Intro

Enligt FN och världens främsta klimatexperter

är global uppvärmning på väg att överskrida det internationella målet på 1,5 grader. Forskare varnar för att detta kan innebära katastrofala konsekvenser om inte omedelbara och radikala åtgärder vidtas. ”I årtionden har regeringar, särskilt i rika länder, konsekvent prioriterat fossilbränsleindustrins intressen framför deras folks välbefinnande. Vi har nu ett smalt fönster för att avvärja de värsta konsekvenserna, men det kräver brådskande, omvälvande politik som prioriterar människors och planetens välbefinnande framför vinst”.

En grupp EU-länder förbereder sig för att skicka ett brev till EU-kommissionen där de föreslår att migranter ska överföras till något land utanför EU innan de når EU:s kuster. Detta förfarande kan dock enligt experter vara svårt att genomföra enligt nuvarande EU-lagstiftning om migration.

Trots stöd från EU-kommissionen och majoriteten i EU-parlamentet, saknas den svenska modellen av samtyckeslag i det nya EU-direktivet om våld mot kvinnor som diskuterades under tisdagens EPSCO-möte i Bryssel.

Fredag igen. Och som vanligt: Tidningen Global är här. Och sajten är fullmatat med läsning för hela helgen! Välkommen!

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.