Nyheter

UN Women: Allt svårare att verka i Afghanistan

I slutet av förra året förbjöd talibanerna afghanska kvinnor från att jobba inom icke-statliga organisationer i landet – för två månader sedan utsträcktes det förbudet till att även gälla FN-organ.

Redan i slutet av förra året förbjöd talibanerna afghanska kvinnor från att jobba inom icke-statliga organisationer i landet – för två månader sedan utsträcktes det förbudet till att även gälla FN-organ. Nu larmar UN Women att förbudet kraftigt påverkar deras arbete. Samtidigt kommer kritik mot hur FN har hanterat talibanernas förbud.

AFGHANISTAN | Det var i slutet av december som talibanerna utfärdade en order till icke-statliga organisationer att inte tillåta afghanska kvinnor att jobba för dem ”tills vidare”. I april i år utsträcktes det förbudet till att även gälla FN-organ. Sedan dess har alla afghanska anställda på UN Women, FN:s enhet för jämställdhet och stärkande av kvinnor, jobbat hemifrån, såväl kvinnor som män. 70 procent av de anställda som jobbar för UN Women i landet är kvinnor och av de afghanska anställda är 55 procent kvinnor säger UN Women i ett uttalande.

– Vi har sett utländskt stöd vad gäller Afghanistan som stöttar kvinnor. Men vi har inte sett att kvinnor stöttas inifrån Afghanistan, säger kvinnnorättsaktivisten Suraya Paikan till Tolo News.

En kvinna som bara presenteras med sitt förnamn, Mariam, och som arbetar för FN uppmanar talibanstyret att dra tillbaka sitt förbud mot kvinnors arbete:

– Utan kvinnors närvaro i samhället kan samhället inte förbättras, säger hon till Tolo News.

I slutet av april antog FN:s säkerhetsråd en resolution som fördömde talibanernas förbud mot afghanska kvinnors arbete inom FN och uppmanade dem att ”snabbt dra tillbaka” beslutet som står i strid med internationell rätt. Resolutionen uppmanade också till ett ”fullständigt, jämställt, meningsfullt och säkert deltagande av alla kvinnor och flickor i Afghanistan”, samt att alla länder och organisationer ska påverka talibanerna att ändra sin agenda vad gäller kvinnors rättigheter.

Samtidigt kommer rapporter om att vissa FN-organ har låtit manliga anställda återvända till sina arbetsplatser. Sajten Tortoise, som jobbar med ”långsamma nyheter” har talat med flera afghanska kvinnor som säger att afghanska män som jobbar för FN:s matprogram WFP och Världshälsoorganisationen WHO har återgått till arbetet medan kvinnor inte har det.

Vissa FN-organ ska ha sagt att såväl kvinnor som män kan återgå till sina arbetsplatser men enligt de källor som Tortoise har talat med finns det inga effektiva säkerhetsåtgärder på plats för att kvinnorna ska kunna göra det. En talesperson för WFP Afghanistan betonar att ”inga kvinnor kommer att ersättas av män”.

Enligt de kvinnor som Tortoise har talat med har FN-organ också anställt personal som tillhör talibanerna, vilket utgör ett säkerhetshot mot FN-anställda kvinnor. Enligt biståndsarbetare som Tortoise talat med borde FN och icke-statliga organisationer i landet inta en enad front, hota med att dra tillbaka sin humanitära hjälp eller dra sig ur landet helt, val som är svåra att göra då FN också betraktar Afghanistan som ”världens största humanitära kris”.

En internationell FN-anställd säger dock att FN:s nuvarande arbete står i strid med de egna grundprinciperna och är kortsiktigt.

– I slutänden kommer vi bara att kunna ge bistånd till män eftersom du behöver kvinnor för att nå barn.

Det finns också en oro att den fokus som nu finns på att talibanerna ska tillåta kvinnor att återgå till sina jobb kommer att lägga sig och att kvinnor då helt kommer att stå utan inkomst:
– Det är en svår situation men det är inget skäl att offra kvinnorna, säger en FN-anställd till Tortoise.

* * *
LÄS MER
Hård kritik av talibanförbud mot kvinnors utbildning
Nya förbud för kvinnor i Afghanistan
Talibanerna kräver att kvinnor täcker ansiktet

Nyheter

Meta inför transparenskrav för politiska annonser med deepfake-teknik

Några av Facebook- och Instagram-annonserna kopplade till ett ryskt försök att störa den amerikanska politiska processen och väcka spänningar kring splittrande sociala frågor, november 2017.

