Nyheter

Fler ”gröna” fabriker efter Rana Plaza-katastrofen

Nu finns nio av världens tio mest hållbara klädfabriker i Bangladesh.

Det har gått tio år sedan Rana Plaza-katastrofen i Bangladesh då över 1 100 textilarbetare dödades. Sedan dess har arbetet pågått för att göra textilfabriker säkrare. Dessutom har satsningar gjorts för att minska textilindustrins utsläpp – nu finns nio av världens tio mest hållbara klädfabriker i Bangladesh. Men en grönare fabrik innebär inte alltid förbättringar för arbetarna i den. Dessutom är internationella märkesföretag ofta ovilliga att betala mer för varor från gröna fabriker.

BANGLADESH | Rana Plaza-katastrofen i Bangladesh då en fabrik rasade samman tidigt den 24 april 2013 och dödade 1 134 arbetare har tvingat fram förändringar vad gäller byggnaders säkerhet genom en överenskommelse mellan internationella klädföretag, fack och underleverantörer. I efterdyningarna har också fler bangladeshiska textilföretag gjort sina fabriker mer hållbara ur ett miljöperspektiv. Tio procent av världens växthusgasutsläpp orsakas av tillverkningen av kläder och skor, och för att stärka konkurrensfördelar har fabriksägare i Bangladesh valt att göra sina fabriker mer hållbara.

Plummy Fashions fabrik i södra Dhaka har exempelvis byggts för att minska utsläpp från produktionen. Fabriken har utrustats med ett stort antal solpaneler, många fönster liksom takfönster skapar ett mer naturligt ljus för de fabriksanställda samtidigt som energikostnaderna har minskats. Enligt fabrikens ägare Fazlul Haque har detta lett till en minskning av fabrikens koldioxidutsläpp med 35 procent jämfört med en traditionell fabrik, och genom att samla regnvatten har fabrikens vattenförbrukning minskat med 40 procent.

– Rana Plaza-händelsen chockade mig. Vid den tidpunkten lovade jag att om jag skulle öppna en fabrik skulle det inte bli ett höghus utan en grön fabrik, säger han till Context News som ges ut av Thomson Reuters Foundation.

Enligt textilarbetaren Shima Akter som jobbar på fabriken är arbetsmiljön inte ”kvävande som andra fabriker”, och hon förklarar för Context News att bekanta som också är anställda inom textilindustrin gärna skulle jobba på en ”grön” fabrik. För Fazlul Haque och andra fabriksägare inom textilindustrin har gröna fabriker blivit viktigt för att säkra ordrar från internationella kläd- och skoföretag:

– Stora märkesföretag är intresserade av att köpa kläder från gröna fabriker, säger han.

Satsningarna på mer gröna textilfabriker har bland annat att göra med att de internationella klädföretagen som köper upp kläder och skor från underleverantörer i Bangladesh vill minska sina egna utsläpp. Det gör det mer fördelaktigt för underleverantörerna att gå i en mer grön riktning. Men det betyder inte att de internationella klädföretagen är beredda att betala mer för varorna.

Det innebär att underleverantörerna i Bangladesh kan vara tvungna att ta stora risker för att investera i grönare fabriker, risker som hade varit enklare att bära om de internationella klädföretagen tog en del av ansvaret. För att fler underleverantörer och fabriksägare ska följa efter kan såväl konsumenter som de internationella klädföretagen bli tvungna att betala mer, enligt tillverkare i Bangladesh:

– Om [märkesföretag] vill uppnå det här målet kommer de att vara tvungna att ge ett fördelaktigt pris… De måste motivera fabriker, säger Faruque Hassan, ordförande för branschorganisationen Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association, i en tidigare intervju med Context News.

