Nyheter

Tusen i juridisk limbo efter Kazakstans ”blodiga januari”

Protester i Almaty, Kazakstan, 5 mars 2022.

Över tusen personer befinner sig i juridisk limbo i väntan på att antingen frias eller ställas till svars för eventuella handlingar och rättsliga snedtramp i samband med Kazakstans ”blodiga januari”, vilket har blivit namnet för de sociala upplopp och politiska massprotester som lamslog det centralasiatiska landet i början av året.

KAZAKSTAN | Merparten som nu inväntar nästa steg säger sig heller inte ha några rötter eller engagemang i politiska rörelser. Istället vittnar de om att ha svept med i de fredliga manifestationer mot höjda priser på dagligvaror som matolja, ris och bensin som fick tusentals att samlas i Kazakstans största stad Almatys centrum.

– Jag trodde aldrig att det skulle bli skottlossning, men jag begav mig dit och blev skjuten. Jag såg aldrig vem som sköt mig. En kula träffade mig i vänster ben. Ett annat i höften, säger Daulet Zhabarbekov, en 23-årig säkerhetsvakt, till Eurasianet.

12 000 frihetsberövade under ”blodiga januari”

Liksom många andra civila har tillvaron efter ”blodiga januari” blivit en sammanflätning av fysisk smärta efter skottskador och post-traumatiskt stressyndrom samtidigt som myndigheter hotar med rättsliga påföljder för att de överhuvudtaget infann sig i närheten av de till stor del fredliga massprotesterna mot president Kassym-Jomart Tokajev.

Minst 225 kazaker dog och totalt frihetsberövades 12 000, varav många alltjämt inväntar eventuella rättsliga påföljder.

Torterade i rikt land

En av dem är Daulet Zhabarbekov, på många sätt representativ för den gemene kazaken: ung, enligt egen utsago likgiltig inför politiskt engagemang och ekonomiskt utsatt i ett land med väldiga rikedomar i form av fossilgas och uran.

Och även om en rättslig process kommer till stånd kring hans eventuella bistånd till ”ett försök till statskupp”, som president Tokajevs statsapparat spinner narrativet kring, lär inga juridiska påföljder drabba de militärer och poliser som gjorde sig skyldiga till tortyr, misshandel och olagliga frihetsberövanden till ett numera ökänt förvaringscenter utanför Almaty:
– De slog mig i huvudet och när jag blev tillsagd att lägga mina fingrar på bordet slog de dem med gevärsryggarna. Fingrarna är fortfarande svaga. När jag satt i cellen tog de mig in i korridoren och sa: ”Lägg dina händer på golvet och de slog dem med batonger”, berättar Daulet Zhabarbekov för Eurasianet.

* * *

LÄS ÄVEN:
”Arabisk vår” har nått Centralasien
När imperiet tar till vapen
Överlevnad mot alla odds

Nyheter

EU godkänner förbud mot förstörelse av osålda kläder

EU antar historisk lagstiftning för att stoppa förstörelse av osålda kläder och främja en mer hållbar textilindustri.

EU antar historisk lagstiftning för att stoppa förstörelse av osålda kläder och främja en mer hållbar textilindustri.

HÅLLBARHET | EU nådde på tisdagen en överenskommelse för att förbjuda stora detaljhandelsföretag från att förstöra osålda kläder och skor. Detta banbrytande steg syftar till att minska det förödande inflytandet av ”fast fashion” och främja en mer hållbar konsumtion.

De nya reglerna, som förväntas träda i kraft om två år för stora företag, har undantag för små företag och en sexårig övergångsperiod för medelstora företag. Denna åtgärd är en del av EU-kommissionens bredare initiativ för att göra produkter mer hållbara och främja reparation, återanvändning och återvinning.

