Konflikt

Medicinsk abort i fokus när aborträtten hotas i USA

Aborträttsdemonstranter under demonstration utanför USA:s högsta domstol i Washington, lördagen den 7 maj 2022.

Aborträttsförespråkare i USA blickar mot utökad tillgänglighet av medicinsk abort när Roe v Wade ser ut att falla. 26 delstater kommer att förbjuda eller kraftigt begränsa abort om så sker. Samtidigt lutar sig abortmotståndare knappast tillbaka utan arbetar på att täppa till luckor, bland annat med hjälp av övervakning, liksom nya former av lagförslag – som att klassa abort som mord eller dråp, eller om att hindra invånare från att begå abort ens i en annan delstat.

ABORTRÄTT | Enligt ett läckt dokument från Högsta domstolen (HD) i USA i maj är en majoritet av domarna redo att riva upp beslutet Roe v Wade från 1973 som sedan dess har garanterat aborträtten i landet. 26 delstater kommer med säkerhet eller sannolikt förbjuda abort om Roe v Wade faller enligt the Guttmacher Institute som jobbar för sexuell och reproduktiv hälsa.

22 av dessa delstater har redan lagar eller grundlagsändringar på plats för att försöka förbjuda abort så snart som möjligt efter HD-beslutet som väntas komma i sommar, och ytterligare fyra delstater kommer sannolikt att införa abortförbud. Flera abortförbud kommer också att införas även om Roe v Wade inte rivs upp helt och hållet – det kan räcka med att Roe v Wade försvagas.

I år har åtminstone 88 olika förslag på abortförbud lagts fram i 31 delstater. Abortförbuden- eller begränsningarna kan enligt the Guttmacher Institute delas in i fyra grupper: Abortförbud efter den femtonde graviditetsveckan, förbud som ska upprätthållas genom civilrättsliga stämningar från enskilda medborgare, totala abortförbud och förbud som ska utlösas om Roe v Wade rivs upp.

Abortpiller ett alternativ

Det mest uppmärksammade abortförbudet är Oklahomas som innebär ett totalförbud som gäller befruktningstillfället och ska upprätthållas genom enskilda medborgares civilrättsliga stämningar, likt den mekanism som Texas introducerade i höstas för att upprätthålla sitt abortförbud.

I takt med detta tittar aborträttsförespråkare bland annat på möjligheten av en utökad tillgång till medicinsk abort. Medicinsk abort som sker genom piller är svårare att kontrollera och kan i teorin möjliggöras genom att dessa skickas per post till kvinnor, ickebinära och transmän som befinner sig i delstater där abort har förbjudits för att helt enkelt göra dem mindre beroende av abortkliniker som blir allt färre och ligger allt längre bort.
– Medicinsk abort kommer att bli livsviktigt, säger Elisabeth Nash från the Guttmacher Institute till Time.

Två sorters tabletter intas vid medicinsk abort. På många platser har man kunnat ta tablett nummer två i hemmet medan den första tabletten var tvungen att intas på en vårdinrättning. Men i samband med covid-19-pandemin har möjligheten att få medicinsk abort helt och hållet i hemmet provats på flera ställen.

I USA underlättade livsmedels- och läkemedelsmyndigheten FDA sitt regelverk för abortpiller så att patienter kunde få dem efter läkarsamtal per telefon eller via länk, och i slutet av 2021 beslutade FDA att göra den möjligheten permanent. Abortpiller är tillåtet upp till tionde graviditetsveckan och enligt Time var detta den vanligaste abortmetoden i USA år 2020. Det finns dock flera delstater som har infört begränsningar i hur abortpiller får förskrivas och bara i år har konservativa politiker lagt fram förslag om fler än hundra restriktioner i 22 delstater.

