Nyheter

Domedagsklockan klämtar för dig

Vetenskapsutbildaren Bill Nye tittar på sin klocka bredvid Domeday Clock, strax innan Bulletin of the Atomic Scientists tillkännager det senaste beslutet om var klockans visare står, tisdag den 23 januari 2024, på National Press Club Broadcast Center, i Washington.

Forskare vid The Bulletin of the Atomic Scientists har flyttat visarna på den symboliska Doomsday Clock närmare midnatt, och den står nu på endast 90 sekunder till undergången. Enligt experter hotar både pågående krig och den eskalerande klimatkrisen miljarder människor och sätter mänskligheten i en oöverträffad fara.

DOOMSDAY CLOCK | För andra året i rad har forskarna bakom Doomsday Clock, skapad strax efter andra världskriget som en symbol för världens närhet till undergång, placerat visarna på 90 sekunder till midnatt. Detta återspeglar det pågående kriget i Ukraina, försvagade avtal om kärnvapennedrustning, det rekordvarma året 2023 och den växande faran med artificiell intelligens, som kan förstärka desinformation och korrumpera den globala informationsmiljön.

Doomsday Clock, skapad av The Bulletin of the Atomic Scientists, är en ”metafor för hur nära mänskligheten är självförintelse”. Ursprungligen var den inställd på sju minuter till midnatt, och var som längst ifrån undergången med 17 minuter före midnatt efter det kalla krigets slut 1991. Under de tre åren av den pågående covid-19-pandemin förblev klockan stabil på 100 sekunder till midnatt, men förra året justerades den närmare midnatt, och nu står den närmare än någonsin hittills – 90 sekunder.

Riskerna med klimatförändringar

Doorbells Science and Security Board, bestående av 17 medlemmar, använder data för att bedöma de aktuella globala hotens allvar och bestämmer sedan hur nära världen är midnatt, undergången. Ursprungligen fokuserade klockan på kärnvapenhot, men sedan början av 2000-talet inkluderar den även riskerna med klimatförändringar och okontrollerade teknologier som artificiell intelligens.

Styrelsen uppmanar människor att bli informerade och delta aktivt genom att dela kunskap om klimatförändringar, teknologiska risker och hotet från kärnvapen. De uppmanar också människor att fördöma användningen av offentliga medel för fossila bränslen och kärnvapenteknik. I en tid där apokalyptiska scenarier målas upp, betonar styrelsen att varje individ har makten att bidra till att trycka tillbaka klockan genom att agera ansvarsfullt och stödja initiativ för att hantera de globala utmaningarna.

Konsekvenserna av människans handlingar

Albert Einstein, J. Robert Oppenheimer och andra vetenskapsmän grundade The Bulletin of the Atomic Scientists 1945 i Chicago efter att ha arbetat med Manhattan-projektet, ett kärnvapenprogram som ledde till att USA släppte två atombomber över Japan 1945. Doomsday Clock är en påminnelse om farorna med att lämna teknik okontrollerad, och syftar till att öka medvetenheten om konsekvenserna av människans handlingar.

Fakta Doomsday Clock


”Doomsday Clock” är en symbolisk representation av hur nära mänskligheten anses vara till en global katastrof, särskilt förknippad med användningen av kärnvapen. Klockan skapades av The Bulletin of the Atomic Scientists, en vetenskaplig tidskrift som grundades år 1945 i Chicago, Illinois, USA. Tidskriften startades av en grupp forskare och vetenskapsmän, inklusive Albert Einstein och J. Robert Oppenheimer, som hade varit involverade i Manhattan-projektet, det hemliga projektet som utvecklade de första kärnvapnen under andra världskriget.

Syftet med The Bulletin of the Atomic Scientists är att informera allmänheten om frågor som rör kärnvapen, andra massförstörelsevapen och de globala hot som dessa vapen utgör. Tidningen har också utvidgat sitt fokus till att inkludera andra kritiska frågor, såsom klimatförändringar och framväxten av nya teknologier, särskilt de som kan ha betydande påverkan på mänsklighetens framtid.

En av de mest kända aspekterna av The Bulletin of the Atomic Scientists är dess skapande av ”Doomsday Clock” år 1947. Klockan är en symbolisk representation av mänsklighetens närhet till en global katastrof, särskilt förknippad med användningen av kärnvapen. Tiden på klockan justeras årligen baserat på bedömningar från experter och forskare om de aktuella hoten mot mänskligheten. Klockan har också inkluderat faktorer som klimatförändringar och teknologiska risker sedan början av 2000-talet.

Genom artiklar, rapporter och andra vetenskapliga bidrag strävar The Bulletin of the Atomic Scientists efter att öka medvetenheten om de globala utmaningarna och främja dialog och handling för att adressera dessa frågor.