– Det är dags att avsluta modellen med take, make, dispose, (se faktaruta) vilken är så skadlig för vår planet, vår hälsa och vår ekonomi, säger Alessandra Moretti, ledare för lagstiftningsprocessen i EU-parlamentet

De nya reglerna kommer även att ge EU-kommissionen befogenhet att utvidga förbudet till andra osålda produkter för att öka miljövänligheten. Produkter förväntas säljas med ett ”digitalt produktpass”, vilket ger konsumenter information för medvetna köpbeslut.

Även om detaljer för enskilda produkters krav ännu inte är slutförda, ses godkännandet av detta avtal som en formalitet när det går igenom parlamentet och medlemsländerna.

Överenskommelsen är en del av EU:s strävan att minska miljöpåverkan och klimatförändringar, med textilkonsumtionen som den fjärde största bidragaren till dessa globala problem.

Fakta: take, make, dispose

En linjär modell för resursförbrukning som skördar och utvinner material, använder dem för att tillverka en produkt och säljer produkten till en konsument, som sedan kasserar den som avfall. Motsats till cirkulär förbrukning.

Nyheter

Jorden på gränsen till fem katastrofala klimatvändpunkter

Hotat korallrev nära Key Biscayne, Florida.

Mänskligheten står inför "förödande dominoeffekter" inklusive massfördrivning och ekonomisk ruin när planeten värms upp. En rapport från forskare varnar för att vi närmar oss fem kritiska "tipping points" där effekterna kan vara oåterkalleliga.

KLIMAT | Fem viktiga naturliga trösklar riskerar redan att passeras, enligt Global Tipping Points-rapporten. Dessa händelser kan ske redan vid en uppvärmning på 1,5 grader över förindustriella temperaturer.

Trösklarna inkluderar kollapsen av stora inlandsisar på Grönland och Västantarktis, massiv permafrostupptining, död av korallrev i varmare vatten, samt kollapsen av en havsström i Nordatlanten.

Forskare varnar för att detta inte bara handlar om temperaturökningar, utan om plötsliga och förödande förändringar i naturen och samhället. Effekterna kan inkludera förlust av hela ekosystem, svårigheter att odla basgrödor, politisk instabilitet, och ekonomisk kollaps.

– Tipping points i jordsystemet utgör hot av en storleksordning som mänskligheten aldrig ställts inför, säger Tim Lenton, en av forskarna bakom rapporten.

– De kan utlösa förödande dominoeffekter, inklusive förlust av hela ekosystem och kapacitet att odla basgrödor, med samhälleliga effekter inklusive massfördrivning, politisk instabilitet och finansiell kollaps.

Rapporten varnar för att även om osäkerheten kring när dessa förändringar inträffar är stor, kan de ha oerhört omfattande konsekvenser. Förändringarna i klimatsystemen kan ske abrupt, inte i linje med gradvisa utsläppsökningar, och kan leda till långvariga och ogynnsamma konsekvenser.

Enligt rapporten är tre ytterligare trösklar nära att passeras till 2030-talet om uppvärmningen når 1,5 grader. Dessa inkluderar försvinnandet av mangrove- och sjögräsängar, samt risker för boreala skogar. Förändringarna kan skapa en kedjereaktion som påverkar ekosystem och vädermönster på global nivå.

Det är inte bara faran för att passera dessa trösklar som är oroande; det är också risken för återkopplingsslingor som kan ytterligare förvärra klimatkrisen. Till exempel kan kollapsen av Grönlands inlandsis orsaka förändringar i havsströmmar och vädermönster på global nivå.

Med en växande förståelse för dessa tipping points behöver vi en omedelbar och samordnad insats från världens ledare för att minska utsläppen och genomföra effektiva åtgärder för att undvika de mest katastrofala konsekvenserna av klimatförändringarna.

Samtidigt så pågår klimattoppmötet COP28 i Dubai. Trots tidigare löften verkar vi vara på väg mot en uppvärmning på 2,5 grader vid slutet av seklet, vilket visar på behovet av snabba och kraftfulla åtgärder. Ju längre vi väntar, desto svårare kommer det att bli att undvika de mest skadliga konsekvenserna för vår planet och för mänskligheten.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.