Intro

Förslaget om att uppdatera de svenska klimatmålen

i ljuset av EU:s klimatlagstiftning skulle innebära att Sverige sänker målsättningen i klimatpolitiken, enligt klimatpolitiske forskaren Mathias Fridahl. ”Det är en ganska rejäl ambitionssänkning, det är inte småpotatis”, säger han. Och Naghmeh Nasiritousi, forskare i klimatpolitik vid Uppsala universitet och Utrikespolitiska institutet, tycker inte att utredningen pekar på skärpta ambitioner för den svenska klimatpolitiken. Hon anser att det är bra att se över de nationella klimatmålen för att de ska samspela med EU:s mål, men menar att det uttalade syftet då måste vara att höja ambitionerna. ”Sverige lever redan i dag inte upp till Parisavtalets krav på utsläppsminskningar och takten måste öka både för att leva upp till Parisavtalet, EU:s krav och vad vetenskapen visar”, säger Nasiritousi.
Läs Klimatexpert: ”Rejäl ambitionssänkning”

Omfattningen på Hamas attack mot Israel den 7 och 8 oktober saknar motstycke och misslyckandet från Israels armé och säkerhetstjänst förvånar. Men för observatörer har utvecklingen i regionen den senaste tiden varit ”överraskande men förutsägbart”. Marie Durrieu skriver i denna essä att de senaste dagarnas tragiska händelser måste ses genom ett prisma av den komplexa konflikt som har ställt två folk mot varandra sedan 1948.
Läs essän Hur Hamas utnyttjade palestinsk förtvivlan

Om detta och som vanligt mycket mer i dagens Tidningen Global.

Välkommen!
Jan-Åke Eriksson
chefredaktör

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.