Nyheter

Diskriminering mot hbtq-personer i arbetslivet uppmärksammas

Internationella dagen mot homofobi, transfobi, bifobi i Sao Paulo, Brasilien, tisdagen den 17 maj 2022.

Inför den internationella dagen mot homofobi, bifobi och transfobi på onsdag kräver världsfacket Ituc trygga, och inkluderande arbetsplatser som är fria från alla former av diskriminering. Den 17 maj uppmärksammas årligen för att markera det avgörande WHO-beslutet 1990 att ta bort homosexualitet från listan över psykiska sjukdomar.

HBTQ | I fem länder kan samkönade sexuella relationer leda till dödsstraff och i nästan 70 länder är samkönade relationer brottsliga. Världsfacket Ituc skriver på sin hemsida inför 17 maj att fackliga organisationer runt om i världen vet att om de inte ställer upp för utsatta grupper av arbetare förlorar alla arbetande människor på det.

Den internationella dagen mot homofobi, bifobi och transfobi (IDAHOBIT) hålls årligen sedan 2005 för att uppmärksamma våld och diskriminering som riktas mot lesbiska, homo- och bisexuella, transpersoner och intersexpersoner. Dagen uppmärksammas i omkring 130 länder och i 37 av de länderna är samkönade sexuella relationer fortfarande förbjudna.

WHO slutade sjukdomsstämpla homosexualitet först 1990

Det var den 17 maj 1990 som Världshälsoorganisationen (WHO) tog bort homosexualitet från listan över psykiska sjukdomar vilket sågs som en historisk vändpunkt efter en lång tids sjukdomsstämpling av homosexuella och andra hbtq-personer. 1952 hade den första upplagan av Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-I) som sammanställdes av American Psychiatric Association (APA) i USA klassificerat homosexualitet som en ”sexuell avvikelse”.

Under 1960-talet började hbtq-grupper i USA att driva en kampanj för att få bort den klassificeringen. Men just det faktum att det fanns en sjukdomsstämpel kunde användas mot de som jobbade för att ta bort den för att ”diskvalificera dem från att tala om sina egna erfarenheter med auktoritet”, skriver den forskningsbaserade sajten J Stor Daily i en genomgång från 2021.

Psykiatrikern John Fryer spelade viktig roll

Sjukdoms- och avvikelsestämpeln togs slutligen bort efter en omröstning inom APA 1973, efter en framgångsrik kamp från hbtq-aktivister. Bland annat spelade en paneldebatt inom APA 1972 stor roll. Då argumenterade psykiatrikern och gayaktivisten John Fryer – maskerad och under pseudonymen doktor Henry Anonymous – för att ta bort sjukdomsstämpeln. Det skulle dröja ett år innan tillräckligt många medlemmar i APA övertygades, men paneldebatten har beskrivits som avgörande.

I Sverige tog Socialstyrelsen bort sjukdomsstämpeln för homosexualitet 1979. Samma år lade däremot Världshälsoorganisationen till homosexualitet i sin klassificering av sjukdomar och ohälsa, International Classification of Diseases (ICD-9). Först 1990 togs homosexualitet bort från den listan. Därefter mobiliserade hbtq-grupper som såg det historiska i WHO:s beslut för att utse den 17 maj till en årlig manifestation för hbtq-rättigheter och mot homofobi – och med åren har fler kategorier uttryckligen lagts till för att synliggöra fler grupper inom hbtq-gruppen.

En fjärdedel i EU döljer sin sexuella läggning på jobbet

I USA är diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning och könsidentitet förbjudet sedan 2020 efter en dom i landets högsta domstol. I EU är diskriminering på grund av sexuell läggning i arbetslivet förbjudet sedan 2000, och året innan, 1999 trädde ett sådant förbud i kraft i Sverige. Trots att diskriminering på arbetsplatsen på grund av sexuell läggning är förbjuden inom EU sedan länge är det många som fortfarande döljer sin sexuella läggning.

Enligt studien A long way to go for LGBTQI equality från 2020 med nästan 140 000 deltagare i EU, Nordmakedonien och Serbien, döljer 26 procent sin läggning på sitt jobb. 21 procent hade känt sig diskriminerade på arbetsplatsen under året som hade gått innan studien gjordes och tio procent hade känt sig diskriminerade när de sökte jobb under året som hade gått innan studien gjordes.

Världsfacket Ituc menar att fackligt arbete är nödvändigt för att komma till rätta med diskriminering mot hbtq-personer i arbetslivet. Och, betonar Ituc, fackliga organisationer runt om i världen har länge arbetat tillsammans med hbtq-gruppen för att skydda dem mot diskriminering i arbetslivet. ”Ituc kommer att fortsätta att arbeta för att försäkra att alla arbetsplatser är fria från diskriminering och trakasserier. Vi uppmanar till ratificeringen av Internationella arbetsorganisationens (ILO:s) konvention om våld och trakasserier i arbetslivet (C190), som är avgörande för att skydda hbtqi+-arbetares, och alla arbetares, rättigheter”, skriver Ituc på sin hemsida.

* * *
LÄS MER
Seger för polsk hbtq-aktivist
”Folkets fiende” får pris för sin hbtq-kamp
Hälsa och säkerhet nu med i ILO:s grundprinciper

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.