Nyheter

130 gånger större risk att afrikansk kvinna dör under förlossning

Ett litet barn gråter strax efter födseln, Mauwa Health Center i Chiradzulu södra Malawi, maj 2021.

En ny rapport från FN:s organ för sexuell och reproduktiv hälsa belyser den djupa ojämlikheten inom sexuell och reproduktiv hälsa globalt. Rapporten skildrar en värld där framstegen inte når de som behöver dem mest, på grund av fortsatt rasism, sexism och diskriminering.

HÄLSA | I den nya rapporten från UNFPA, FN:s organ för sexuell och reproduktiv hälsa, som publicerades idag, framgår det att de globala förbättringarna de senaste trettio åren inte har nått de mest marginaliserade. Rapporten, Interwoven Lives, Threads of Hope: Ending inequalities in sexual and reproductive health and rights, beskriver hur rasism, sexism och andra diskrimineringsformer fortsätter att blockera framsteg för kvinnor och flickor över hela världen.

De nedslående uppgifterna i rapporten visar att kvinnor och flickor som tillhör fattiga hushåll, etniska och rasminoriteter, eller ursprungsbefolkningar, samt de som lever i konfliktsituationer, är särskilt utsatta. En afrikansk kvinna som drabbas av komplikationer under graviditet och förlossning löper exempelvis cirka 130 gånger större risk att dö än en kvinna i Europa eller Nordamerika.

Stora hinder i vården

Rapporten belyser även att kvinnor av afrikansk härkomst i Amerika, kvinnor från ursprungsbefolkningar och kvinnor med funktionsnedsättningar står inför avsevärt högre risker både i form av mortalitet och våld. Likaså att personer med annan än heterosexuell läggning eller  tilldelad könsidentitet upplever grovt våld och möter stora hinder i vården.

– Inom loppet av en generation har vi minskat antalet oplanerade graviditeter med nästan en femtedel, minskat mödradödligheten med en tredjedel och infört lagar mot våld i hemmet i mer än 160 länder, säger Kanem i ett pressmeddelande:

Natalia Kanem, UNFPA:s verkställande direktör, understryker att även om det gjorts framsteg som minskat antalet oplanerade graviditeter och mödradödlighet, ökar ojämlikheterna i våra samhällen, skriver UNRIC, FN:s regionala informationskontor för Västeuropa.

– Trots dessa framsteg ökar ojämlikheterna i våra samhällen och hälsosystem, och vi har inte i tillräcklig utsträckning prioriterat att nå dem som ligger längst efter. Vårt arbete är ofullständigt men inte omöjligt om det prioriteras med ihållande investeringar och global solidaritet.

Förhindra 400 miljoner oplanerade graviditeter

Rapporten betonar vikten av att skräddarsy hälsoprogram efter lokala behov och ger kvinnor och flickor möjligheter att utforma och genomföra lösningar. Den framhåller även att ytterligare investeringar på nästan 900 miljarder kronor fram till 2030 i låg- och medelinkomstländer skulle kunna förhindra 400 miljoner oplanerade graviditeter, rädda en miljon liv och generera betydande ekonomiska fördelar.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.