Intro

Människans utsläpp av växthusgaser driver de globala temperaturerna uppåt 

Världens hav har en viktig roll att spela i kampen mot klimatförändringarna. Men de senaste månaderna har något märkligt skett under ytan. I början av mars blev det plötsligt varmare. Ovanligt varmt. I april uppmättes genomsnittstemperaturen 21,1 grader i världshavens ytvatten. Så hög har temperaturen inte varit sedan den amerikanska vädermyndigheten NOAA började med sina mätningar för 40 år sedan.
Läs Rekordvarmt hav förbryllar: ”Egendomlig kurva”

Den tyske förbundskanslern Olaf Scholz ger sitt uttryckliga stöd för Afrikanska unionen (AU) som framtida medlem i G20. Uttalandet är ett eko från tidigare västerländska stödyttringar i en tid då dragkampen om den afrikanska kontinentens geopolitiska gunst hårdnar – och där afrikanska länder själva vägrar be om ursäkt för ingångna allianser med Kina.
Klas Lundström skriver om Geopolitisk dragkamp om Afrika – väst lockar med AU-medlemskap i G20

Minns ni listan över namn som Erdogan lade fram, och alla politiska tyckare som häpnade över att fokuset låg på just det vi inte kunde ge? Grattis, den hånflinande utrikesministern kanske kan lämna ut varenda flaggviftande icke svenska medborgare Erdogan pekar på.
Läs Mattias Gönczis ledare Vad menar den flinande utrikesministern egentligen?

Om detta och mycket mer i dagens Tidningen Global.

Välkommen
Jan-Åke Eriksson
chefredaktör

Intro

Klimatförhandlingarna

vid COP28 står inför en ödesfråga – utfasningen av fossila bränslen. Ett utkast till förhandlingstext pekar på ett övervägande av en utfasning av fossila bränslen som en central del av det slutliga avtalet vid FN:s klimatmöte. Utkastet till avtalstext för COP28 inkluderar tre olika alternativ, vilka representanter från nära 200 länder nu skall komma överens om. Det första alternativet i utkastet förespråkar ”en ordnad och rättvis utfasning av fossila bränslen”. Språkbruket antyder att rika nationer med en lång historia av fossilbränsleanvändning bör fasa ut dem snabbare än fattigare länder som fortfarande utvecklar sina resurser.
Det andra alternativet kräver ”accelererade insatser för att avveckla fossila bränslen”.
Det tredje alternativet skulle helt undvika att nämna en utfasning av fossila bränslen.
Läs Utfasning av fossila bränslen förslag till klimatavtalet 

En av de mest symboliska och långdragna rättsprocesserna kopplade till Augusto Pinochets blodiga regim når äntligen sin slutpunkt när en nyckelperson i mordet på sångaren Víctor Jara 1973 har utlämnats till Chile för att ställas inför rätta.
Läs Víctor Jaras påstådda mördare utlämnad till Chile 

Hackergrupper med ryska och kinesiska kopplingar har gjort intrång i den brittiska kärnkraftsanläggningen Sellafields it-system. Cyberangreppet kan innebära att Sellafields mest känsliga aktiviteter – som flytt av radioaktivt avfall – har äventyrats.
Läs Brittisk kärnkraftsanläggning hackad 

Om detta och som vanligt mycket mer i dagens Tidningen Global.

Välkommen!
Jan-Åke Eriksson
chefredaktör

Missa inte Det Globala presstödet. Ett presstöd som inte bygger på ett otryggt stöd från den stat och regering vi granskar, utan från alla som tycker det är viktigt med en nyhetstidning som bevakar de globala frågorna. DS.

Intro

Mänskligheten står inför ”förödande dominoeffekter”

inklusive massfördrivning och ekonomisk ruin när planeten värms upp. En rapport från forskare varnar för att vi närmar oss fem kritiska ”tipping points” där effekterna kan vara oåterkalleliga. ”Tipping points i jordsystemet utgör hot av en storleksordning som mänskligheten aldrig ställts inför”, säger Tim Lenton, en av forskarna bakom rapporten. ”De kan utlösa förödande dominoeffekter, inklusive förlust av hela ekosystem och kapacitet att odla basgrödor, med samhälleliga effekter inklusive massfördrivning, politisk instabilitet och finansiell kollaps.”
Läs Jorden på gränsen till fem katastrofala klimatvändpunkter 

En av de viktigaste punkterna under FN:s klimattoppmöte, COP28, är att utvärdera genomförandet av Parisavtalet från COP21. Climate Change Performance Index, CCPI, rangordnar årligen länder baserat på hur väl de uppfyller målen i avtalet. Årets index placerar Sverige på tionde plats, från att förra året legat på en femteplats. Noterbart är att de tre främsta platserna är tomma, då inget land anses uppfylla målen tillräckligt väl.
Läs Sverige faller i klimatrankning 

EU nådde på tisdagen en överenskommelse för att förbjuda stora detaljhandelsföretag från att förstöra osålda kläder och skor. Detta banbrytande steg syftar till att minska det förödande inflytandet av ”fast fashion” och främja en mer hållbar konsumtion.
Läs EU godkänner förbud mot förstörelse av osålda kläder 

Om detta och som vanligt mycket mer i dagens Tidningen Global.

Välkommen!
Jan-Åke Eriksson
chefredaktör

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.