Nyheter

Ny lag i Utah ska reducera minderårigas bruk av sociala medier

Guvernör Spencer Cox undertecknar två lagförslag om sociala medier under en ceremoni i Capitol-byggnaden i Salt Lake City torsdagen den 23 mars 2023.

Delstaten Utah kan bli först ut med att laglig väg reglera minderårigas tillgång till sociala medier. Lagförslagen, undertecknade av delstatens republikanske guvernör, har fått ris för sin inskränkning i barns rätt till privatliv, vilket i hög utsträckning äger rum i sociala domäner, men även ros för att lagarna angriper evidenta problem med ökad depression, mental ohälsa och sömnlöshet bland minderåriga som använder sociala medier.

USA/SOCIALA MEDIER | Två lagar har nyligen undertecknats av den amerikanska delstaten Utahs republikanske guvernör Spencer Cox som ska minska användandet av sociala medier bland minderåriga, särskilt barn, rapporterar bland annat TIME.

Lagarna kommer, väl på plats, att kräva föräldrars samtycke för barn och tonåringar att skapa konton på sociala medieplattformar samt helt hålla dem borta från sociala medier mellan 22.30 på kvällen och 6.30 på morgonen.

Techbolagen bakom plattformarna väntas åta juridiska medel för att stoppa lagarna som guvernör Cox motiverar mot bakgrund av ökade nivåer av depressioner, mental ohälsa och sömnsvårigheter bland unga som en följd av ökat bruk av sociala medier.

”Som att sitta på dagboksnycklar”

Kritiker menar ändå att föräldrars intrång i ungas privata sociala mediekonton är att likställa med att sitta på nyckeln på ungas dagböcker och således tankar och privatliv. För föräldrar ger även tillgången till minderårigas mobildata ökade möjligheter att hålla koll på rörelsemönster, vilka deras barn träffar och andra privata angelägenheter.

Trots kritik är Spencer Cox ändå på det klara med att fördelarna övervinner farhågorna med lagförslagen:

– Vi förblir optimistiska att vi kommer kunna anta lagarna inte bara här i delstaten Utah, utan i landet i stort. Lagstiftningar som väsentligt förändrar våra barns förhållande till dessa mycket destruktiva appar för sociala medier, sade guvernören i samband med undertecknandet av lagarna, rapporterar TIME.

***
LÄS MER:

Fox News rödlistas – ”uppnår inte grundläggande journalistisk standard”
När Fox News skrev historia
Hur blir journalistiken efter Trump?

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.