Nyheter

FN bör se talibanernas övergrepp mot kvinnor i Afghanistan som ”genusapartheid”

Den högsta ledaren för FN-organet som främjar jämställdhet, UN Women, vill klassa talibanernas styre som ”genusapartheid”.

Den högsta ledaren för FN-organet som främjar jämställdhet, UN Women, har uttalat en stark uppmaning till FN att officiellt klassificera talibanernas förtryckande behandling av kvinnor och flickor som ”genusapartheid.”  

AFGHANISTAN | Sima Bahous, verkställande direktör för UN Women, FN:s enhet för kvinnors rättigheter, framförde denna uppmaning under ett säkerhetsrådsmöte där hon rapporterade att över 50 stränga talibanlagar nu tillämpas i Afghanistan, ofta med brutalitet från manliga familjemedlemmar, rapporterar The Morning Star.

Bahous underströk att detta förtryck har haft förödande konsekvenser för kvinnornas psykiska hälsa och har ökat risken för självmord, särskilt bland unga kvinnor. Dessutom har restriktionerna mot kvinnor lett till en oroande ökning av barnäktenskap och barnarbete.

Internationell lag definierar apartheid som ett system av legaliserad rassegregation som först uppstod i Sydafrika genom deras rasåtskillnadspolitik och samhällssystem. Men en växande konsensus bland internationella experter, tjänstemän och aktivister hävdar att termen även är relevant när det gäller könsdiskriminering, särskilt i situationer som den i Afghanistan, där kvinnor och flickor systematiskt utsätts för diskriminering.

Sima Bahous betonade att kvinnor i Afghanistan lever under förfärliga förhållanden.

– Kvinnorna berättar för oss att de är fångar som lever i mörker, instängda i sina hem utan hopp eller framtid, sade Bahous till rådet och dess 15 medlemmar under tisdagen.

Hon påpekade att det inte finns någon befintlig internationell lag som effektivt hanterar ”massivt, statligt sponsrat könsförtryck”. Bahous menade att talibanernas systematiska och planerade angrepp på kvinnors rättigheter måste namnges, definieras och förbjudas enligt globala normer så att adekvata åtgärder kan vidtas.

– Vi ber er att ge ert fulla stöd till en mellanstatlig process för att uttryckligen kodifiera könsapartheid i internationell rätt, sade Bahous.

Talibanernas talesperson, Zabihullah Mujahid, reagerade på mötet genom att kritisera dess fokus på inrikesfrågor, särskilt ”kvinnors utbildning och deras arbete,” istället för att diskutera frågor om säkerhet, fred och stabilitet. Han betonade också vikten av att FN skulle överväga att ta bort sanktioner och erkänna talibanernas regering, som de själva kallar ”det islamiska emiratet Afghanistan.”

***
Läs även:
Talibanerna förbjuder kvinnor från nationalpark i Afghanistan
UN Women: Allt svårare att verka i Afghanistan

Jan-Åke Eriksson

 

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.