Nyheter

Afghanska flyktingar i ”limbo” i Förenade arabemiraten

Afghaner protesterar mot sin utdragna vistelse i Emirates Humanitarian City i Abu Dhabi, 2021.

Flera tusen afghaner som evakuerades till Förenade arabemiraten efter talibanernas maktövertagande 2021 hålls i ”godtyckligt förvar”. Tanken var att de snabbt skulle kunna resa vidare till bland annat USA men uppemot 2 700 afghaner är fortfarande kvar i landet. Människorättsorganisationen Human Rights Watch uppmanar myndigheterna att snarast ge dem flyktingstatus samt ”säkra och värdiga” villkor.

FÖRENADE ARABEMIRATEN | Det är mellan 2 400 och 2 700 kvinnor, män och barn som hålls i förvar i ett humanitärt center beläget i Abu Dhabi. Enligt Human Rights Watch hålls de i förvar på godtyckliga grunder. Enligt vittnesmål får de inte fritt lämna centret, och villkoren i deras boende är svåra när många ska få plats på liten yta. Dessutom finns det allvarliga brister vad gäller barnens utbildning.

– Emiratiska myndigheter har godtyckligt hållit tusentals afghanska asylsökare inlåsta i över femton månader under trånga, miserabla villkor utan hopp om att deras fall fortskrider, säger Joey Shea, forskare på Förenade arabemiraten vid Human Rights Watchs hemsida.

– Efter att ha utstått betydande trauma när de flydde Afghanistan står de inför ytterligare trauma nu efter att tillbringat långt över ett år i limbo i Förenade arabemiraten, fortsätter han.

När talibanerna tog makten i Afghanistan evakuerades tiotusentals afghaner av Nato, USA, Förenade arabemiraten och flera andra länder. Förenade arabemiraten flög med chartrade plan afghaner till Abu Dhabi och sedan vidare till två stora boenden, Emirates Humanitarian City och Tasameem Workers City (TWC). Många har därefter kunnat resa vidare för permanenta lösningar i bland annat USA och Kanada men uppemot 2 700 finns kvar i förvar i Förenade arabemiraten.

Human Rights Watch har intervjuat 16 personer som hålls i förvar på centret, the Emirates Humanitarian City  under perioden oktober till november 2022. De vittnar om olika problem som kraftiga begränsningar av deras rörelsefrihet, bristande information om vad som ska hända med deras fall, bristande utbildning för barn och många berättade om en försämrad mental hälsa.

”Lägret är precis som ett fängelse”, säger en av de intervjuade till människorättsorganisationen. Flera andra berättar också att deras rörelsefrihet är kraftigt begränsad, att de inte fritt får lämna centret, och att i fall då det har fått lämna det har det skett med medföljande säkerhetsvakter.

Även besök på centret är begränsade och flera berättar om att vänner eller släktingar inte har fått besöka dem. Många är trångbodda då hela familjer bor i ett litet rum, ett annat problem är att dörrarna till rummet inte går att låsa vilket leder till otrygghet – ”en kvinna känner sig inte säker när dörren inte är låst om natten”, säger en kvinna till Human Rights Watch.

Human Rights Watch betonar att migrationsförvar endast bör förekomma i undantagsfall och bara under kortast möjliga tid. Det ska också finnas ett legitimt skäl till förvaret och barn bör aldrig hållas i förvar på grund av migrationsrelaterade orsaker. Organisationen har vänt sig till Förenade arabemiraten och till USA.

I ett brev från den samordnare under USA:s utrikesdepartement som arbetar med frågan, The Coordinator for Afghan Relocation Efforts (Care), svarar samordnaren att USA arbetar med att omlokalisera de afghaner från Emirates Humanitarian City ”som är kvalificerade för förflyttning till USA” men att den amerikanska regeringen inte har utlovat ett specifikt antal afghaner i Förenade arabemiraten att kunna bosätta sig i USA.

Fram till september 2022 hade USA evakuerat omkring 88 500 afghaner under den så kallade Operation Allies Welcome-insatsen. Den har framför allt hjälpt afghaner som hade samarbetat med USA under de två årtiondena från dess att den tidigare talibanregimen störtades 2001 tills att den nya tog makten 2021.

Men medan omkring 70 000 flögs direkt till USA har andra som flögs till Förenade arabemiraten stått inför en mer osäker och utdragen process som inte heller garanterar att de i slutändan kommer att få flytta till USA eller något annat land. I höstas beslutade Kanada att ta emot 1 500 av de kvarvarande afghanerna i Förenade arabemiraten efter en begäran från USA.

I dagsläget finns det alltså afghaner i landet som varken har en asylansökan under behandling och som inte heller vet vad som kommer att hända framåt. Förenade arabemiraten har inte har undertecknat FN:s flyktingkonvention och har inte heller något asylsystem och därför är chanserna för de afghanska flyktingarna att stanna där mycket begränsade.

När de heller inte kan resa vidare, eller i alla fall inte vet när, hur eller vart, hamnar de i limbo, skriver Human Rights Watch. Därför måste afghaner i Förenade arabemiraten och i andra länder där tanken var att de skulle stanna en kortare tid ges flyktingstatus och få tillgång till internationellt skydd, inklusive ”säkra och värdiga mottagningsvillkor”, skriver Human Rights Watch.

