Nyheter

Indiens högsta domstol vägrar erkänna samkönade äktenskap

HBTQ-anhängare väntar på Högsta domstolens dom över framställningar som syftar till legalisering av samkönade äktenskap, i Mumbai, Indien, tisdagen den 17 oktober 2023.

Indiens högsta domstol har beslutat att inte legalisera samkönade äktenskap. Domstolen hävdade att detta ärende faller utanför dess jurisdiktion och att beslutet bör fattas av parlamentet. Samtidigt underströk domstolen vikten av att relationer inom HBTQ+-gemenskapen inte bör vara föremål för diskriminering från staten.

INDIEN | Indiens högsta domstol legaliserar inte samkönade äktenskap. Domstolen hävdade att detta ärende ligger utanför dess räckvidd och bör beslutas av parlamentet. Samtidigt betonade domstolen att relationer inom HBTQ+-gemenskapen inte bör utsättas för diskriminering från staten.

Domslut kommer som en stor besvikelse för HBTQ+-personer i Indien som hade hoppats på att högsta domstolen skulle erkänna deras konstitutionella rätt till jämlikhet i äktenskapet.

Det är tydligt att frågan är högst kontroversiell i Indien. Domstolen bestod av fem domare som var oeniga i frågan. Fyra separata domar skrevs, där två domare stödde samkönade civila partnerskap medan majoriteten gick emot dem.

Rohin Bhatt, en av advokaterna i fallet, uttryckte på X-Twitter sin frustration över beslutet:

– I dag har domstolen bekräftat att queer-medborgare kommer att hänvisas till en osympatisk lagstiftning och en apatisk verkställande makt. Vi är andra klassens medborgare, oavsett alla rättsliga plattityder som säger något annat. Vi kommer att resa oss i raseri och protestera.

Regerande hindunationalistiska Bharatiya Janata-partiets (BJP) regering hade motsatt sig detta fall. De kallade argumenten för jämlikhet för ”urban elitistiska åsikter” och hävdade att samkönade äktenskap inte var ”jämförbara med den indiska familjeenhetens koncept med man, hustru och barn”. Partiet hävdade att frågan borde avgöras i parlamentet och inte i domstolarna.

Högsta domstolen i Indien avskaffade 2018 en kolonial lag som kriminaliserade homosexualitet. Men trots ökad acceptans för homosexualitet i landet, är det indiska samhället fortfarande övervägande konservativt. Det fanns motstånd mot att tillåta samkönade äktenskap, och medlemmar av HBTQ+-gemenskapen fortsätter att möta diskriminering och trakasserier i samhället.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.