Nyheter

Skottland slipper inskränkningar i strejkrätten

Det brittiska överhuset vill att Skottland undantas från det lagförslag som den brittiska regeringen har lagt fram om inskränkningar i strejkrätten.

Det brittiska överhuset vill att Skottland undantas från det lagförslag som den brittiska regeringen har lagt fram om inskränkningar i strejkrätten. Enligt lagförslaget ska ett minimum anställda inom samhällsviktiga yrken tvingas jobba även under stridsåtgärder. Överhuset föreslår också att anställda som ändå strejkar inte ska kunna sparkas.

STORBRITANNIEN | Skottlands fackliga centralorganisation STUC välkomnar onsdagens omröstning i överhuset i London som innebär att Skottland ska undantas från lagförslaget. Detta då överhuset anser att lagförslaget inskränker på det skotska självstyret.

STUC:s generalsekreterare Roz Foyer välkomnar också att överhuset har röstat ner den del av lagförslaget som innebär att anställda inom samhällsviktiga yrken som beordras att jobba under stridsåtgärder men ändå går ut i strejk ska kunna sparkas.

Roz Foyer beskriver lagförslaget som har lagts fram av den brittiska konservativa regeringen som ett krig mot arbetare:

– Vi har vunnit en viktig strid i det här Torykriget mot arbetare, men det är långt ifrån slutet av kampen, säger Roz Foyer.

– Nu är det viktigt att underhuset gör det rätta och inte bara bekräftar att Skottland undantas från lagförslaget utan att man också drar tillbaka den här ondskefulla attacken mot arbetare var de än jobbar i Storbritannien, säger hon på STUC:s hemsida.

Överhuset vill ha parlamentarisk översyn

En annan förändring av lagförslaget som överhuset vill se gäller vem som ska avgöra hur många anställda inom exempelvis brandkår och sjukvård som ska tvingas jobba under stridsåtgärder. Överhuset vill att det ska avgöras av parlamentet och inte av ministrar:

– Vad den här lagändringen syftar till är inte att dra ut på tiden, inte försena, inte frustrera utan försäkra att parlamentet har korrekt översyn och att det finns en korrekt överläggning med alla de som är inblandade, säger Ray Collins, som sitter i överhuset för Labour, till Yahoo News.

Torypartiets Martin Callanan anser däremot att det redan finns tillräcklig översyn och kontroll:

– Det är min fasta övertygelse att det redan finns tillräckliga kontroller inbyggt i lagstiftningen, innan regleringen kan göras, säger han, rapporterar Yahoo News.

Lagförslaget ”Strikes (Minimum Service Levels) Bill” innebär att fackliga medlemmar som röstar för strejk i en arbetsrättslig strid kan tvingas att arbeta ändå. Detta då lagen går ut på att garantera att en miniminivå av anställda inom samhällsviktiga yrken jobbar oavsett stridsåtgärder. Lagförslaget som lades fram av regeringen i januari i år kommer att fortsätta att behandlas i överhuset den 9 maj, och kommer också att bollas tillbaka till underhuset.

* * *
LÄS MER:
Brittiska regeringen vill begränsa strejkrätten för vissa grupper
Brittiska parlamentet godkänner ingrepp i strejkrätten
Brittiska sjuksköterskor fortsätter strejka

Nyheter

EU godkänner förbud mot förstörelse av osålda kläder

EU antar historisk lagstiftning för att stoppa förstörelse av osålda kläder och främja en mer hållbar textilindustri.

EU antar historisk lagstiftning för att stoppa förstörelse av osålda kläder och främja en mer hållbar textilindustri.

HÅLLBARHET | EU nådde på tisdagen en överenskommelse för att förbjuda stora detaljhandelsföretag från att förstöra osålda kläder och skor. Detta banbrytande steg syftar till att minska det förödande inflytandet av ”fast fashion” och främja en mer hållbar konsumtion.

De nya reglerna, som förväntas träda i kraft om två år för stora företag, har undantag för små företag och en sexårig övergångsperiod för medelstora företag. Denna åtgärd är en del av EU-kommissionens bredare initiativ för att göra produkter mer hållbara och främja reparation, återanvändning och återvinning.

