Nyheter

Palestina avvisar USA:s slutsats om Shireen Abu Aklehs död

Väggmålning av den ihjälskjutna Al Jazeera-veteranen Shireen Abu Akleh i Gaza City.

Palestina avvisar USA:s slutsats att skottet som dödade journalisten Shireen Abu Akleh sannolikt var resultatet av ”tragiska omständigheter”. Palestina menar att dödsskjutningen var ett ”avsiktligt krigsbrott”. Även människorättsorganisationen B’Tselem är kritisk till USA:s slutsats om det dödande skottet som inte heller tar fasta på indikationer om att skottet var riktat som bland annat CNN kommit fram till. 

ISRAEL-PALESTINA | Palestinas utrikesdepartement avvisar den slutsats som USA:s utrikesdepartement har dragit efter att ha undersökt kulan som dödade den palestinska journalisten Shireen Abu Akleh, som också hade amerikanskt medborgarskap, i maj.

”Staten Palestina förkastar USA:s avfärdande av de israeliska ockupationsstyrkornas avsiktliga inriktande på och dödande av Shireen Abu Akleh som endast ’tragiska omständigheter’ och inte ett avsiktligt krigsbrott”, skriver det palestinska utrikesdepartement som svar på det amerikanska utrikesdepartementets uttalande på måndagskvällen.

Palestina försäkrar att man kommer att fortsätta att driva fallet på en internationell nivå, inklusive kravet att hennes död, liksom andra palestiniers död orsakade av Israel, ska utredas av den internationella brottmålsdomstolen ICC.

”Ingen transparens”

Shireen Abu Aklehs familj uttryckte sin djupa besvikelse över utredningen som har utförts av det amerikanska utrikesdepartementet:

– Ja, Shireen dödades avsiktligt, säger journalistens brorsdotter Lina Abu Akleh till Al Jazeera, den tv-kanal som Shireen Abu Akleh hade arbetat för i över 20 år.

– Hela utredningen är en besvikelse med tanke på att vi inte fick kunskap om någon del av processen, det fanns ingen transparens. Vi gavs inte tillräcklig information om utredningen och vi fick reda på den i sista sekund, säger hon till Al Jazeera.

Det var under helgen som en undersökning gjordes av den kula som dödade den palestinsk-amerikanska journalisten Shireen Abu Akleh den 11 maj – enligt USA av oberoende experter under överinseende av USA, men enligt uppgifter i den israeliska tidningen Haaretz skulle den utföras av den israeliska militären, IDF, under överinseende av USA. På måndagskvällen meddelade USA:s utrikesdepartement att kulan var allvarligt skadad vilket förhindrar en tydlig slutsats.

”Tragiska omständigheter”

USA:s utrikesdepartement skriver i ett uttalande att man har tagit del av både den israeliska utredningen och den palestinska utredningen och kommer i en sammanfattning fram till att ”skottlossning från IDF:s position [den israeliska militären] sannolikt var ansvarig för Shireen Abu Aklehs död”, men man fann inget skäl till att tro att detta ”var avsiktligt utan snarare resultatet av tragiska omständigheter” under en israelisk räd i Jenins flyktingläger efter en rad terrordåd i Israel.

USA kommer fram i sin första slutsats fram till samma sak som en rad medieredaktioner såväl som FN:s människorättskontor (OHCHR) har gjort tidigare – att det är sannolikt att det dödande skottet avlossades från israeliska styrkor.

Men slutsatsen att hennes död var resultatet av tragiska omständigheter ifrågasätts av flera omständigheter.

Den israeliska människorättsorganisationen B’Tselem betecknar måndagens uttalande som en ”USA-stödd israelisk vittvättning” på Twitter. ”Det är inte klart på vilka grunder som USA:s utrikesdepartement söker avfärda hennes dödande som ’resultatet av tragiska omständigheter’ och inte som ett brott för vilket de ansvariga bör ställas till svars”, skriver organisationen och menar att Israel när det gäller utredningar efter att palestinier har dödats ”aldrig har varit något annat än en organiserad vittvättning för att möjliggöra ett ansvarsfritt dödande”.

