Nyheter

Nytt försök med fyradagarsvecka drar igång

Under sommaren kommer offentliganställda renhållningsarbetare i South Cambridgeshire norr om London få prova på en fyradagarsvecka.

Under 2022 genomfördes ett försök med en fyradagarsvecka med bibehållen lön i Storbritannien. 92 procent av de 61 företag som deltog har fortsatt med den kortare arbetsveckan och den 12 juni drar organisationen 4 Day Week Campaign igång ett nytt försök.

STORBRITANNIEN | En kortare arbetsvecka kan innebära flera fördelar för såväl anställda som företag. I försöket i Storbritannien som ägde rum mellan juni och december 2022 deltog framför allt mindre företag med omkring 25 anställda. De flesta företagen var nöjda med att produktiviteten bibehölls trots att anställda jobbade en dag mindre i veckan.

Enligt 4 Day Week Campaign och tankesmedjan Autonomy – som tillsammans med forskare i februari i år publicerade en rapport om försöket – minskade stressen bland anställda betydligt. Enligt rapporten minskade också nivån av utbrändhet bland de anställda med 71 procent. De deltagande företagen hade ungefär samma avkastning, som i genomsnitt ökade med 1,4 procent. Omsättningen av arbetsstyrkan minskade betydligt, och antalet sjukdagar minskade med hela 65 procent. Nu förbereds ett nytt försök som ska inledas den 12 juni.

Organisationen som står bakom försöken 4 Day Week Campaign anför flera olika argument för varför en 32-timmars arbetsvecka skulle ge fördelar för såväl anställda som arbetsgivare, liksom för samhället och miljön i stort. Enligt organisationen skulle en arbetstidsförkortning med bibehållen lön lösa både problemet med att vissa jobbar för mycket och minska arbetslösheten, förbättra jämställdheten, ge människor mer tid att ta hand om sin fysiska och psykiska hälsa, och leda till starkare lokalsamhällen då folk får tid över att engagera sig och dessutom kunna leda till en mer klimatvänlig livsstil. Dessutom hänvisar organisationen till att studier har visat att produktiviteten i landet kan öka med en kortare arbetsvecka.

Det är oklart hur stora vinsterna i produktiviteten kan bli genom en fyradagarsvecka. Det menar ekonomiprofessorn Jan-Emmanuel De Neve vid University of Oxford. 10 procent snarare än 20 procent produktivitetsökning kan vara en mer realistisk målsättning uppger han för nyhetsbyrån Reuters. Däremot menar han att det ändå finns argument för företag att prova en fyradagarsvecka:

– Det har snart gått hundra år sedan vi gick till en femdagarsvecka… så det är hög tid att vi börjar tänka mer övertygande om nästa steg, säger han till Reuters.

Större företag har inte varit lika snabba på att prova fyradagarsvecka, men i och med att grupper av anställda under covid-19-pandemin fick prova på att jobba hemifrån har arbetsgivare börjat leta på konkurrensfördelar för att kunna anställa rätt folk. En sådan fördel skulle kunna vara en fyradagarsvecka. Ett stort företag som har genomfört ett arton månader långt pilotprojekt är Unilever som på Nya Zeeland provade fyradagarsvecka för 80 anställda. Projektet har senare utökats till att också gälla 500 anställda i Australien för att locka nya anställda, rapporterar Reuters. Unilevers chef för Australien och Nya Zeeland, Nick Bangs, säger till nyhetsbyrån att företaget bland annat har tagit bort onödiga möten från schemat och att försöket har lett till ökad försäljning och mindre stress bland de anställda vars frånvaro också sjönk.

Under sommaren kommer också offentliganställda renhållningsarbetare i South Cambridgeshire norr om London få prova på en fyradagarsvecka. Försöket omfattar 150 anställda inom sophantering, med bibehållen lön. Kommunen tror att servicen kommer att bli densamma eller möjligen förbättras, rapporterar The Guardian. De merkostnader som försöket för med sig tror kommunen kommer att tjänas in när de fastansttäller personal istället för att hyra in dem via bemanningsföretag.

– Vi har alltid sagt att fyradagarsveckan måste gälla alla, så det är fantastiskt att det första försöket för arbetare inom den offentliga sektorn har godkänts. Det är bara rättvist att arbetare inom offentlig sektor och de som inte jobbar på kontor också gagnas, säger John Ryle, chef för 4 Day Week Campaign till The Guardian.

* * *
LÄS MER
Brittiskt pilotprojekt om fyradagarsvecka inlett
Arbetsgivare uppmärksammar klimakteriebesvär
Marin vill testa kortare arbetsdagar

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.