Nyheter

Ugandier stämmer fransk energijätte

26 ugandier stämde på tisdagen den franska energijätten Total Energies för att ha orsakat dem ”allvarlig skada”.

26 ugandier stämde på tisdagen den franska energijätten Total Energies för att ha orsakat dem ”allvarlig skada” av deras rätt till land och mat i samband med oljeprojekt i Uganda. De kräver ersättning från företaget för skador som de har åsamkats under flera år.

FRANKRIKE/UGANDA | De 26 ugandierna liksom fem ugandiska och franska organisationer står bakom stämningen som lämnades in till domstol i Paris på tisdagen. Enligt stämningen har så många som 118 000 personer drabbats av Total Energies olika projekt i landet.

Det handlar om prospektering av olja i Tilenga där olja väntas börja utvinnas i början av 2025. 419 prospekteringar har gjorts varav en tredjedel ar utförts i Ugandas nationalpark Murchinson Falls. Dessutom rör stämningen byggandet av oljeledningen EACOP som ska föra råolja till Tanzanias kust och som går genom flera skyddade naturområden, rapporterar RFI (Radio France Internationale).

En av de ugandiska aktivisterna, Maxwell Athura, som står bakom stämningen sade på en presskonferens på tisdagen att han hade utsatts för ”hot och intrång”.

– Vad vi ber rätten att göra är att erkänna Totals civilrättsliga ansvar och döma företaget att kompensera de människor som har drabbats av brott, säger Friends of the Earth Frances taleskvinna Juliette Renaud till RFI.

Total: Följer lagen

En taleskvinna för Total Energies säger till RFI att företaget vad gäller kontroll av möjliga brott följer alla lagar och att även dess underleverantörer i Tanzania och Uganda också implementerar detta.

Människor i drabbade område har fråntagits sin möjlighet till försörjning vilket har lett till ”allvarlig matbrist” för vissa familjer, säger de fem organisationerna som står bakom stämningen i ett uttalande. Medan vissa har fått kompensation har denna inte täckt skadan som åsamkats, och andra har inte fått någon ersättning.”

Genom brister i sin tillbörliga aktsamhet [due diligence] har Total orsakad allvarlig skada för målsägandena, särskilt deras rätt till mark och mat. De begär därför att företaget ska beordras att kompensera dem”, säger organisationerna i uttalandet.

Due diligence handlar om företags ansvar för miljö och mänskliga rättigheter, och vikten att göra riskanalyser för att förhindra att brott mot miljö eller mänskliga rättigheter uppstår någonstans i ett företags distributionskedja eller värdekedja. Frankrike införde en sådan lag 2017, enligt lagen måste stora franska företag årligen publicera en plan med riskanalys. En motsvarande lag håller nu på att tas fram inom EU, men kritiker menar att den riskerar att bli urvattnad.

* * *
LÄS MER
Swedwatch kräver företagsansvar i hela värdekedjan
Ikea och Amazon stäms i Tyskland för bristande företagsansvar
”Urvattnad” EU-överenskommelse om företagsansvar

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.