Nyheter

Afghanska flyktingar i ”limbo” i Förenade arabemiraten

Afghaner protesterar mot sin utdragna vistelse i Emirates Humanitarian City i Abu Dhabi, 2021.

Flera tusen afghaner som evakuerades till Förenade arabemiraten efter talibanernas maktövertagande 2021 hålls i ”godtyckligt förvar”. Tanken var att de snabbt skulle kunna resa vidare till bland annat USA men uppemot 2 700 afghaner är fortfarande kvar i landet. Människorättsorganisationen Human Rights Watch uppmanar myndigheterna att snarast ge dem flyktingstatus samt ”säkra och värdiga” villkor.

FÖRENADE ARABEMIRATEN | Det är mellan 2 400 och 2 700 kvinnor, män och barn som hålls i förvar i ett humanitärt center beläget i Abu Dhabi. Enligt Human Rights Watch hålls de i förvar på godtyckliga grunder. Enligt vittnesmål får de inte fritt lämna centret, och villkoren i deras boende är svåra när många ska få plats på liten yta. Dessutom finns det allvarliga brister vad gäller barnens utbildning.

– Emiratiska myndigheter har godtyckligt hållit tusentals afghanska asylsökare inlåsta i över femton månader under trånga, miserabla villkor utan hopp om att deras fall fortskrider, säger Joey Shea, forskare på Förenade arabemiraten vid Human Rights Watchs hemsida.

– Efter att ha utstått betydande trauma när de flydde Afghanistan står de inför ytterligare trauma nu efter att tillbringat långt över ett år i limbo i Förenade arabemiraten, fortsätter han.

När talibanerna tog makten i Afghanistan evakuerades tiotusentals afghaner av Nato, USA, Förenade arabemiraten och flera andra länder. Förenade arabemiraten flög med chartrade plan afghaner till Abu Dhabi och sedan vidare till två stora boenden, Emirates Humanitarian City och Tasameem Workers City (TWC). Många har därefter kunnat resa vidare för permanenta lösningar i bland annat USA och Kanada men uppemot 2 700 finns kvar i förvar i Förenade arabemiraten.

Human Rights Watch har intervjuat 16 personer som hålls i förvar på centret, the Emirates Humanitarian City  under perioden oktober till november 2022. De vittnar om olika problem som kraftiga begränsningar av deras rörelsefrihet, bristande information om vad som ska hända med deras fall, bristande utbildning för barn och många berättade om en försämrad mental hälsa.

”Lägret är precis som ett fängelse”, säger en av de intervjuade till människorättsorganisationen. Flera andra berättar också att deras rörelsefrihet är kraftigt begränsad, att de inte fritt får lämna centret, och att i fall då det har fått lämna det har det skett med medföljande säkerhetsvakter.

Även besök på centret är begränsade och flera berättar om att vänner eller släktingar inte har fått besöka dem. Många är trångbodda då hela familjer bor i ett litet rum, ett annat problem är att dörrarna till rummet inte går att låsa vilket leder till otrygghet – ”en kvinna känner sig inte säker när dörren inte är låst om natten”, säger en kvinna till Human Rights Watch.

Human Rights Watch betonar att migrationsförvar endast bör förekomma i undantagsfall och bara under kortast möjliga tid. Det ska också finnas ett legitimt skäl till förvaret och barn bör aldrig hållas i förvar på grund av migrationsrelaterade orsaker. Organisationen har vänt sig till Förenade arabemiraten och till USA.

I ett brev från den samordnare under USA:s utrikesdepartement som arbetar med frågan, The Coordinator for Afghan Relocation Efforts (Care), svarar samordnaren att USA arbetar med att omlokalisera de afghaner från Emirates Humanitarian City ”som är kvalificerade för förflyttning till USA” men att den amerikanska regeringen inte har utlovat ett specifikt antal afghaner i Förenade arabemiraten att kunna bosätta sig i USA.

Fram till september 2022 hade USA evakuerat omkring 88 500 afghaner under den så kallade Operation Allies Welcome-insatsen. Den har framför allt hjälpt afghaner som hade samarbetat med USA under de två årtiondena från dess att den tidigare talibanregimen störtades 2001 tills att den nya tog makten 2021.

Men medan omkring 70 000 flögs direkt till USA har andra som flögs till Förenade arabemiraten stått inför en mer osäker och utdragen process som inte heller garanterar att de i slutändan kommer att få flytta till USA eller något annat land. I höstas beslutade Kanada att ta emot 1 500 av de kvarvarande afghanerna i Förenade arabemiraten efter en begäran från USA.

I dagsläget finns det alltså afghaner i landet som varken har en asylansökan under behandling och som inte heller vet vad som kommer att hända framåt. Förenade arabemiraten har inte har undertecknat FN:s flyktingkonvention och har inte heller något asylsystem och därför är chanserna för de afghanska flyktingarna att stanna där mycket begränsade.

När de heller inte kan resa vidare, eller i alla fall inte vet när, hur eller vart, hamnar de i limbo, skriver Human Rights Watch. Därför måste afghaner i Förenade arabemiraten och i andra länder där tanken var att de skulle stanna en kortare tid ges flyktingstatus och få tillgång till internationellt skydd, inklusive ”säkra och värdiga mottagningsvillkor”, skriver Human Rights Watch.

* * *
LÄS MER
Allt mer desperat läge för afghanska flyktingar i Pakistan
Afghanska Surraya: ”Vi är gisslan i Pakistan”
Afghansk journalist bland de döda i skeppsbrottet

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.