Nyheter

Sjuksköterskor varslar om strejk i New York

16 000 sjuksköterskor på åtta sjukhus i New York kommer att gå ut i strejk nästa måndag om ett avtal med arbetsgivarna inte nås innan dess.

16 000 sjuksköterskor på åtta sjukhus i New York kommer att gå ut i strejk nästa måndag om ett avtal med arbetsgivarna inte nås innan dess. De är missnöjda med underbemanning och att de inte har kompenserats tillräckligt för sina insatser under covid-19-pandemin.

USA | – Just nu är vi i en trippelpandemi med covid, influensa och RS. Vår barnakut är överfull och underbemannad på nästan alla arbetspass. Det är outhärdligt att se barn lida för att vi inte har tillräckligt med personal för att ge patientsäker vård, säger Aretha Morgan, sjuksköterska på en barnakut i New York, på facket New York State Nurses Associations hemsida.

Det var strax innan jul som sjuksköterskorna som är medlemmar i facket New York State Nurses Association med överväldigande majoritet, nästan 99 procent, röstade för att gå ut i strejk. Nancy Hagans, sjuksköterska och ordförande för facket, förklarar att strejk är en sista utväg men en väg de är beredda att ta då de menar att sjukhusledningarna inte ger dem något annat alternativ.

– Sjuksköterskor har varit till helvetet och tillbaka, vi har riskerat våra liv för att rädda våra patienter under covid-19-pandemin, ibland utan den personliga skyddsutrustning vi behövde för att hålla oss säkra och för ofta utan tillräcklig personal för trygg patientvård, säger hon på hemsidan och menar att sjukhuscheferna trots detta har motarbetat sjuksköterskorna.

”Vårdar 20 patienter samtidigt”

Benny Mathew som är sjuksköterska på sjukhuset Montefiore i Bronx väljer sitt jobb för att de vill hjälpa människor och sitt lokalsamhälle, och han anklagar sjukhusledningen för att inte ens på allvar vara beredd att förhandla de aktuella frågorna:

– På akutavdelning vårdar jag ibland 20 patienter samtidigt, istället för den säkra standarden av 3–6 patienter. Det här är inte säkert eller rättvist för sjuksköterskor eller patienter. Det leder till värre resultat för patienter och det ökar risken för att patienter dör. Vi vill ha säker bemanning för att rädda liv, säger han på fackets hemsida.

Ett av sjukhusen som kommer att omfattas av strejken om den blir av är Mount Sinai Hospital. I ett uttalande säger sjukhusledningen att förhandlingar pågår med New York State Nurses Association och att man strävar efter att nå ett avtal som är ”ansvarsfullt med hänsyn till organisationens långsiktiga finansiella hälsa” samt att sjuksköterskorna förtjänar ”den bästa möjliga arbetsmiljön” liksom löner och förmåner, rapporterar ABC 7.

Sjukvården underbemannad i Europa 

Sjuksköterskor i Storbritannien har också nyligen varit ute i två endagarsstrejker och facket Royal College of Nursing har utlyst nya strejker den 18 och 19 januari.

Även i det brittiska fallet har det handlat om missnöje med underbemanning inom vården, dåliga arbetsvillkor och låga löner trots sjuksköterskornas omfattande insats under covid-19-pandemin.

Under förra året varnade också WHO:s europeiska kontor för att så gott som alla länder i västra Europa lider av en kris vad gäller bemanning inom hälso- och sjukvårdssektorn. I Tyskland var 35 000 jobb inom sektorn inte tillsatta, rapporterade The Guardian i december.

I Finland råder en allvarlig brist på sjuksköterskor, i Frankrike finns det färre läkare i dag än för tio år sedan och i november strejkade flera tusen läkare bland annat på grund av underbemanning och andra arbetsmiljöproblem. ”

”Alla länder i regionen står inför allvarliga problem kopplade till arbetsstyrkan inom vård och omsorg”‚ skrev WHO:s europeiska region när rapporten släpptes.

* * *
LÄS MER
Brittiska sjuksköterskor fortsätter strejka
Många strejker i USA under ”strejktober”
10 000 i ungersk protest för höjda lärarlöner

Nyheter

EU godkänner förbud mot förstörelse av osålda kläder

EU antar historisk lagstiftning för att stoppa förstörelse av osålda kläder och främja en mer hållbar textilindustri.

EU antar historisk lagstiftning för att stoppa förstörelse av osålda kläder och främja en mer hållbar textilindustri.

HÅLLBARHET | EU nådde på tisdagen en överenskommelse för att förbjuda stora detaljhandelsföretag från att förstöra osålda kläder och skor. Detta banbrytande steg syftar till att minska det förödande inflytandet av ”fast fashion” och främja en mer hållbar konsumtion.

