Nyheter

Kroniska sjukdomar vanligare i områden med stor luftförorening

Att ha mer än en kronisk sjukdom är mer sannolikt om du bor i ett området med stora luftföroreningar enligt en ny brittisk studie.

En ny brittisk studie har kommit fram till att människor som bor i områden med stora luftföroreningar hade en högre sannolikhet att ha mer än en långvarig sjukdom, en förändring som kvarstod även när forskarna tog hänsyn till skillnader i inkomst. Luftföroreningar är ett utbrett problem i Storbritannien vars parlament just nu behandlar ett lagförslag där ren luft betraktas som en mänsklig rättighet.

STORBRITANNIEN | Människor som bor i områden med stora luftföroreningar har enligt en omfattande brittisk undersökning en större sannolikhet av att ha fler än en långvarig sjukdom.

Sjukdomarna rör långvariga neurologiska problem, luftvägs-, och hjärtproblem liksom depression och oro. Undersökningen har tittat på 360 000 personer mellan 40 och 69 år vars data finns lagrade i UK Biobank, rapporterar The Guardian.

Studien kommer fram till att höga nivåer av trafikrelaterade utsläpp av små partiklar (PM2,5) och kväveoxid kan kopplas till en ökad risk för att ha åtminstone två samtidiga långvariga hälsoproblem. Deltagarna i studien analyserades för 36 olika fysiska och fem psykiska kroniska besvär.

– Människor med mer än ett långvarigt hälsoproblem har lägre livskvalitet och är mer beroende av hälso- och sjukvården, säger läkaren Amy Ronaldson som är huvudförfattare till studien, i samband med att studien släpptes.

Ligger 35 år efter WHO:s rekommendation

Den 16 december 2022 publicerade den brittiska regeringen ett mål om att minska luftföroreningar fram till 2040 – detta till en nivå som Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderade redan 2005.

I den nya studien fanns en 20-procentig ökning i risken av att drabbas av långvariga sjukdomar för de människor som lever i områden med högre luftföroreningar än vad den brittiska regeringen nu alltså har satt som mål först till 2040 – 35 år efter WHO introducerade rekommendationen.

– Vi måste följa människors ändrade hälsa över tid för att med säkerhet veta om luftföroreningar orsakade dessa kroniska hälsoproblem. Om utsatthet för luftförorening faktiskt ökar risken ger det en möjlighet att forma epidemin med flera långvariga sjukdomar genom att använda miljöpolitik, som att utöka zoner med låga utsläpp eller att undvika att bygga vårdhem i områden med kraftig luftförorening, säger läkaren Ioannis Bakolis från King’s College London, som har lett studien, till The Guardian.

Nioåring dog av luftföroreningar

Luftföroreningar utomhus är den största miljöboven vad gäller för tidig död globalt, och uppskattningsvis bidrar luftföroreningar till mellan fyra till nio miljoner dödsfall årligen, enligt studien som publicerades i början av december förra året.

I Storbritannien beräknas mellan 28 000 och 36 000 människor dö på grund av av luftföroreningar, och bara i London uppskattas 4 000 dö årligen av luftföroreningar.

När nioåriga Londonbon Ella Kissi-Debrah avled 2013 var det delvis till följd av luftföroreningar. Hennes död är det första kända fallet i Storbritannien där luftföroreningar finns med som dödsorsak efter en utredning 2020. Det konstaterades då att halten av kväveoxid i sydöstra London där Ella Kissi-Debrah bodde var högre än WHO:s och EU:s rekommendationer.

Ren luft en ”mänsklig rättighet”

Hennes mamma Rosamund Adoo-Kissi-Debrah, som sedan dotterns död har kämpat för hårdare lagstiftning mot luftföroreningar, tilldelades nyligen en orden för sitt arbete för folkhälsan.

Ett lagförslag som hon har arbetat för om ren luft, Clean Air (Human Rights) Bill, som också kallas Ellas lag efter dottern, röstades igenom av det brittiska överhuset i december och ska nu behandlas i underhuset.

Lagen lades fram av Jenny Jones från the Greens i maj förra året som i samband med detta betonade att ren luft handlar om social rättvisa.

– Att ha en fin miljö är inte bara en fråga om ekologi och vetenskap, det är en fråga om social rättvisa, sade hon till The Guardian och betonade att lagen om den går igenom kommer att ”värna den mänskliga rättigheten till ren luft precist och uttryckligen i brittisk lag”.

* * *
LÄS MER
Luftföroreningar dödade barn
Serbisk stad stoppar litiumgruva
Brexit hotar den brittiska luften

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.