I år har åtminstone 88 olika förslag på abortförbud lagts fram i 31 delstater
I år har åtminstone 88 olika förslag på abortförbud lagts fram i 31 delstater. Abortförbuden- eller begränsningarna kan enligt the Guttmacher Institute delas in i fyra grupper: Abortförbud efter den femtonde graviditetsveckan, förbud som ska upprätthållas genom civilrättsliga stämningar från enskilda medborgare, totala abortförbud och förbud som ska utlösas om Roe v Wade rivs upp. Foto: TT/AP Photo/Amanda Andrade-Rhoades

Gravida kan kriminaliseras

De flesta abortförbud i USA riktar sig i nuläget mot de kliniker och den vårdpersonal som erbjuder abort, men det finns en oro att även den gravida kvinnan kommer att kunna ställas inför rätta i framtiden. Ett sådant lagförslag har redan debatterats i Louisianas representanthus. Lagförslag 813 vill att abort ska falla under mord och/eller dråp i brottsbalken. Syftet är att en kvinna som genomgår abort ska behandlas på samma sätt som någon som tar livet av ett barn.

En kriminalisering av den som genomgår en abort är i dag grundlagsvidrigt men då många delstater medvetet har utmanat den hittills grundlagsstadgade rätten till abort finns det anledning att tro att fler kommer att följa efter, och Mary Ziegler författare till boken Abortion and the Law in America: Roe v Wade to the Present, pekar i en artikel i CNN på att flera advokater mot abort redan har begärt att HD ska erkänna foster som personer enligt grundlagen. Det skulle innebära att ett foster skulle ges samma rätt till skydd som kvinnan som bär det. En liknande grundlagsskrivning fanns fram tills nyligen på Irland med fruktansvärda konsekvenser.

Steg i den riktningen skulle naturligtvis också innebära risker för den som beställer abortpiller från en klinik eller organisation som erbjuder att skicka dessa även till delstater där abort är förbjudet och i ett sådant läge skulle också olika former av övervakning få en ökad roll. Sedan länge har abortmotståndare övervakat abortkliniker – att anteckna en bils registreringsskylt parkerad i närheten av en klinik är ett sätt att hålla koll på såväl vårdpersonal som möjliga patienter.

Detta kan i framtiden också komma att användas för att övervaka patienter som reser till kliniker i en delstat som har valt att skydda aborträtten. Dessutom kan olika digitala fotspår också användas emot en person som har sökt eller genomgått abort i en möjlig rättsprocess.

Polarisering mellan delstaterna

Det kan också leda till vad Mary Ziegler ser som en upptrappad konflikt mellan republikanskt styrda respektive demokratiskt styrda delstater där de förstnämnda gör allt för att stoppa aborter medan många demokratiskt styrda delstater jobbar för att stärka aborträtten. 

I Missouri har ett lagförslag lagts fram enligt vilket invånare i delstaten ska stoppas från abort även om det sker i en annan delstat. Detta genom att uppmuntra enskilda medborgare att stämma alla som hjälper en Missouribo att få abort också i en delstat där det är lagligt– det kan handla om allt från en läkare i en annan delstat till någon som kör en person till en klinik i en annan delstat, rapporterar Politico.

Men kan en delstat hindra en invånare att resa till en annan delstat för abort och vad innebär det för rörelsefriheten? Och vilken delstatslag är det som ska gälla – delstaten där en person, eller delstaten där aborten utförs? Detta är oklart menar Mary Ziegler som betonar att ett ”smutsigt nytt kapitel i abortkrigen” kan vara på väg att öppnas upp, något kvinnor, ickebinära och transmän kommer att betala ett högt pris för.

* * *

LÄS ÄVEN
Ilska mot hotad aborträtt utanför HD i USA
Andra rättigheter kan hotas om Roe v Wade faller
South Dakota – den amerikanska aborträttens nya frontlinje

<strong>Faktaruta:</strong>

22 delstater har lagar eller grundlagsändringar som gör att de med säkerhet skulle förbjuda abort om Roe v Wade faller: Alabama, Arizona, Arkansas, Georgia, Idaho, Iowa, Kentucky, Louisiana, Michigan, Mississippi, Missouri, North Dakota, Ohio, Oklahoma, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, West Virginia, Wisconsin och Wyoming.

Ytterligare fyra delstater kommer sannolikt att införa abortförbud: Florida, Indiana, Montana och Nebraska.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.