Nyheter

Forskare: Golfströmmen kan kollapsa inom ett par år

Koldixidutsläppen måste minska nu för att undvika en kollaps av viktiga havströmmar i Atlanten varnar forskarna Peter Ditlevsen och Susanne Ditlevsen i en ny studie.

Flera viktiga Atlantströmmar, inklusive Golfströmmen, riskerar att kollapsa – kanske så snart som inom ett par år enligt en ny studie, något som skulle leda till katastrofala konsekvenser för klimatet. Den nya studien beräknar att strömmarna kan upphöra någon gång mellan 2025 och 2095 om inte de globala koldioxidutsläppen minskar.

KLIMAT | Risken att olika viktiga strömmar i Atlanten, den atlantiska meridionala cirkulationen (AMOC) kan kollapsa snart oroar forskare som menar att det skulle få katastrofala konsekvenser runt om i världen:
– Jag anser att vi bör vara mycket oroade, säger professor Peter Ditlevsen vid Köpenhamns universitet till The Guardian.

Han är forskaren som tillsammans med Susanne Ditlevsen ligger bakom den nya studien som publicerades i Nature Communications på tisdagen. De kommer fram till att strömmarna kan kollapsa någon gång mellan 2025 och 2095. De uppskattar utifrån nuläget och framtida utsläpp att det är omkring 2050 som kollapsen kommer att ske. Tidigare kollapser av den atlantiska meridionala cirkulationen, som har skett under istider, pekar på att temperaturen kunna förändras med så mycket som tio grader på ett par årtionden.

– Detta skulle innebära en mycket, mycket stor förändring. AMOC har inte varit nedstängd på 12 000 år, säger Peter Ditlevsen till The Guardian.

En av de mest oroväckande tippningspunkterena

Under istider som ägde rum för mellan 115 000 år sedan och fram till för 12 000 år sedan skedde flera kollapser med den atlantiska meridionala cirkulationen som därefter startade på nytt, för att senare återigen kollapsa. För forskare är en framtida kollaps av den atlantiska meridionala cirkulationen en av de mest oroväckande tippningspunkterna till följd av klimatkrisen.

Redan tidigare har forskare varnat för att den atlantiska meridionala cirkulationen, som för varmt havsvatten i riktning mot Arktis där den kyls ner, är den svagaste på 1 600 år. För två år sedan sågs tecken på en så kallad tippningspunkt. Den atlantiska meridionala cirkulationen började granskas och övervakas 2004 och mellan åren 2004–2012 kunde en forskare observera en minskning i strömmarna.

För att kunna göra en säkrare beräkning av minskningen har Peter Ditlevsen och Susanne Ditlevsen tagit fasta på uppgifter om ythavstemperaturer som går tillbaka till 1870. Genom att lägga till simulation av klimatmodeller har de kommit fram till uppskattningen av kollapsen till mitten av detta århundrade.

Skulle den atlantiska meridionala cirkulationen kollapsa skulle det bland annat påverka mängden regn som krävs för jordbruk och riskera matförsörjningen för miljarder människor, öka antalet stormar i Europa liksom sänka temperaturen och också orsaka havshöjning.

* * *
LÄS MER
Klimatförändringar kan leda till mer skog – oklart om de kyler ner planeten
Vår gräns för livsstilsförändringar verkar ha stannat vid att sopsortera
Oron växer för klimatförändring i Antarktis

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.