Nyheter

Covid-19 hårt slag mot många studenters utbildning

Den globala covid-19-pandemin har inneburit det största enskilda slaget mot utbildning genom historien enligt Unesco.

Den globala covid-19-pandemin har inneburit det största enskilda slaget mot utbildning genom historien, enligt ny statistik från FN-organet Unesco, rapporterar Nature.

UTBILDNING | Totalt rör det sig om 1,5 miljarder studenter som världen över och i alla världsdelar på olika sätt har sett sina utbildningar rubbade av nedstängningar, lärarbortfall och brist på digitala inlärningsalternativ.

I februari 2022 hade 48 länder ännu inte helt öppnat portarna till lärosäten på grund av coronapandemin, enligt Unesco.

”Måste dra lärdomar”

På lång sikt är det oklart vad pandemins konsekvenser blir, men forskare har redan uttryckt oro för kunskapstapp i form av neurologiska följder då barn inte har utmanats av inlärningsprocesser i den mån årskullar och generationer före dem har gjort.

Andra ser covid-19-pandemin som en nödvändig påminnelse om behovet av strukturella systemförändringar:

– Varje gång det har inträffat en katastrof i världen har vi rusat tillbaka till den gamla normala lunken. Pandemins största travesti vore om vi inte lär oss något, menar John Hattie, utbildningsforskare vid University of Melbourne, i en intervju med Nature.

* * *
LÄS ÄVEN:
Covid-19-forskare vittnar om hat och hot i ny studie
Moderna öppnar för patent på covid-19-vaccin – trots löfte om motsatsen
Covid-19 öppnar för psykedeliska droger mot mental ohälsa

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.