Meta meddelar att politiska annonser som använder deepfake-teknik kommer att krävas att tydligt markera att de är digitalt skapade. Den nya policyn, som träder i kraft vid årsskiftet, innebär att annonser som använder artificiell intelligens (AI) för att skapa irrelevanta eller vilseledande bilder, videor och ljud måste inkludera en notis om dess digitala ursprung.

AI – artificiell intelligens | Annonser på Instagram och Facebook kan använda artificiell intelligens för att skapa foton, videor och ljud av händelser som faktiskt inte existerar. För att bekämpa potentiell desinformation och förbättra användartransparensen kommer Meta införa små notiser på annonser som använder AI för att peka på deras manipulation.

Enligt den nya policyn måste annonsörer klargöra om deras politiska annonser innehåller digitalt manipulerat innehåll, såsom bilder, videor eller ljud som kan ge en falsk representation av verkliga händelser eller uttalanden. Även om vissa redigeringar, som att justera bildstorlek eller skärpa, kan vara tillåtna om de inte påverkar själva budskapet, betonar Meta vikten av att informera användarna om konstgjord manipulation.

Meta har föreslagit att de kommer att ta bort alla annonser som bryter mot dessa riktlinjer, vare sig de skapas av artificiell intelligens eller av mänskliga användare. Företaget kommer också att förlita sig på sina faktagranskare för att bedöma om innehållet i annonserna har ändrats, och om så är fallet kommer de att stoppas från att visas som annonser.

Nick Clegg, Metas president för globala frågor, framhåller betydelsen av den nya policyn och påpekar att det är en fortsättning på företagets åtagande för ökad transparens inom politisk annonsering.

Nyheter

Två miljoner människor på flykt på Afrikas horn

Översvämningar i Mogadishu, Somalia, tisdagen den 21 november 2023.


Över 2 miljoner människor har blivit tvungna att lämna sina hem på Afrikas horn till följd av kraftiga skyfall och översvämningar. Enligt en rapport från AFP, sammanställd från regerings- och FN-siffror, har det kraftiga regnet kopplat till väderfenomenet El Niño drabbat regionen hårt. Denna tragedi inträffar när området kämpar för att återhämta sig från den värsta torkan på 40 år, som tidigare ledde till svår hungersnöd för miljoner människor.

MIGRATION | Afrikas horn är extremt sårbart för klimatförändringar, trots att dess bidrag till globala koldioxidutsläpp är försumbart i jämförelse med andra regioner. Välgörenhetsorganisationen Action Against Hunger uttalade sent på onsdagen inför starten av klimattoppmötet COP28 i Dubai, att skyfallen lett till ”en fruktansvärd situation”.

Extrema väderfenomen sker allt oftare och med högre intensitet, och den senaste katastrofen har förvärrat den redan djupa humanitära krisen i Somalia, ett av världens fattigaste länder som även brottas med ett långvarigt islamistiskt uppror.

I Somalia har översvämningarna krävt över 100 liv och tvingat över 1 miljon människor att fly från sina hem, enligt FN och somaliska tjänstemän. Mogadishus myndigheter har utlyst undantagstillstånd på grund av de extremt sällsynta översvämningarna och varnat för spridningen av sjukdomar.

Hem har översvämmats och jordbruksmark förstörts, vilket har lämnat samhällen isolerade med skadade vägar, broar, stängda sjukhus och skolor.

I en gemensam rapport varnar FN och Somalia för att ungefär 1,5 miljoner barn under 5 år löper risk för akut undernäring mellan augusti 2023 och juli 2024.

– Återkommande klimatstörningar, ökad osäkerhet och djup fattigdom har drivit Somalias folk till bristningsgränsen, säger FN:s sändebud George Conway.

I ett försök att mildra situationen har Somalias regering mottagit 25 000 ton spannmål från Ryssland för att akut distribuera till de drabbade av översvämningarna, med ytterligare 25 000 ton förväntade senare i december.

Även om humanitärt bistånd har hindrat landet från att drabbas av svält, varnar FN:s World Food Program att en fjärdedel av Somalias befolkning – 4,3 miljoner människor – förväntas möta svår hunger vid årets slut.

I grannlandet Kenya har inrikesministeriet rapporterat att dödssiffran i översvämningarna har stigit till 136 personer, med över 460 000 människor på flykt. I Etiopien har över 57 människor dött och mer än 600 000 har tvingats fly enligt FN:s humanitära insatsorgan OCHA.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.