Nyheter

Indiens högsta domstol vägrar erkänna samkönade äktenskap

HBTQ-anhängare väntar på Högsta domstolens dom över framställningar som syftar till legalisering av samkönade äktenskap, i Mumbai, Indien, tisdagen den 17 oktober 2023.

Indiens högsta domstol har beslutat att inte legalisera samkönade äktenskap. Domstolen hävdade att detta ärende faller utanför dess jurisdiktion och att beslutet bör fattas av parlamentet. Samtidigt underströk domstolen vikten av att relationer inom HBTQ+-gemenskapen inte bör vara föremål för diskriminering från staten.

INDIEN | Indiens högsta domstol legaliserar inte samkönade äktenskap. Domstolen hävdade att detta ärende ligger utanför dess räckvidd och bör beslutas av parlamentet. Samtidigt betonade domstolen att relationer inom HBTQ+-gemenskapen inte bör utsättas för diskriminering från staten.

Domslut kommer som en stor besvikelse för HBTQ+-personer i Indien som hade hoppats på att högsta domstolen skulle erkänna deras konstitutionella rätt till jämlikhet i äktenskapet.

Det är tydligt att frågan är högst kontroversiell i Indien. Domstolen bestod av fem domare som var oeniga i frågan. Fyra separata domar skrevs, där två domare stödde samkönade civila partnerskap medan majoriteten gick emot dem.

Rohin Bhatt, en av advokaterna i fallet, uttryckte på X-Twitter sin frustration över beslutet:

– I dag har domstolen bekräftat att queer-medborgare kommer att hänvisas till en osympatisk lagstiftning och en apatisk verkställande makt. Vi är andra klassens medborgare, oavsett alla rättsliga plattityder som säger något annat. Vi kommer att resa oss i raseri och protestera.

Regerande hindunationalistiska Bharatiya Janata-partiets (BJP) regering hade motsatt sig detta fall. De kallade argumenten för jämlikhet för ”urban elitistiska åsikter” och hävdade att samkönade äktenskap inte var ”jämförbara med den indiska familjeenhetens koncept med man, hustru och barn”. Partiet hävdade att frågan borde avgöras i parlamentet och inte i domstolarna.

Högsta domstolen i Indien avskaffade 2018 en kolonial lag som kriminaliserade homosexualitet. Men trots ökad acceptans för homosexualitet i landet, är det indiska samhället fortfarande övervägande konservativt. Det fanns motstånd mot att tillåta samkönade äktenskap, och medlemmar av HBTQ+-gemenskapen fortsätter att möta diskriminering och trakasserier i samhället.

Nyheter

Venezuela vill ha två tredjedelar av grannlandet

Essequibo utgör två tredjedelar av Guyana.

Större delen av grannlandet Guyana tillhör Venezuela – enligt en omtvistad folkomröstning i helgen. Resultatet väcker oro i Sydamerika om vad den auktoritära Maduro-regimen har för planer.

VENEZUELA | Trots internationella protester höll Venezuela på söndagen en folkomröstning, med frågan om regionen Essequibo (även stavad Esequiba) i grannlandet Guyana egentligen ska tillhöra Venezuela. Enligt venezuelanska myndigheter deltog 10,5 miljoner av landets 20,7 miljoner röstberättigade invånare, och 95 procent röstade ja.

– Vi har tagit de första stegen i en ny historisk fas i kampen för det som tillhör oss, att ta tillbaka det som befriarna lämnade åt oss, säger president Nicolás Maduro enligt medier i huvudstaden Caracas.

Erkänner inte domstol

Konflikten går tillbaka till 1800-talet, då den unga nationen Venezuela grälade med europeiska kolonialmakter om vattenvägar och guldfyndigheter i området. Guyanas dåvarande kolonialherre Storbritannien fick rätt i en skiljedom 1899, men Venezuela har senare invänt att det beslutet berodde på stormakternas mygel.

Senare har även olja och olika mineraler i marken ökat Essequibos attraktionskraft.

