Nyheter

Ökat våld och skrämsel mot miljöjournalister

Ursprungsbefolkningen i Guarani och människorättsaktivister deltar i en valvaka i Sao Paulo, Brasilien, den 23 juni 2022, och kräver rättvisa kring den brittiska journalisten Dom Phillips och urfolksexperten Bruno Pereiras död.

En ny rapport från Unesco publicerad på World Press Freedom Day avslöjar en oroväckande ökning av våld och skrämsel mot journalister som rapporterar om miljö och klimatfrågor. Rapporten, som dokumenterar attacker mot 749 journalister över ett 15-års spann, efterlyser ett starkare skyddsnät för miljöjournalister.

PRESSFRIHET | På World Press Freedom Day, den 3 maj, publicerade Unesco, FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur, en omfattande rapport som belyser de växande farorna för journalister som bevakar miljö och klimatförändringar. Rapporten, Press and Planet in Danger, avslöjar att minst 749 journalister eller nyhetsmedier som rapporterar om miljöfrågor har blivit måltavlor för attacker, inklusive mord, fysiskt våld, och arresteringar under perioden från 2009 till 2023.

Rapporten noterar även en alarmerande 42 procentig ökning av attacker under de senaste fem åren jämfört med perioden före, skriver Unesco i ett pressmeddelande.

I rapporten framkommer det att attackerna inte bara har blivit fler utan också mer intensiva. Under perioden 2019-2023 rapporterades 183 incidenter, jämfört med 85 under den föregående femårsperioden. Detta inkluderar allt från fysiskt våld till juridiska attacker och omfattande onlinetrakasserier. Unescos observatorium för dödade journalister har också registrerat minst 44 journalister som mördats när de rapporterat om miljöfrågor, med ”en chockerande straffrihetsgrad på nästan 90 procent” då endast 5 av dessa fall lett till fällande domar.

En undersökning utförd av Unesco bland 900 miljöjournalister från 129 länder visade att 70 procent av respondenterna upplevt attacker, hot eller påtryckningar kopplade till deras arbete. Dessutom rapporterade nästan hälften av journalisterna att de tillämpade självcensur i sin rapportering, av rädsla för attacker eller att deras källor skulle exponeras.

Rapporten lyfter också fram behovet av förbättrad styrning av digitala plattformar för att bekämpa desinformation om miljö och klimat. Ett av huvudinitiativen från  World Press Freedom Day Global Conference blir lanseringen av Unescos globala färdplan mot klimatdesinformation.

Denna färdplan kommer att definiera roller för regeringar, mediainstitutioner, akademiska institutioner och forskare, samt civilsamhället och digitala plattformar. Syftet är att stödja och skydda miljöjournalister och att säkerställa integriteten i den information som sprids om miljö och klimatförändringar online.

– Utan tillförlitlig vetenskaplig information om den pågående miljökrisen kan vi aldrig hoppas på att övervinna den. Och ändå står de journalister som vi litar på för att undersöka detta ämne och se till att information är tillgänglig inför oacceptabelt höga risker över hela världen, och klimatrelaterad desinformation frodas på sociala medier, säger Unescos generaldirektör Audrey Azoulay.

Rapporten Press and Planet in Danger markerar en viktig milstolpe i strävan att säkra pressfrihet och skydda de journalister som spelar en avgörande roll i att informera allmänheten om kritiska miljö- och klimatfrågor.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.