Nyheter

Världen står vid klimatavgrundens kant

Invånare korsar en väg som skadats av El Niño-regnen

Enligt FN och världens främsta klimatexperter är global uppvärmning på väg att överskrida det internationella målet på 1,5 grader. Forskare varnar för att detta kan innebära katastrofala konsekvenser om inte omedelbara och radikala åtgärder vidtas.

KLIMAT | FN har larmat om att vi står ”på gränsen till en klimatavgrund” som svar på en Guardian-undersökning som visade att en överväldigande majoritet av klimatexperterna förutser en global temperaturökning långt över målet. The Guardian, som samlat synpunkter från nästan 400 seniora författare av rapporter från den mellanstatliga panelen om klimatförändringar, där  nästan 80 procent av dem förväntar sig en temperaturökning på minst 2,5 grader över förindustriella nivåer.

Klimatledare världen över har reagerat starkt på undersökningens resultat.

– Målet att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader hänger i en skör tråd, sade FN:s generalsekreterare António Guterres officiella talesperson Stéphane Dujarric. Guterres själv betonade vikten av nuvarande decennium:

– Kampen för att hålla 1,5 grader vid liv kommer att vinnas eller förloras under 2020-talet.

Uppfylla sina klimatåtaganden

Alok Sharma, ordföranden för klimattoppmötet Cop26 i Glasgow 2021, uppmanade regeringar att agera snabbt och uppfylla sina klimatåtaganden. Vidare framhöll han att övergången från fossila bränslen, som lovas vid det kommande Cop28-mötet, är avgörande.

Christiana Figueres, FN:s klimatchef som övervakade klimatavtalet i Paris 2015 där 1,5 graders-målet antogs, reflekterade över de positiva samhällsförändringar som kan uppnås om ambitiösa klimatåtgärder implementeras:

– Dessa klimatforskare gör sitt jobb. De berättar för oss var vi är, men nu är det upp till resten av oss att bestämma vad detta ögonblick kräver av oss och förvandla det till synes omöjliga till det nya normala.

– Det betyder inte en utopisk framtid – vi vet att för mycket klimatförändringar redan är inbakade i systemet – men enorma positiva förändringar kommer. En värld där vi passerar 1,5 grader är inte huggen i sten, fortsätter Figueres.

Fatumanava Pa’olelei Luteru, ordförande för Alliance of Small Island States, påminde om de direkta konsekvenserna för klimatförändringarna på världens ö-stater och krävde högre ambitioner från större nationer för att motverka ”förödande förluster.”

Brist på politisk vilja

I Guardians undersökning pekade de svarande ut brist på politisk vilja som det största enskilda hindret för klimatåtgärder.

– I årtionden har regeringar, särskilt i rika länder, konsekvent prioriterat fossilbränsleindustrins intressen framför deras folks välbefinnande. Vi har nu ett smalt fönster för att avvärja de värsta konsekvenserna, men det kräver brådskande, omvälvande politik som prioriterar människors och planetens välbefinnande framför vinst, säger Harjeet Singh, vid Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty Initiative.

The Guardians rapport och experternas åsikter fungerar som en stark påminnelse och en väckarklocka till regeringar och beslutsfattare världen över om det brådskande behovet av handling för att hantera den eskalerande klimatkrisen.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.