– Det är dags att avsluta modellen med take, make, dispose, (se faktaruta) vilken är så skadlig för vår planet, vår hälsa och vår ekonomi, säger Alessandra Moretti, ledare för lagstiftningsprocessen i EU-parlamentet

De nya reglerna kommer även att ge EU-kommissionen befogenhet att utvidga förbudet till andra osålda produkter för att öka miljövänligheten. Produkter förväntas säljas med ett ”digitalt produktpass”, vilket ger konsumenter information för medvetna köpbeslut.

Även om detaljer för enskilda produkters krav ännu inte är slutförda, ses godkännandet av detta avtal som en formalitet när det går igenom parlamentet och medlemsländerna.

Överenskommelsen är en del av EU:s strävan att minska miljöpåverkan och klimatförändringar, med textilkonsumtionen som den fjärde största bidragaren till dessa globala problem.

Fakta: take, make, dispose

En linjär modell för resursförbrukning som skördar och utvinner material, använder dem för att tillverka en produkt och säljer produkten till en konsument, som sedan kasserar den som avfall. Motsats till cirkulär förbrukning.

Nyheter

Jorden på gränsen till fem katastrofala klimatvändpunkter

Hotat korallrev nära Key Biscayne, Florida.

Mänskligheten står inför "förödande dominoeffekter" inklusive massfördrivning och ekonomisk ruin när planeten värms upp. En rapport från forskare varnar för att vi närmar oss fem kritiska "tipping points" där effekterna kan vara oåterkalleliga.

KLIMAT | Fem viktiga naturliga trösklar riskerar redan att passeras, enligt Global Tipping Points-rapporten. Dessa händelser kan ske redan vid en uppvärmning på 1,5 grader över förindustriella temperaturer.

Trösklarna inkluderar kollapsen av stora inlandsisar på Grönland och Västantarktis, massiv permafrostupptining, död av korallrev i varmare vatten, samt kollapsen av en havsström i Nordatlanten.

Forskare varnar för att detta inte bara handlar om temperaturökningar, utan om plötsliga och förödande förändringar i naturen och samhället. Effekterna kan inkludera förlust av hela ekosystem, svårigheter att odla basgrödor, politisk instabilitet, och ekonomisk kollaps.

– Tipping points i jordsystemet utgör hot av en storleksordning som mänskligheten aldrig ställts inför, säger Tim Lenton, en av forskarna bakom rapporten.

– De kan utlösa förödande dominoeffekter, inklusive förlust av hela ekosystem och kapacitet att odla basgrödor, med samhälleliga effekter inklusive massfördrivning, politisk instabilitet och finansiell kollaps.

Rapporten varnar för att även om osäkerheten kring när dessa förändringar inträffar är stor, kan de ha oerhört omfattande konsekvenser. Förändringarna i klimatsystemen kan ske abrupt, inte i linje med gradvisa utsläppsökningar, och kan leda till långvariga och ogynnsamma konsekvenser.

Enligt rapporten är tre ytterligare trösklar nära att passeras till 2030-talet om uppvärmningen når 1,5 grader. Dessa inkluderar försvinnandet av mangrove- och sjögräsängar, samt risker för boreala skogar. Förändringarna kan skapa en kedjereaktion som påverkar ekosystem och vädermönster på global nivå.

Det är inte bara faran för att passera dessa trösklar som är oroande; det är också risken för återkopplingsslingor som kan ytterligare förvärra klimatkrisen. Till exempel kan kollapsen av Grönlands inlandsis orsaka förändringar i havsströmmar och vädermönster på global nivå.

Med en växande förståelse för dessa tipping points behöver vi en omedelbar och samordnad insats från världens ledare för att minska utsläppen och genomföra effektiva åtgärder för att undvika de mest katastrofala konsekvenserna av klimatförändringarna.

Samtidigt så pågår klimattoppmötet COP28 i Dubai. Trots tidigare löften verkar vi vara på väg mot en uppvärmning på 2,5 grader vid slutet av seklet, vilket visar på behovet av snabba och kraftfulla åtgärder. Ju längre vi väntar, desto svårare kommer det att bli att undvika de mest skadliga konsekvenserna för vår planet och för mänskligheten.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.