Nyheter

Trump ”rustar för strid” – USA på okänd mark

Donald Trump ger tummen upp när han lämnar sin golfklubb i Florida på söndagen.

USA:s rättsväsende kliver in på okänd mark när Donald Trump ställs inför rätta. Aldrig tidigare har en expresident åtalats för brott.
Åtalet är politiskt och farligt, anför hans tillskyndare, men fler åtal kan vara nära. En ex-presidents försvarstal är också att vänta.

USA | Trump med ombud kommer att kliva in i en rättssal på nedre Manhattan på tisdagseftermiddagen. I en första procedur blir han då underrättad om vilka brott han åtalas för, varpå han får berätta hur han ställer sig till anklagelserna.

USA:s tidigare president ställs inför rätta för en länge uppmärksammad ekonomisk uppgörelse med porrskådespelaren Stephanie Clifford, som skedde mitt under brinnande valrörelse 2016. ”Icke skyldig”, blir svaret.

– Han rustar för strid. Det här är något som vi självklart ser som politisk förföljelse, säger försvarsadvokaten Joe Tacopina till ABC News i en av flera tv-intervjuer som han har gjort inför domstolsframträdandet.

Helt nytt scenario

Trump kommer inte att handfängslas, vilket annars är vanligt vid dessa skeenden, men han ska fotograferas och lämna fingeravtryck. I övrigt är det oklart hur det hela kommer att utspela sig, i rättssalen och utanför. En amerikansk president har aldrig ställts inför rätta.

– Jag har varit med om en miljon åtal i den här domstolsbyggnaden, med kändisar och allt, men det här är en helt annan grej. Secret service är involverat. Jag har förstått det som att domstolen hålls stängd under eftermiddagen. Jag vet helt enkelt inte vad jag ska vänta mig, säger Joe Tacopina i ABC-intervjun.

– Vad jag hoppas är att vi kommer in och ut därifrån så snabbt som möjligt.

Olika delstater

Åklagarna uppges lägga fram minst 20 åtalspunkter, möjligen fler än 30. Minst en punkt ska gälla ett grövre brott som kan resultera i fängelse. Ex-presidentens advokat beskriver hela åtalet som politiskt och larmar för att det kan skada rättssäkerheten i USA på lång sikt.

– Vi vet alla att om Donald Trump inte vore Donald Trump utan bara ”John Smith” så hade den här saken aldrig tagits upp. Om han inte hade ställt upp för omval så hade det inte skett alls, säger Tacopina.

Fler utredningar pågår dock i andra delstater, gällande bland annat brottslig hantering av hemligstämplade handlingar och försök att ändra valresultatet 2020.

Demonstration väntar

Trumps anhängare rustar också för strid. Ett republikanskt ungdomsförbund i New York ska demonstrera tillsammans med den radikala och kontroversiella representanthusledamoten Marjorie Taylor Greene.

I ett utskick till anhängare och potentiella donatorer anför Trump-lägret att allt är en häxjakt av den ”radikala vänstern”. Där målas också en falsk bild av att den amerikansk-ungerske miljardären George Soros personligen har valt ut åklagaren som driver fallet, Alvin Bragg.

Häromdagen skrev Trump i sociala medier att domaren som har hand om fallet också har blivit ”handplockad” och att denne därtill ”hatar” honom. När försvarsadvokaten Joe Tacopina ombads kommentera detta så sade han att han inte tror att domaren är partisk, men att Trump har ”rätt till sin egen åsikt”.

Efter det rättsliga förfarandet flyger Donald Trump tillbaka till sitt residens i Florida. Där ska han framträda i egen regi under natten till onsdag svensk tid.

Fakta: Anklagelserna mot Trump

Anklagelserna som går till åtal mot den tidigare presidenten Donald Trump gäller en betalning på 130 000 dollar till den tidigare porrskådespelaren Stephanie Clifford.

Åtalet är inte offentliggjort än, men betalningen uppges ha varit avsedd att förmå Clifford, även känd som Stormy Daniels, att hålla tyst om en sexuell relation med Trump.

Trumps dåvarande juridiska ombud Michael Cohen betalade Clifford genom ett skalbolag och återgäldades senare av Trump genom dennes bolag Trump Organization, där utgiften bokfördes under ”juridiska avgifter”.

Då betalningen skedde mitt under valrörelsen kunde den också bryta mot USA:s valkampanjlagar, då den kan anses ha skett i syfte att hjälpa Trumps kandidatur.

Trump själv förnekar, men Michael Cohen har medgett att han betalade ut pengarna och erkände sig 2018 skyldig till bland annat kampanjfinansieringsbrott.

Åklagarna i New York väntas enligt uppgift åtala Trump för bokföringsbrott, vilket i delstaten New York kan vara både ett mindre allvarligt brott (”misdemeanor”) och ett mer allvarligt (”felony”). Det senare kan leda till fängelsestraff, men då behöver åklagarna i regel också kunna visa att brottet har begåtts i syfte att mörklägga annan brottslighet eller begå nya brott.

