Nyheter

Svenska matvanor bland de sämsta för klimatet

Köttbullar, makaroner och ett glas mjölk,

En ny rapport visar att Sveriges matvanor är bland de sämsta i världen när det gäller utsläpp av växthusgaser. Kostens påverkan på klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald och övergödning är betydande, med kött och mejeriprodukter som de största bovarna.

MAT | Svenskarnas kosthållning orsakar betydligt högre koldioxidutsläpp än vad som är hållbart, visar en ny rapport. Forskning pekar på att våra matvanor genererar mellan 1,8 och 2,2 ton koldioxid per person och år, vilket är långt ifrån det hållbara målet på ungefär 0,5 ton.

– Vi skulle behöva ner till en fjärdedel av det, konstaterar Elin Röös, forskare i hållbara livsmedelssystem vid SLU, och en av medförfattarna till rapporten som sammanfattar flera studier om hur våra matvanor påverkar klimatet och miljön.

Internationellt sett ligger Sverige högt på listan över klimatpåverkan från matkonsumtion.

– Framför allt vår höga kött- och mejerikonsumtion i Sverige driver upp utsläppen, förklarar Röös i en intervju med TT.

Rapporten, ”Mat, miljö och hållbarhet Hur påverkar den mat vi svenskar äter planeten?”, visar också att mäns kosthållning orsakar högre utsläpp än kvinnors, huvudsakligen på grund av större matintag hos män.

Utöver klimatpåverkan är svenska matvanor också skadliga för den biologiska mångfalden. Stapelvaror som kaffe, kakao och bananer bidrar till att omvandla mark i biologiskt rika länder till åkermark, vilket förvärrar förlusten av artrikedom.

Rapporten rekommenderar en rad åtgärder för att göra matvanorna mer hållbara, inklusive skattelättnader på hälsosam mat och högre skatter på klimatbelastande och ohälsosam mat.

– Men då krävs modiga politiker som vågar ta i de här frågorna, påpekar Röös, som även betonar vikten av individuella val i vardagen.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.