Nyheter

Israel ”befäster apartheid” med ansiktsigenkänning

Israeliska gränspoliser vid en checkpoint för palestinier som försöker ta sig över från Västbanken till Jerusalem, fredagen den 14 april 2023.

I östra Jerusalem och Hebron har palestinier sedan några år tillbaka blivit allt mer övervakade genom israeliska kameror. I en ny rapport visar Amnesty International hur även ansiktsigenkänningsteknik används för att upprätthålla ett ”system av apartheid”. Organisationen menar att övervakning används för att skapa ett hotfullt klimat för palestinierna med syfte att ”minimera deras närvaro i strategiska områden”.

ISRAEL–PALESTINA | Palestinier under israelisk ockupation har länge blivit bevakade och registrerade, på senare tid sker detta i allt högre utsträckning genom kameraövervakning. Dessutom använder den israeliska militären sig av ansiktsigenkänningsteknik mot palestinierna i syfte att registrera och kränka deras rörelsefrihet. Det skriver människorättsorganisationen Amnesty International i rapporten Automated Apartheid (automatiserad apartheid) som släpptes på tisdagen.

– De israeliska myndigheterna använder sofistikerade övervakningsverktyg för att accelerera segregationen och automatisera apartheid gentemot palestinierna, säger Amnesty Internationals generalsekreterare Agnès Callamard i samband med att rapporten släpptes.

Det är ett experimentellt ansiktsigenkänningssystem som kallas Red Wolf som är en del i ett växande övervakningsnätverk som den israeliska regeringen använder sig av, och som Amnesty International menar ”bidrar till att upprätthålla Israels system av apartheid”.

Organisationen kom för ett drygt år sedan fram till att Israel utövar ”ett system av förtryck och dominans” av palestinier i såväl Israel som på ockuperad palestinsk mark, för att gagna judiska israeler, samt att detta utgör brottet apartheid enligt internationell rätt.

Palestinier scannas och informationen sparas i databas

Palestiniers ansikten scannas av vid vägspärrar och genom andra uppmonterade kameror. Bilderna sparas därefter i en växande databas. Red Wolf antas också vara kopplat till två andra övervakningssystem som används av den israeliska militären, Wolf Pack och Blue Wolf. Wolf Pack är en databas där palestiniers identitet, bostadsort, familjeband och annan tillgänglig information samlas, och Blue Wolf är en app som israeliska soldater kan använda för att få tillgång till informationen som har samlats i Wolf Pack.

Systemet används i Hebron på ockuperade södra Västbanken. Hebron delades 1997 upp i två sektorer, H1 och H2, och det är i H2 där Israel har full kontroll som övervakningssystemet Red Wolf används. H2 utgörs bland annat av gamla stan i Hebron, i området bor omkring 33 000 palestinier och 800 israeliska bosättare som i strid med internationell rätt bor i sju enklaver på ockuperad mark.

– I Hebrons H2-område har vi dokumenterat hur ett nytt ansiktsigenkänningssystem under namnet Red Wolf förstärker drakoniska restriktioner på palestiniers rörelsefrihet, genom att använda illegalt införskaffad biometrisk data för att övervaka och kontrollera palestiniers rörelser genom staden, säger Agnès Callamard.

En av palestinierna som bor i Tel Rumeida förklarar för organisationen att den omfattande övervakningen liksom den israeliska militärens kännbara närvaro har inneburit så stora restriktioner under de senaste 30 åren att det har ”dödat alla former av socialt liv”
En av palestinierna som bor i Tel Rumeida förklarar för organisationen att den omfattande övervakningen liksom den israeliska militärens kännbara närvaro har inneburit så stora restriktioner under de senaste 30 åren att det har ”dödat alla former av socialt liv”. Foto: Sete Ruiz/Wikimedia

Har ”dödat alla former av socialt liv”

Gamla stan i Hebron var tidigare ett viktigt handelscentrum för hela södra Västbanken. I takt med att bosättningarna har vuxit fram har palestinierna påtvingats allt mer kontroll och begränsningar i sin rörelsefrihet, många tvingades lämna sina hem, och efter den andra intifadans utbrott 2000 stängdes den centrala al-Shuhadagatan för palestinier. För att palestinier ska kunna ta sig därifrån till den del av staden som är under palestinsk administration, H1, måste de passera en israelisk militärkontroll som periodvis stängs ner vid oroligheter, och därmed i praktiken hindrar palestinier från att röra sig mellan sektorerna.