Nyheter

EU godkänner förbud mot förstörelse av osålda kläder

EU antar historisk lagstiftning för att stoppa förstörelse av osålda kläder och främja en mer hållbar textilindustri.

EU antar historisk lagstiftning för att stoppa förstörelse av osålda kläder och främja en mer hållbar textilindustri.

HÅLLBARHET | EU nådde på tisdagen en överenskommelse för att förbjuda stora detaljhandelsföretag från att förstöra osålda kläder och skor. Detta banbrytande steg syftar till att minska det förödande inflytandet av ”fast fashion” och främja en mer hållbar konsumtion.

De nya reglerna, som förväntas träda i kraft om två år för stora företag, har undantag för små företag och en sexårig övergångsperiod för medelstora företag. Denna åtgärd är en del av EU-kommissionens bredare initiativ för att göra produkter mer hållbara och främja reparation, återanvändning och återvinning.

– Det är dags att avsluta modellen med take, make, dispose, (se faktaruta) vilken är så skadlig för vår planet, vår hälsa och vår ekonomi, säger Alessandra Moretti, ledare för lagstiftningsprocessen i EU-parlamentet

De nya reglerna kommer även att ge EU-kommissionen befogenhet att utvidga förbudet till andra osålda produkter för att öka miljövänligheten. Produkter förväntas säljas med ett ”digitalt produktpass”, vilket ger konsumenter information för medvetna köpbeslut.

Även om detaljer för enskilda produkters krav ännu inte är slutförda, ses godkännandet av detta avtal som en formalitet när det går igenom parlamentet och medlemsländerna.

Överenskommelsen är en del av EU:s strävan att minska miljöpåverkan och klimatförändringar, med textilkonsumtionen som den fjärde största bidragaren till dessa globala problem.

Fakta: take, make, dispose

En linjär modell för resursförbrukning som skördar och utvinner material, använder dem för att tillverka en produkt och säljer produkten till en konsument, som sedan kasserar den som avfall. Motsats till cirkulär förbrukning.

Nyheter

Jorden på gränsen till fem katastrofala klimatvändpunkter

Hotat korallrev nära Key Biscayne, Florida.

Mänskligheten står inför "förödande dominoeffekter" inklusive massfördrivning och ekonomisk ruin när planeten värms upp. En rapport från forskare varnar för att vi närmar oss fem kritiska "tipping points" där effekterna kan vara oåterkalleliga.

KLIMAT | Fem viktiga naturliga trösklar riskerar redan att passeras, enligt Global Tipping Points-rapporten. Dessa händelser kan ske redan vid en uppvärmning på 1,5 grader över förindustriella temperaturer.

Trösklarna inkluderar kollapsen av stora inlandsisar på Grönland och Västantarktis, massiv permafrostupptining, död av korallrev i varmare vatten, samt kollapsen av en havsström i Nordatlanten.

Forskare varnar för att detta inte bara handlar om temperaturökningar, utan om plötsliga och förödande förändringar i naturen och samhället. Effekterna kan inkludera förlust av hela ekosystem, svårigheter att odla basgrödor, politisk instabilitet, och ekonomisk kollaps.

– Tipping points i jordsystemet utgör hot av en storleksordning som mänskligheten aldrig ställts inför, säger Tim Lenton, en av forskarna bakom rapporten.

– De kan utlösa förödande dominoeffekter, inklusive förlust av hela ekosystem och kapacitet att odla basgrödor, med samhälleliga effekter inklusive massfördrivning, politisk instabilitet och finansiell kollaps.

Rapporten varnar för att även om osäkerheten kring när dessa förändringar inträffar är stor, kan de ha oerhört omfattande konsekvenser. Förändringarna i klimatsystemen kan ske abrupt, inte i linje med gradvisa utsläppsökningar, och kan leda till långvariga och ogynnsamma konsekvenser.

Enligt rapporten är tre ytterligare trösklar nära att passeras till 2030-talet om uppvärmningen når 1,5 grader. Dessa inkluderar försvinnandet av mangrove- och sjögräsängar, samt risker för boreala skogar. Förändringarna kan skapa en kedjereaktion som påverkar ekosystem och vädermönster på global nivå.

Det är inte bara faran för att passera dessa trösklar som är oroande; det är också risken för återkopplingsslingor som kan ytterligare förvärra klimatkrisen. Till exempel kan kollapsen av Grönlands inlandsis orsaka förändringar i havsströmmar och vädermönster på global nivå.

Med en växande förståelse för dessa tipping points behöver vi en omedelbar och samordnad insats från världens ledare för att minska utsläppen och genomföra effektiva åtgärder för att undvika de mest katastrofala konsekvenserna av klimatförändringarna.

Samtidigt så pågår klimattoppmötet COP28 i Dubai. Trots tidigare löften verkar vi vara på väg mot en uppvärmning på 2,5 grader vid slutet av seklet, vilket visar på behovet av snabba och kraftfulla åtgärder. Ju längre vi väntar, desto svårare kommer det att bli att undvika de mest skadliga konsekvenserna för vår planet och för mänskligheten.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.