Nyheter · Analys

Västpapua: Kidnappad pilot ”flyttad till Papua Nya Guinea”

Den kidnappade piloten Philippe Mehrtens  flygplan sattes i brand av OPM-gerillan.

Den nyzeeländske piloten som nyligen kidnappades av den västpapuanska självständighetsrörelsen OPM har enligt uppgifter till Tidningen Global förflyttats till grannlandet Papua Nya Guinea. Om så är fallet har kidnappningen utvecklats till en geopolitisk kris med flera inblandade länder med olika intressen att skydda.

VÄSTPAPUA | Den kidnappade piloten heter Phillip Mehrtens och arbetar för det indonesiska flygbolaget Susi Air. Han befinner sig mot sin vilja i OPM-gerillans våld efter att ha landat ett litet passagerarplan i Nduga-regionen i Västpapuas centrala högländer.

Enligt bilder som Tidningen Global har kommit över förefaller Mehrtens vara fysiskt välbehållen. Däremot är pilotkostymen utbytt mot en klädsel – däribland en t-shirt med texten ”Papua Merdeka” (Ett fritt Papua) – som är mer lämplig för långa vandringar i svår terräng. På flera bilder står Mehrtens omgiven av en grupp beväpnade OPM-soldater, varav flera poserar med knuten näve.

Fast Phillip Mehrtens landade på en svårtillgänglig flygplats i Nduga – en av den väpnade konfliktens allra mest drabbade zoner – uppger källor till Tidningen Global att den nyzeeländske piloten och OPM-gruppen har förflyttat sig långt österut. Och till och med korsat gränsen till Papua Nya Guinea.

”Möjlig rökridå”

Om dessa uppgifter stämmer innebär det ytterligare huvudbry för den indonesiska regeringen och armén som enligt källor till Tidningen Global har påbörjat ”påtryckningsinsatser” i Nduga för att ”krama ur” information ur civilbefolkningen om var den kidnappade piloten befinner sig.

Även regeringskollegor i Papua Nya Guineas huvudstad Port Moresby lär se på uppgifterna om att en kidnappad pilot i Västpapua skulle ha smugglats över gränsen med en del missmod – men huruvida det verkligen förhåller sig så är oklart.

– Det kan vara en rökridå, säger en källa till Tidningen Global och pekar bland annat på det geografiska avståndet mellan Nduga och Papua Nya Guinea, den svåra terrängen och den korta tidsram inom vilken förflyttningen skulle ha genomförts.

Regional geopolitisk kris

Konflikten i Västpapua är sedan länge en geopolitisk häxkittel i ett Papua Nya Guinea där stora befolkningsportioner stödjer Västpapuas självständighetssträvan från Indonesien medan yttre påtryckningar och ekonomiska beroendeställningar gentemot Australien, en nära allierad till regeringen i Jakarta, väger tyngre för regeringen i Port Moresby.

OPM har i decennier relativt obehindrat förflyttat sig över gränsen till Papua Nya Guinea tack vare svårtillgänglig terräng och frånvarande gränskontroller.

I flera omgångar – och till följd av indonesiska militäroperationer i Västpapua – har även tusentals flyktingar korsat gränsen och uppehåller sig i många fall illegalt i Papua Nya Guinea, vars regering inte erkänner deras status eller tillgodoser deras rättigheter som flyktingar till följd av en väpnad konflikt.

Vad händer härnäst?

OPM har i Phillip Mehrtens, mot dennes vilja, lyckats öppna ett fönster till omvärlden för att nå ut med sitt budskap och visa upp sin pågående kamp för ett självständigt Västpapua på ett sätt som de inte har kunnat göra tidigare.

Anledningen till att en kidnappad vit mans trångmål i fångenskap förmår västerländska medier att uppmärksamma den väpnade konflikten mellan den väststödda indonesiska regeringen och en mycket sparsamt beväpnad men desto mer uthålligare gerillarörelse säger en del om effektiviteten i den indonesiska informationsstyrningen.

Det kan även, å andra sidan, säga en del om västerländska mediers nyhetsprioriteringar då västpapuanska människorättsrörelser upprepade gånger har vittnat och publicerat rapporter om enorma och utbredda umbäranden för internflyktingar och samhällen som har blivit föremål för oprovocerade indonesiska arméangrepp.

”Ingen släpps in”

Kidnappningen av Phillip Mehrtens har visserligen renderat OPM uppmärksamhet, men har samtidigt gett Indonesien ännu en förevändning att hålla Nduga-regionen stängd för utomstående, däribland biståndsarbetare, människorättsorganisationer och oberoende journalister.

– Inga journalister tillåts resa till Nduga, det enda som sipprar ut som ”information” är militärens pressmeddelanden, säger en västpapuansk frilansjournalist till Tidningen Global.

* * *
Fotnot:
Tidningen Global har via egna kanaler tagit del av OPM-gerillans bildmaterial men väljer att inte publicera bilder där den kidnappade piloten närvarar. Detta då bland annat Genèvekonventionen rekommenderar återhållsamhet med bilder på krigsfångar, eller då det är del av en propaganda.
Jan-Åke Eriksson, ansvarig utgivare

* * *
LÄS MER
Första AP-fonden ovetande om MR-brott vid gruvprojekt i Västpapua
Årets Pandabok stänker kunglig glans över våldtaget Västpapua
Indonesiens palmoljeexportförbud – lagom efter avslöjande i Västpapua

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.