Så sent som i fredags beslutade Internationella domstolen (ICJ) i Haag att Venezuela inte får agera på något sätt som kan förändra kontrollen över regionen. Men Venezuela erkänner inte FN-domstolens roll i tvisten och genomförde alltså folkomröstningen som planerat.

Halva Norge

Oron växer nu, både i Guyana och övriga Sydamerika, kring hur Maduro kommer att fortsätta driva frågan. Nästa år är det dags för presidentval och i skenet av en galopperande ekonomisk kris befaras Maduro vilja måla upp yttre hot för att få väljarna att samlas kring honom.

Guyana är ett av Sydamerikas minsta länder och består till stora delar av svårtillgängliga regnskogar och berg. Essequibo är ungefär hälften så stort som Norge och har en kvarts miljon invånare.

Nyheter

Víctor Jaras påstådda mördare utlämnad till Chile

Pedro Barrientos, tidigare soldat och ansedd som ansvarig för Jaras död, till vänster.

En av de mest symboliska och långdragna rättsprocesserna kopplade till Augusto Pinochets blodiga regim når äntligen sin slutpunkt när en nyckelperson i mordet på sångaren Víctor Jara 1973 har utlämnats till Chile för att ställas inför rätta.

CHILE | Den historiska betydelsen av denna händelse lyser klart då Pedro Barrientos, tidigare soldat och ansedd som ansvarig för Jaras död, slutligen överlämnats från USA till Chile. Åtalen mot honom gäller kidnappningen och mordet på Víctor Jara, ett av de mest uppmärksammade människorättsfallen från Pinochets regim. Enligt vittnesmål spelade Barrientos rysk roulette med Jara innan han sköt ihjäl honom den 16 september 1973.

– Vi vill dra en gräns under det här fallet – och det snabbt, sade Nelson Caucoto, en människorättsadvokat som företrätt Jaras familj under lång tid.

– Skulle någon någonsin ha trott att det skulle finnas rättvisa för Víctor Jara?

Även om utlämningen är ett viktigt steg, påpekar aktivister att det finns mycket arbete kvar för rättvisa. Många inblandade i brutala handlingar under diktaturen är fortfarande på fri fot, och undkommer straff.

Rodrigo Bustos från Amnesty International understryker detta genom att påpeka att Chile fortfarande har en enorm skuld att betala när det gäller att skipa rättvisa för de oförlåtliga brotten under Pinochetregimen. Trots att vissa fällande domar har säkrats för en del av offren, är det en liten andel av de totala fallen, vilket speglar den långsamma processen och bristen på rättvisa för överlevande från denna mörka tid.

– I allmänna termer har Chile fortfarande en enorm skuld att betala när det gäller rättvisa för de påtvingade försvinnandena, avrättningen och tortyren, säger Rodrigo Bustos, generalsekreterare för Amnesty International Chile.

Hittills har fällande domar endast säkrats i omkring en tredjedel av de 3 216 fall av påtvingade försvinnanden och avrättningar som begicks under diktaturen, enligt uppgifter sammanställda av Diego Portales University transitional justice observatory.

Bara 0,6 % av de överlevande offren från diktaturtiden har sett sina fall sluta med en fällande dom.

Víctor Jaras änka, Joan Jara, som nyligen gick bort vid 96 års ålder, kämpade i nästan fem decennier för att uppnå rättvisa för sin man. Hennes outtröttliga engagemang var en avgörande faktor för att samla vittnesmål och bevis som ledde till att fallet kunde återupptas efter många år av tystnad och brist på bevis.

Víctor Jaras tragiska öde, där han torterades och mördades på fotbollsarenan Estadio Chile, står fortfarande som en symbol för de brutala övergreppen som ägde rum under Pinochets regim. Hans musik och hans politiska övertygelse lever vidare idag som en påminnelse om konsekvenserna av maktmissbruk och förtryck.

– Det viktigaste är att 50 år senare har vi fortfarande inte gett upp, rättvisan kommer fortfarande. Chile är ett av få länder där det händer, säger människorättsadvokaten Nelson Caucoto

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.