Nyheter

Världsfreden tar ett steg tillbaka

Världsfreden är på kraftig tillbakagång.

Världsfreden är på kraftig tillbakagång och dödsfallen på grund av krig och konflikt nästan fördubblades sett från tidigare år under 2022. Det konstaterar Institute for Economics & Peace (IEP) i sitt sjuttonde index över freden i världen.

VÄRLDEN | Etiopien och Ukraina sticker ut i sammanställningen. En stor del av dödsfallen till följd av krig har rapporterats i just dessa två länder. Totalt är det 79 länder där konfliktnivån trappades upp under 2022 – helt i motsats till de globala mål som FN har satt upp. Ukraina är det land som fallit hårdast i rankningen över fredliga länder, något som knappast kan anses vara förvånande. Ukraina är nu det 157 mest fredliga landet, vilket är en bottennotering.

En annan mycket oroväckande trend som Institute for Economics & Peace (IEP) lyfter fram är att antalet länder som är involverade i externa konflikter, det vill säga strider i andra länder än sina egna – har ökat kraftigt sedan 2008. Under 2022 var det 91 länder som deltog i konflikter utomlands, medan motsvarande siffra 2008 var 58 länder.

Ökad militarisering jämfört med 2008

Exempel på sådana konflikter är bland annat de som pågår i Mali, Libyen, Jemen och Ukraina. Omvärlden griper in med motiveringen att man ska skapa fred eller hjälpa ett land att försvara sig, men ofta handlar det också om ekonomiska intressen i en alltmer globaliserad värld.

Globalt sett spenderar världen 17 procent mer på militarisering och krigsföring i dag jämfört med 2008. USA, Indien och Kina står för den största delen av denna ökning.

* * *
LÄS MER
Ryssland och Mali ”stärker försvarssamarbete”
Wagnergruppen ”närvarande” i Libyen och Mali
Rekordmånga fredsbevarande insatser i världen

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.