En kvinna sörjer när hon klistrar upp en affisch av ett porträtt av sin familjemedlem på väggen i en skola som blev ett tillfälligt bårhus efter branden i Rana Plaza som kollapsade på morgonen den 24 april 2013
En kvinna sörjer när hon klistrar upp en affisch av ett porträtt av sin familjemedlem på väggen i en skola som blev ett tillfälligt bårhus efter branden i Rana Plaza som kollapsade på morgonen den 24 april 2013. Foto: AP Photo/Ismail Ferdous

Bangladesh är ett av världens största länder vad gäller export av textilier och under det senaste årtiondet har allt fler företag i landet satsat på att bli mer hållbara. I februari i år utsågs ett textilföretag i Bangladesh till världens bästa ”gröna” fabrik, rapporterade The Daily News. Detta då Green Textile Limited Unit 4 fick 104 av 110 möjliga poäng i miljöcertifieringsprogrammet Leadership in Energy and Environmental Design (LEED).

Programmet som har tagits fram av den amerikanska organisationen US Green Building Council miljöcertifierar byggnader, och är ett av världens mest använda program – 120 000 byggnader världen runt ingår i dagsläget. I Bangladesh har omkring 186 fabriker av sammanlagt 5 000 fabriker certifierats enligt LEED, och av dessa har 62 fabriker nått platinumnivån vilket är den högsta inom programmet.

Det var två dödliga katastrofer som ledde till satsningen på gröna fabriker i Bangladesh. Förutom Rana Plaza-katastrofen även den dödliga branden i Tazreen Fashions-fabriken i utkanten av Dhaka 2012 – som krävde 117 människors liv. Dessa två katastrofer innebar att underleverantörer och fabriksägare i landet ville bättra på sitt rykte för att få internationella klädmärken att förlägga sin produktion till deras fabriker, rapporterar The Daily Star.

En effekt av det blev ett brand- och byggnadssäkerhetssavtal, den så kallade Bangladeshöverenskommelsen. Överenskommelsen har med åren kommit att utvecklas, och avtalet som är juridiskt bindande inkluderar nu större fokus på arbetares hälsa. I december förra året antogs ett säkerhetsavtal i Pakistan med Bangladeshöverenskommelsen som förlaga. Arbetet med att miljöcertifiera fabriker i Bangladesh har utvecklats parallellt med arbetet att göra fabrikerna säkrare för arbetare.

Ett annat företag i Bangladesh som har satsat på större hållbarhet är Snowtex Group som genom att installera solpaneler har minskat sina energikostnader med hälften. Andra investeringar som företaget har gjort handlar om att samla in regnvatten. Detta kombinerat med andra åtgärder har fått fabriken att minska sin vattenförbrukning med 30 procent, rapporterar Context News. Dessutom har grönsaksodlingar planterats på fabriksområdet för att förse anställda med färska grönsaker, och träd har planerats för att ge skugga som i sin tur hjälper att hålla ner temperaturen på området.

På Snowtex Groups fabrik har förbättringar vad gäller utsläpp och hållbarhet gått hand i hand med bättre arbetsvillkor. Lönerna är högre, de anställda får övertidsersättning, de erbjuds dagligen en näringsriktig och gratis lunch, och de har en ledig dag i veckan. Så är dock alltså inte alltid fallet. Enligt Solidarity Center, en organisation i USA som jobbar för arbetares rätt på global nivå och som är samarbetspartner med facket American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations (AFL-CIO), respekterar inte alla gröna fabriker landets arbetsrätt.

– Fabriken är inte grön för arbetarna. Vi ser en rosenskimrande bild, vi hör fina berättelser. I verkligheten skulle du knappt höra arbetarnas röster i en grön fabrik, säger en facklig ledare i Solidarity Centers rapport.

Soldarity Center trycker därför på att gröna lösningar alltid måste utarbetas tillsammans med arbetare och deras fackliga organisationer. Baserat på ett sådant samarbete kan lagar som syftar till att minska utsläpp bättre implementeras och dessutom skydda textilarbetare ”från ohälsosamma och osäkra arbetsplatser”, skriver Solidarity Center.

– Utan ett fack som tar till vara arbetares intressen och yttrandefrihet kan ingen fabrik anses vara grön, säger Sonia Mistry från Solidarity Center på organisationens hemsida.

* * *
LÄS MER

”Banbrytande” avtal ska skydda textilarbetares liv
Ikea uppmanas skriva under avtal för arbetares säkerhet
”En facklig seger” i Bangladesh

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.