Nyheter

Våld legitimeras och ökar i amerikanska skolor

I 19 amerikanska delstater får skolpersonal aga barn.

USA har inte ratificerat barnkonventionen och fortsätter att tillåta såväl barnarbete som kroppslig bestraffning i skolor i 19 delstater. En kartläggning från Human Rights Watch understryker den utsatthet som miljontals amerikanska minderåriga befinner sig i. Samtidigt är våld mot lärare ett utbrett problem.

USA | Det är tillåtet för skolanställda i 19 amerikanska delstater att använda sig av fysiska bestraffningar vid tillrättavisningar av elever, visar en rapport som The Economist har tagit del av. 2018 slogs 69 000 barn av anställda i offentliga skolor, och 30 procent av fallen skedde  i delstaten Mississippi.

Det handlar om ”corporal punishment” [kroppslig bestraffning] för allehanda förseelser som enligt studentvittnesmål under kalenderåret 2022 kunde röra sig om alltifrån ”hängiga byxor” till alltför intima eskapader med andra elever i korridoren.

Det finns ett inarbetat system för när kroppsliga bestraffningar träder in – och vid privatskolor uppges de vara mer utbredda och förekommer i fler delstater än vid offentliga skolor – men det rör sig alltjämt om en konflikthantering som bryter mot barnkonventionen, vilken USA har undertecknat men ännu inte ratificerat i lag.

”Miljontals sårbara minderåriga”

Medan andra industriländer har ratificerat barnkonventionen och förbjudit barnaga i skolor – Sverige 1958, Storbritannien 1986, Kanada 2004 – släpar USA efter och tillåter också barnarbete exempelvis inom jordbrukssektorn tack vare Fair Labor Standards Act från 1938, en lag som trädde i kraft i sviterna av stora depressionen.

Det saknas heller inte varnande röster om barns plats i det amerikanska samhället och delstaters arbete för att skydda sina minderåriga.

I september 2022 konstaterade en kartläggning av Human Rights Watch att nära hälften av USA:s delstater brister när det kommer till att säkerställa att barn inte ingår i barnäktenskap, utför farliga arbetsuppgifter, tvingas till utdragna vistelser på olika straffinstitutioner eller, som i exempelvis skolor, faller offer för våld.

– Delstatslagar lämnar miljontals barn sårbara för barnäktenskap, våld och exploatering, säger Jo Becker, barnrättschef vid Human Rights Watch, i ett uttalande.

Våld mot lärare ett utbrett problem

När det kommer till våld i amerikanska skolor uppmärksammas främst skolskjutningar. Händelser som förvisso understryker den utsatthet som såväl elever som anställda inom USA:s skolor tvingas leva med, men det skymmer likväl för ett systematiskt bruk av våld som används som en förlängning av uppfostringsmetoden.

Samtidigt kommer uppgifter om våldsyttringar i motsatt riktning – där elever hotar och till och med tillgriper våld mot lärare. En trend som har ökat sedan covid-19-pandemins nedstängning av skolor, vilket bland annat står klart i en stor undersökning gjord av American Psychological Association.

10 procent av 14 966 tillfrågade att de utsatts för hot eller våld, varav flera enskilda fall slutat i sjukhusvistelser.

– Våld mot lärare är ett folkhälsoproblem och vi behöver heltäckande, forskningsbaserade lösningar. Fysiskt och verbalt våld riktat mot skolpersonal kan förvärra rapporter om hög stress, förflyttningar och personal som lämnar yrket, säger Susan Dvorak McMahon, psykolog vid DePaul University och en av forskarna bakom American Psychological Associations rapport, i ett pressmeddelande.

* * *
LÄS ÄVEN
En rykande amerikansk mardröm
Hård kritik av talibanförbud mot kvinnors utbildning
Covid-19 hårt slag mot många studenters utbildning

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.