Några hundra meter bort från gamla stan, i utkanten av H2, ligger området Tel Rumeida där framför allt palestinier och några bosättare bor. Vid området finns kontroll 56 där det enligt Amnesty International finns åtminstone 24 övervakningsapparater. En av palestinierna som bor i Tel Rumeida förklarar för organisationen att den omfattande övervakningen liksom den israeliska militärens kännbara närvaro har inneburit så stora restriktioner under de senaste 30 åren att det har ”dödat alla former av socialt liv”.

Ansiktsigenkänningen används inte heller bara till att övervaka och kontrollera – i fall då en palestiniers ansikte inte känns igen av tekniken kan det användas som skäl till att neka denne tillträde till sitt eget hem:

– De [de israeliska soldaterna] kan säga till dig att ditt namn inte finns i databasen och du får helt enkelt inte tillåtelse att passera igenom till ditt hus, säger han till Amnesty International.

I östra Jerusalem, som Israel i strid med internationell rätt har annekterat men som av det internationella samfundet anses stå under israelisk ockupation, har allt fler övervakningskameror monterats upp de senaste åren. Sedan 2021 har antalet kameror i de två bostadsområdena Silwan, som ligger strax utanför gamla stan i Jerusalem, och Sheikh Jarrah, som ligger cirka en kvarts promenad från gamla stan, ökat kraftigt.

Båda bostadsområdena bebos framför allt av palestinier men här finns också starka israeliska bosättarrörelser som metodiskt, ofta genom långa rättsprocesser i israelisk domstol, lyckas ta över hus efter hus. I dessa två områden genomfördes omfattande protester mot utvecklingen 2021, varpå israeliska myndigheter monterade upp fler övervakningskameror.

Som ”att du alltid är en måltavla”

Enligt Amnesty International har Israel installerat ett nätverk av tusentals kameror i östra Jerusalem och sedan 2017 har detta system uppgraderats för att också användas till ansiktsigenkänning. När organisationen kartlade kamerornas frekvens hittades mellan en till två kameror var femte meter. Många kameror finns vid Damaskusporten, den ingång till gamla stan som palestinier framför allt använder och där palestinier ofta möts, och många protester hålls.

– Jag bevakas hela tiden…det får mig att må dåligt överallt på gatorna. Varje gång jag ser en kamera känner jag mig nervös. Som att du alltid behandlas som att du är en måltavla, säger Neda till Amnesty International.

Amnesty International säger sig inte med säkerhet veta vilka företag som förser de israeliska myndigheterna med mjukvaran som används för ansiktsigenkänningstekniken. Däremot pekar organisationen ut det kinesiska företaget Hikvision som ett av de företag som har tillverkat kameror som används av de israeliska myndigheterna i såväl bostadsområden som vid militära installationer. Hikvision ska också ha marknadsfört kamerorna med att de kan kopplas till mjukvara för ansiktsigenkänning.

Även det nederländska företaget TKH Security ska ha tillhandahållit kameror som används av israeliska myndigheter, för polisiär infrastruktur. Amnesty International har kontaktat båda företagen för att larma om att deras varor riskerar att användas på ett sätt som kan bidra till människorättsbrott, samt frågat vilka riskanalyser företagen har gjort för att förhindra att deras varor används på det sättet, så kallad due diligence.

– Hikvision och TKH Security måste se till att försäkra att deras teknologier inte används för att upprätthålla eller ytterligare befäster Israels system av apartheid mot palestinierna, säger Agnès Callamard, och fortsätter:
– De måste sluta leverera alla teknologier som används av israeliska myndigheter för att upprätthålla illegala bosättningar – som är krigsbrott under internationell rätt – och försäkra att de bara säljer till kunder som följer mänskliga rättigheter.

* * *
LÄS MER
Inhuman behandling av palestinska barn i israeliska fängelser
100 israeliska bosättarattacker på tio dagar
Israelisk minister förnekar palestiniers existens

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.