* * *
LÄS MER
Allt mer desperat läge för afghanska flyktingar i Pakistan
Afghanska Surraya: ”Vi är gisslan i Pakistan”
Afghansk journalist bland de döda i skeppsbrottet

Nyheter

Meta inför transparenskrav för politiska annonser med deepfake-teknik

Några av Facebook- och Instagram-annonserna kopplade till ett ryskt försök att störa den amerikanska politiska processen och väcka spänningar kring splittrande sociala frågor, november 2017.

Meta meddelar att politiska annonser som använder deepfake-teknik kommer att krävas att tydligt markera att de är digitalt skapade. Den nya policyn, som träder i kraft vid årsskiftet, innebär att annonser som använder artificiell intelligens (AI) för att skapa irrelevanta eller vilseledande bilder, videor och ljud måste inkludera en notis om dess digitala ursprung.

AI – artificiell intelligens | Annonser på Instagram och Facebook kan använda artificiell intelligens för att skapa foton, videor och ljud av händelser som faktiskt inte existerar. För att bekämpa potentiell desinformation och förbättra användartransparensen kommer Meta införa små notiser på annonser som använder AI för att peka på deras manipulation.

Enligt den nya policyn måste annonsörer klargöra om deras politiska annonser innehåller digitalt manipulerat innehåll, såsom bilder, videor eller ljud som kan ge en falsk representation av verkliga händelser eller uttalanden. Även om vissa redigeringar, som att justera bildstorlek eller skärpa, kan vara tillåtna om de inte påverkar själva budskapet, betonar Meta vikten av att informera användarna om konstgjord manipulation.

Meta har föreslagit att de kommer att ta bort alla annonser som bryter mot dessa riktlinjer, vare sig de skapas av artificiell intelligens eller av mänskliga användare. Företaget kommer också att förlita sig på sina faktagranskare för att bedöma om innehållet i annonserna har ändrats, och om så är fallet kommer de att stoppas från att visas som annonser.

Nick Clegg, Metas president för globala frågor, framhåller betydelsen av den nya policyn och påpekar att det är en fortsättning på företagets åtagande för ökad transparens inom politisk annonsering.

Nyheter

Två miljoner människor på flykt på Afrikas horn

Översvämningar i Mogadishu, Somalia, tisdagen den 21 november 2023.


Över 2 miljoner människor har blivit tvungna att lämna sina hem på Afrikas horn till följd av kraftiga skyfall och översvämningar. Enligt en rapport från AFP, sammanställd från regerings- och FN-siffror, har det kraftiga regnet kopplat till väderfenomenet El Niño drabbat regionen hårt. Denna tragedi inträffar när området kämpar för att återhämta sig från den värsta torkan på 40 år, som tidigare ledde till svår hungersnöd för miljoner människor.

MIGRATION | Afrikas horn är extremt sårbart för klimatförändringar, trots att dess bidrag till globala koldioxidutsläpp är försumbart i jämförelse med andra regioner. Välgörenhetsorganisationen Action Against Hunger uttalade sent på onsdagen inför starten av klimattoppmötet COP28 i Dubai, att skyfallen lett till ”en fruktansvärd situation”.

Extrema väderfenomen sker allt oftare och med högre intensitet, och den senaste katastrofen har förvärrat den redan djupa humanitära krisen i Somalia, ett av världens fattigaste länder som även brottas med ett långvarigt islamistiskt uppror.

I Somalia har översvämningarna krävt över 100 liv och tvingat över 1 miljon människor att fly från sina hem, enligt FN och somaliska tjänstemän. Mogadishus myndigheter har utlyst undantagstillstånd på grund av de extremt sällsynta översvämningarna och varnat för spridningen av sjukdomar.

Hem har översvämmats och jordbruksmark förstörts, vilket har lämnat samhällen isolerade med skadade vägar, broar, stängda sjukhus och skolor.

I en gemensam rapport varnar FN och Somalia för att ungefär 1,5 miljoner barn under 5 år löper risk för akut undernäring mellan augusti 2023 och juli 2024.

– Återkommande klimatstörningar, ökad osäkerhet och djup fattigdom har drivit Somalias folk till bristningsgränsen, säger FN:s sändebud George Conway.

I ett försök att mildra situationen har Somalias regering mottagit 25 000 ton spannmål från Ryssland för att akut distribuera till de drabbade av översvämningarna, med ytterligare 25 000 ton förväntade senare i december.

Även om humanitärt bistånd har hindrat landet från att drabbas av svält, varnar FN:s World Food Program att en fjärdedel av Somalias befolkning – 4,3 miljoner människor – förväntas möta svår hunger vid årets slut.

I grannlandet Kenya har inrikesministeriet rapporterat att dödssiffran i översvämningarna har stigit till 136 personer, med över 460 000 människor på flykt. I Etiopien har över 57 människor dött och mer än 600 000 har tvingats fly enligt FN:s humanitära insatsorgan OCHA.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.