De nya reglerna, som förväntas träda i kraft om två år för stora företag, har undantag för små företag och en sexårig övergångsperiod för medelstora företag. Denna åtgärd är en del av EU-kommissionens bredare initiativ för att göra produkter mer hållbara och främja reparation, återanvändning och återvinning.

– Det är dags att avsluta modellen med take, make, dispose, (se faktaruta) vilken är så skadlig för vår planet, vår hälsa och vår ekonomi, säger Alessandra Moretti, ledare för lagstiftningsprocessen i EU-parlamentet

De nya reglerna kommer även att ge EU-kommissionen befogenhet att utvidga förbudet till andra osålda produkter för att öka miljövänligheten. Produkter förväntas säljas med ett ”digitalt produktpass”, vilket ger konsumenter information för medvetna köpbeslut.

Även om detaljer för enskilda produkters krav ännu inte är slutförda, ses godkännandet av detta avtal som en formalitet när det går igenom parlamentet och medlemsländerna.

Överenskommelsen är en del av EU:s strävan att minska miljöpåverkan och klimatförändringar, med textilkonsumtionen som den fjärde största bidragaren till dessa globala problem.

Fakta: take, make, dispose

En linjär modell för resursförbrukning som skördar och utvinner material, använder dem för att tillverka en produkt och säljer produkten till en konsument, som sedan kasserar den som avfall. Motsats till cirkulär förbrukning.

Nyheter

Utfasning av fossila bränslen förslag till klimatavtalet

Protest mot fossila bränslen vid FN:s klimattoppmöte COP28, tisdagen den 5 december 2023, i Dubai, Förenade Arabemiraten.

Klimatförhandlingarna vid COP28 står inför en ödesfråga – utfasningen av fossila bränslen. Ett utkast till förhandlingstext pekar på ett övervägande av en utfasning av fossila bränslen som en central del av det slutliga avtalet vid FN:s klimatmöte.

KLIMAT | Det preliminära utkastet till COP28-avtalet, tillkännagivet av FN:s klimatorgan, inledde diskussionerna kring det som betraktas som den mest avgörande frågan på toppmötet: huruvida länderna ska gå med på att gradvis avstå från att använda fossila bränslen eller strida för att bevara deras roll i energimixen.

Utkastet till avtalstext för COP28 inkluderar tre olika alternativ, vilka representanter från nära 200 länder nu skall komma överens om. Det första alternativet i utkastet förespråkar ”en ordnad och rättvis utfasning av fossila bränslen”. Språkbruket antyder att rika nationer med en lång historia av fossilbränsleanvändning bör fasa ut dem snabbare än fattigare länder som fortfarande utvecklar sina resurser.

Det andra alternativet kräver ”accelererade insatser för att avveckla fossila bränslen”.

Det tredje alternativet skulle helt undvika att nämna en utfasning av fossila bränslen.

USA, de 27 länderna inom Europeiska unionen och små klimatmässigt utsatta önationer driver på för en gradvis utfasning av fossila bränslen för att möjliggöra kraftiga sänkningar av koldioxidutsläppen. Dessa sänkningar anses vara kritiska under detta decennium för att förhindra katastrofala klimatförändringar enligt forskare.

Trots detta har de stora olje- och gasproducerande länderna inga planer på att sluta borra efter dessa bränslen, enligt Net Zero Tracker, som är ett oberoende samarbete mellan fyra organisationer, bland annat Oxford Net Zero.

Länder som Saudiarabien och Ryssland har motsatt sig tidigare förslag om en utfasning. Saudiarabiens energiminister, prins Abdulaziz bin Salman, meddelade till Bloomberg TV att hans land ”absolut inte” skulle gå med på ett avtal som kräver en utfasning av fossila bränslen.

Färsk forskning, publicerad i veckan av Global Carbon Budget, understryker att de globala koldioxidutsläppen från förbränning av fossila bränslen når nya rekordnivåer i år. Denna utveckling förvärrar klimatkrisen och ger upphov till mer förödande extremväder.

Enligt rapporten förväntas utsläppen från fossila bränslen totalt uppgå till 36,8 miljarder ton koldioxid år 2023, en ökning med 1,1 procent från föregående år, enligt forskare vid över 90 institutioner, inklusive University of Exeter.

Denna utsläppstrend placerar världen längre och längre ifrån att hindra den globala uppvärmningen från att överstiga 1,5 grader över förindustriell tid.

– Det ser nu nästan oundvikligt ut att vi kommer att överskrida det 1,5C-mål som sattes i Parisavtalet, säger Exeter-professorn Pierre Friedlingstein, som ledde forskningen.

– För att ha en chans att upprätthålla 2,0 graders-målet krävs snabba minskningar av utsläppen från fossila bränslen.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.