”Riktade skott”

Även den journalistiska granskningen av CNN om dödsskjutningen av Shireen Abu Akleh, som Tidningen Global tidigare har rapporterat om, ifrågasätter att det skulle röra sig om en förlupen kula.

Genom granskningar av filmer från tillfället kan man se att flera kulor träffar ett träd precis bakom Shireen Abu Aklehs döda kropp, ett träd bakom vilket hennes kollega har tagit skydd.

Trädstammen har flera kulmärken som sitter tätt och CNN har talat med vapenexperten Chris Cobb-Smith som också har analyserat videomaterialet och annat material och som drar slutsatsen att detta indikerar att det handlade om avsiktliga skott:

– Den relativt nära grupperingen av kulorna indikerar att Shireen var avsiktligt utsatt för riktade skott och inte ett offer för slumpmässiga eller förlupna kulor, säger han till CNN som drar slutsatsen att Shireen Abu Akleh dödades av israeliska styrkor i en riktad attack.

Anmält till ICC

De slutsatserna stärks också av vittnesmål från Shireen Abu Aklehs kollegor som var med henne den morgonen i Jenin. De har från början vittnat om att skottet måste ha kommit från israeliska soldater och att det måste ha varit avsiktligt då journalisterna hade gjort sin närvaro känd för den israeliska armén innan dödsskjutningen skedde.

Precis innan Shireen Abu Akleh sköts ihjäl träffades också hennes kollega Ali Samoudi i ryggen. Det var alltså flertalet skott som sköts mot gruppen av journalister, och skotten fortsatte även därefter när en Jeninbo försökte hjälpa den då livlösa Shireen Abu Akleh till säkerhet.

Såväl Shireen Abu Akleh som Ali Samoudi var tydligt markerade med ”press” på sina skyddsvästar. Den Internationella journalistfederationen (IJF) fördömde redan den 11 maj dödsskjutningen och förklarade samtidigt att man skulle lägga till Shireen Abu Aklehs fall till en tidigare anmälan till ICC om palestinska journalisters systematiska utsatthet inför israeliska styrkors våld.

Även Svenska journalistförbundet står bakom anmälan till ICC, och ordföranden Ulrika Hyllert sade att man uppfattar det som att Shireen Abu Akleh gjordes till måltavla trots att hon hade burit väst och hjälm som var tydligt markerade med ”press”.

* * *
LÄS ÄVEN
Palestina vill att ICC utreder dödsskjutning av journalist
Al Jazeera-journalist ihjälskjuten i Jenin
FN: Palestinsk journalist dödades av israelisk militär

Nyheter

Utfasning av fossila bränslen förslag till klimatavtalet

Protest mot fossila bränslen vid FN:s klimattoppmöte COP28, tisdagen den 5 december 2023, i Dubai, Förenade Arabemiraten.

Klimatförhandlingarna vid COP28 står inför en ödesfråga – utfasningen av fossila bränslen. Ett utkast till förhandlingstext pekar på ett övervägande av en utfasning av fossila bränslen som en central del av det slutliga avtalet vid FN:s klimatmöte.

KLIMAT | Det preliminära utkastet till COP28-avtalet, tillkännagivet av FN:s klimatorgan, inledde diskussionerna kring det som betraktas som den mest avgörande frågan på toppmötet: huruvida länderna ska gå med på att gradvis avstå från att använda fossila bränslen eller strida för att bevara deras roll i energimixen.

Utkastet till avtalstext för COP28 inkluderar tre olika alternativ, vilka representanter från nära 200 länder nu skall komma överens om. Det första alternativet i utkastet förespråkar ”en ordnad och rättvis utfasning av fossila bränslen”. Språkbruket antyder att rika nationer med en lång historia av fossilbränsleanvändning bör fasa ut dem snabbare än fattigare länder som fortfarande utvecklar sina resurser.

