Nyheter

Swedwatch kräver företagsansvar i hela värdekedjan

Vapensystemet Carl-Gustaf M4.

EU-parlamentet väntas rösta om ett direktiv om företagsansvar i slutet av april, men många oklarheter kvarstår i hur direktivet ska utformas. I förra veckan publicerade bland andra Swedwatch en rapport med exempel på hur företag i högriskbranscher hade kunnat förhindra negativ påverkan på mänskliga rättigheter och miljö om de hade gjort en fullständig riskanalys.

EU | Swedwatch och fyra andra organisationer publicerade förra måndagen rapporten A little downstream goes a long way: How downstream due diligence can prevent and mitigate harm. Den lyfter vikten av att så kallad due diligence eller tillbörlig aktsamhet ska inbegripa riskanalys i hela värdekedjan. Det vill säga att företagsansvaret ska gälla från det att en råvara utvinns tills dess att en produkt eller tjänst säljs, liksom hur denna sedan används av slutkunden.

Att också analysera vilka risker en produkt kan orsaka efter att den har sålts till en kund kallas ”downstream due diligence”, och utan ett sådant krav i det direktiv –  Corporate Sustainability Due Diligence (CSDD) – som lades fram som förslag av EU-kommissionen i februari förra året riskerar det att bli urvattnat och tandlöst menar flera organisationer.

I rapporten som har publicerats av Swedwatch tillsammans med Centre for Research on Multinational Corporations (Somo), European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR), OECD Watch och European Coalition for Corporate Justice (ECCJ), betonar organisationerna att samma krav som gäller för företagen att förhindra brott mot mänskliga rättigheter i samband med själva produktionen av deras varor också måste gälla för slutanvändningen av ett företags produkter eller tjänster.

Sedan EU-kommissionen i februari 2022 presenterade sitt förslag på ett direktiv har utformningen diskuterats och fortfarande återstår många frågor att lösa innan EU-parlamentet röstar i frågan. Men parlamentet väntas ha tagit ställning i slutet av maj. Därpå följer förhandlingar mellan EU-kommissionen, Europeiska unionens råd och EU-parlamentet.

Swedwatchs Charlotte Junghus, som också är medförfattare till rapporten, manar nu Sverige att driva linjen till ett direktiv som dels innehåller due diligence i hela värdekedjan, dels inbegriper finanssektorn. EU-länderna kom i sitt ställningstagande i december förra året fram till att låta de enskilda medlemsstaterna själva besluta huruvida finanssektorn ska omfattas av direktivet eller ej.

– Vi är oroliga över den nuvarande inställning som finns inom Europeiska unionens råd. Enligt den ska företag undantas från ansvar för den skada som deras produkter eller tjänster skulle kunna orsaka. Det är oerhört viktigt att medlemsländer som Sverige nu driver på för ett direktiv som fullt ut linjerar med de ramverk som finns i dag, säger Charlotte Junghus, researcher vid Swedwatch.

Swedwatch lyfter fram att de riktlinjer som OECD har tagit fram såväl som FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter alltid har haft fokus på att företagsansvaret gäller i hela värdekedjan, det vill säga även efter en vara eller tjänst används av slutkunden:

– Det finns en tydlig internationell konsensus när det gäller behovet av att företag gör en due diligence som innefattar hela värdekedjan. Som civilsamhällesorganisation ser vi med stor oro på försök som görs för att urvattna det nuvarande förslaget, säger Charlotte Junghus på Swedwatchs hemsida.

* * *
LÄS MER
”Urvattnad” EU-överenskommelse om företagsansvar
EU: Företag ska ta större ansvar för miljöskada
Uefa-förbund vill att Fifa gör mer för migrantarbetare

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.