen slutar i katastrof, inte i mänsklig befrielse”, har ordförande för the Southern Baptist teologiska seminarium, Albert Mohler, skrivit i en artikel bland annat, skriver AP.

Andra religiösa ledare som Serene Jones som är ordförande för ekumeniska Union Theological Seminary i New York är av motsatt uppfattning. ”Antitransrörelsen grundas på vilda tolkningar av några få Bibelpassager.”, skriver hon på Twitter och uppmanar de som använder Bibeln och kristna värderingar på det sätt att sluta med vad hon kallar framförandet av hatbudskap.

– Som en kristen ledare är det förfärligt för mig att kristendomen och Bibeln används av den religiösa högern för att slå ner på folk genom alla dessa lagförslag, säger hon till AP och fortsätter:

– Att använda religiöst språk på det sättet är en styggelse.

På olika platser i landet har flera liberala religiösa ledare från olika trossamfund gått samman för att på olika sätt visa stöd för transpersoner, och ta avstånd från lagförslagen och lagarna som bland annat har riktats mot den könsbekräftande vården. I Pasadena i Kalifornien samlades kristna, judar och muslimer den 31 mars i år för att visa sitt stöd för transpersoner som berörs av de nya lagarna, i syfte att visa unga transpersoner att det finns religiösa ledare som står bakom dem.

– Dessa lagförslag är den mest giftiga och grymma lagstiftning som jag har sett. Jag har en icke-binär tonåring så jag tar det här verkligen personligt, inte bara som en religiös ledare och lesbisk utan som en mamma, sade pastor Pat Langlois, rapporterar AP.

* * *
LÄS MER
Två gripna för mord på transflickan Brianna Ghey 
El Salvadors krig mot gängen drabbar hbtq-personer
Uganda: Snart kan det vara förbjudet att säga ”jag är gay”

Bella Frank

Nyheter

EU godkänner förbud mot förstörelse av osålda kläder

EU antar historisk lagstiftning för att stoppa förstörelse av osålda kläder och främja en mer hållbar textilindustri.

EU antar historisk lagstiftning för att stoppa förstörelse av osålda kläder och främja en mer hållbar textilindustri.

HÅLLBARHET | EU nådde på tisdagen en överenskommelse för att förbjuda stora detaljhandelsföretag från att förstöra osålda kläder och skor. Detta banbrytande steg syftar till att minska det förödande inflytandet av ”fast fashion” och främja en mer hållbar konsumtion.

De nya reglerna, som förväntas träda i kraft om två år för stora företag, har undantag för små företag och en sexårig övergångsperiod för medelstora företag. Denna åtgärd är en del av EU-kommissionens bredare initiativ för att göra produkter mer hållbara och främja reparation, återanvändning och återvinning.

– Det är dags att avsluta modellen med take, make, dispose, (se faktaruta) vilken är så skadlig för vår planet, vår hälsa och vår ekonomi, säger Alessandra Moretti, ledare för lagstiftningsprocessen i EU-parlamentet

De nya reglerna kommer även att ge EU-kommissionen befogenhet att utvidga förbudet till andra osålda produkter för att öka miljövänligheten. Produkter förväntas säljas med ett ”digitalt produktpass”, vilket ger konsumenter information för medvetna köpbeslut.

Även om detaljer för enskilda produkters krav ännu inte är slutförda, ses godkännandet av detta avtal som en formalitet när det går igenom parlamentet och medlemsländerna.

Överenskommelsen är en del av EU:s strävan att minska miljöpåverkan och klimatförändringar, med textilkonsumtionen som den fjärde största bidragaren till dessa globala problem.

Fakta: take, make, dispose

En linjär modell för resursförbrukning som skördar och utvinner material, använder dem för att tillverka en produkt och säljer produkten till en konsument, som sedan kasserar den som avfall. Motsats till cirkulär förbrukning.

Nyheter

Jorden på gränsen till fem katastrofala klimatvändpunkter

Hotat korallrev nära Key Biscayne, Florida.

Mänskligheten står inför "förödande dominoeffekter" inklusive massfördrivning och ekonomisk ruin när planeten värms upp. En rapport från forskare varnar för att vi närmar oss fem kritiska "tipping points" där effekterna kan vara oåterkalleliga.

KLIMAT | Fem viktiga naturliga trösklar riskerar redan att passeras, enligt Global Tipping Points-rapporten. Dessa händelser kan ske redan vid en uppvärmning på 1,5 grader över förindustriella temperaturer.

Trösklarna inkluderar kollapsen av stora inlandsisar på Grönland och Västantarktis, massiv permafrostupptining, död av korallrev i varmare vatten, samt kollapsen av en havsström i Nordatlanten.

Forskare varnar för att detta inte bara handlar om temperaturökningar, utan om plötsliga och förödande förändringar i naturen och samhället. Effekterna kan inkludera förlust av hela ekosystem, svårigheter att odla basgrödor, politisk instabilitet, och ekonomisk kollaps.

– Tipping points i jordsystemet utgör hot av en storleksordning som mänskligheten aldrig ställts inför, säger Tim Lenton, en av forskarna bakom rapporten.

– De kan utlösa förödande dominoeffekter, inklusive förlust av hela ekosystem och kapacitet att odla basgrödor, med samhälleliga effekter inklusive massfördrivning, politisk instabilitet och finansiell kollaps.

Rapporten varnar för att även om osäkerheten kring när dessa förändringar inträffar är stor, kan de ha oerhört omfattande konsekvenser. Förändringarna i klimatsystemen kan ske abrupt, inte i linje med gradvisa utsläppsökningar, och kan leda till långvariga och ogynnsamma konsekvenser.

Enligt rapporten är tre ytterligare trösklar nära att passeras till 2030-talet om uppvärmningen når 1,5 grader. Dessa inkluderar försvinnandet av mangrove- och sjögräsängar, samt risker för boreala skogar. Förändringarna kan skapa en kedjereaktion som påverkar ekosystem och vädermönster på global nivå.

Det är inte bara faran för att passera dessa trösklar som är oroande; det är också risken för återkopplingsslingor som kan ytterligare förvärra klimatkrisen. Till exempel kan kollapsen av Grönlands inlandsis orsaka förändringar i havsströmmar och vädermönster på global nivå.

Med en växande förståelse för dessa tipping points behöver vi en omedelbar och samordnad insats från världens ledare för att minska utsläppen och genomföra effektiva åtgärder för att undvika de mest katastrofala konsekvenserna av klimatförändringarna.

Samtidigt så pågår klimattoppmötet COP28 i Dubai. Trots tidigare löften verkar vi vara på väg mot en uppvärmning på 2,5 grader vid slutet av seklet, vilket visar på behovet av snabba och kraftfulla åtgärder. Ju längre vi väntar, desto svårare kommer det att bli att undvika de mest skadliga konsekvenserna för vår planet och för mänskligheten.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.