Fakta Doomsday Clocks placering år för år sedan dess instiftande 1947:


Denna sammanställning visar hur Doomsday Clock har reagerat på olika globala händelser och hot över åren och speglar bedömningar från experter vid The Bulletin of the Atomic Scientists.

1947-1949: 7 minuter till midnatt
  – Tiden var inställd på sju minuter till midnatt när klockan först introducerades kort efter andra världskrigets slut och användningen av atombomber över Hiroshima och Nagasaki.
 
1953: 2 minuter till midnatt
  – Året då Sovjetunionen genomförde sin första vätebombtest och kalla kriget intensifierades.
 
1960: 7 minuter till midnatt
  – Efter en period av relativ avspänning flyttades klockan tillbaka något när USA och Sovjetunionen inledde nedrustningssamtal.
 
1963: 12 minuter till midnatt
  – Efter undertecknandet av delavtalet om delvis nedrustning och ett ökat samarbete mellan USA och Sovjetunionen.
 
1968: 7 minuter till midnatt
  – Signalerade en ökad oro för kärnvapenspridning när fler länder började utveckla kärnvapen.
 
1969: 10 minuter till midnatt
  – Förändrades efter undertecknandet av nedrustningsavtalet mellan USA och Sovjetunionen (SALT I).
 
1972: 12 minuter till midnatt
  – Efter undertecknandet av SALT I-avtalet och begränsningar av antiballistiska missilsystem (ABM).
 
1974: 9 minuter till midnatt
  – En lätt förbättring efter undertecknandet av SALT II-avtalet och avspänningen mellan USA och Sovjetunionen.
 
1980: 7 minuter till midnatt
  – Återigen ökade oron på grund av ökad kärnvapenspridning och spänningar mellan öst och väst.
 
1984: 3 minuter till midnatt
  – Efter Sovjetunionens invasion av Afghanistan och en intensifiering av kalla kriget.
 
1988: 6 minuter till midnatt
  – Efter undertecknandet av INF-avtalet mellan USA och Sovjetunionen och en minskning av kärnvapen.
 
1990: 10 minuter till midnatt
  – Efter Berlinmurens fall och en period av förbättring av relationerna mellan öst och väst.
 
1991: 17 minuter till midnatt
  – Den längsta tiden från midnatt någonsin, efter det kalla krigets slut och undertecknandet av START I-avtalet.
 
1995: 14 minuter till midnatt
  – Efter undertecknandet av START II-avtalet och undertecknandet av principerna för Cooperative Threat Reduction.
 
1998: 9 minuter till midnatt
  – Efter kärnvapentester från både Indien och Pakistan och ökad oro för kärnvapenspridning.
 
2002: 7 minuter till midnatt
  – Efter misslyckandet med Koyoto-protokollet och ökad oro för terrorism och kärnvapen.
 
2007: 5 minuter till midnatt
  – På grund av klimatförändringar och kärnvapenproliferation.
 
2010: 6 minuter till midnatt
  – Efter det misslyckade Klimattoppmötet i Köpenhamn och fortsatt oro för kärnvapen.
 
2012: 5 minuter till midnatt
  – Klockan justerades inte, men man betonade faran med kärnvapen och klimatförändringar.
 
2015: 3 minuter till midnatt
  – Ökad oro för klimatförändringar och ökad spänning mellan USA och Ryssland.
 
2017: 2,5 minuter till midnatt
  – Den närmaste placeringen sedan 1953, på grund av ökad kärnvapenpåbyggnad och osäkerhet i globala relationer.
 
2018: 2 minuter till midnatt
  – Fortsatt oro för kärnvapen och ökad instabilitet i internationella relationer.
 
2019: 2 minuter till midnatt
  – Ingen förändring från föregående år, men fortsatt oro för kärnvapen och andra globala hot.
 
2020: 100 sekunder till midnatt
  – Den närmaste placeringen någonsin, på grund av kärnvapenhot, klimatförändringar och framväxande teknologiska risker.
 
2021: 100 sekunder till midnatt
  – Fortsatt oro för kärnvapen och eskalerande klimatkris.
 
2022: 90 sekunder till midnatt
  – Klockan flyttades närmare på grund av pågående krig i Ukraina, försämringen av avtal om kärnvapennedrustning, det rekordvarma året 2023 och den ökande faran med artificiell intelligens.
 
2023: 90 sekunder till midnatt
– Klockslaget återspeglar det pågående kriget i Ukraina, försvagade avtal om kärnvapennedrustning, det rekordvarma året 2023 och den växande faran med artificiell intelligens, som kan förstärka desinformation och korrumpera den globala informationsmiljön. Klockan står nu på 90 sekunder till midnatt – det närmaste globala katastrofen den någonsin har varit.
 
Källa: The Bulletin of the Atomic Scientists
Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.