Det andra alternativet kräver ”accelererade insatser för att avveckla fossila bränslen”.

Det tredje alternativet skulle helt undvika att nämna en utfasning av fossila bränslen.

USA, de 27 länderna inom Europeiska unionen och små klimatmässigt utsatta önationer driver på för en gradvis utfasning av fossila bränslen för att möjliggöra kraftiga sänkningar av koldioxidutsläppen. Dessa sänkningar anses vara kritiska under detta decennium för att förhindra katastrofala klimatförändringar enligt forskare.

Trots detta har de stora olje- och gasproducerande länderna inga planer på att sluta borra efter dessa bränslen, enligt Net Zero Tracker, som är ett oberoende samarbete mellan fyra organisationer, bland annat Oxford Net Zero.

Länder som Saudiarabien och Ryssland har motsatt sig tidigare förslag om en utfasning. Saudiarabiens energiminister, prins Abdulaziz bin Salman, meddelade till Bloomberg TV att hans land ”absolut inte” skulle gå med på ett avtal som kräver en utfasning av fossila bränslen.

Färsk forskning, publicerad i veckan av Global Carbon Budget, understryker att de globala koldioxidutsläppen från förbränning av fossila bränslen når nya rekordnivåer i år. Denna utveckling förvärrar klimatkrisen och ger upphov till mer förödande extremväder.

Enligt rapporten förväntas utsläppen från fossila bränslen totalt uppgå till 36,8 miljarder ton koldioxid år 2023, en ökning med 1,1 procent från föregående år, enligt forskare vid över 90 institutioner, inklusive University of Exeter.

Denna utsläppstrend placerar världen längre och längre ifrån att hindra den globala uppvärmningen från att överstiga 1,5 grader över förindustriell tid.

– Det ser nu nästan oundvikligt ut att vi kommer att överskrida det 1,5C-mål som sattes i Parisavtalet, säger Exeter-professorn Pierre Friedlingstein, som ledde forskningen.

– För att ha en chans att upprätthålla 2,0 graders-målet krävs snabba minskningar av utsläppen från fossila bränslen.

Nyheter

Víctor Jaras påstådda mördare utlämnad till Chile

Pedro Barrientos, tidigare soldat och ansedd som ansvarig för Jaras död, till vänster.

En av de mest symboliska och långdragna rättsprocesserna kopplade till Augusto Pinochets blodiga regim når äntligen sin slutpunkt när en nyckelperson i mordet på sångaren Víctor Jara 1973 har utlämnats till Chile för att ställas inför rätta.

CHILE | Den historiska betydelsen av denna händelse lyser klart då Pedro Barrientos, tidigare soldat och ansedd som ansvarig för Jaras död, slutligen överlämnats från USA till Chile. Åtalen mot honom gäller kidnappningen och mordet på Víctor Jara, ett av de mest uppmärksammade människorättsfallen från Pinochets regim. Enligt vittnesmål spelade Barrientos rysk roulette med Jara innan han sköt ihjäl honom den 16 september 1973.

– Vi vill dra en gräns under det här fallet – och det snabbt, sade Nelson Caucoto, en människorättsadvokat som företrätt Jaras familj under lång tid.

– Skulle någon någonsin ha trott att det skulle finnas rättvisa för Víctor Jara?

Även om utlämningen är ett viktigt steg, påpekar aktivister att det finns mycket arbete kvar för rättvisa. Många inblandade i brutala handlingar under diktaturen är fortfarande på fri fot, och undkommer straff.

Rodrigo Bustos från Amnesty International understryker detta genom att påpeka att Chile fortfarande har en enorm skuld att betala när det gäller att skipa rättvisa för de oförlåtliga brotten under Pinochetregimen. Trots att vissa fällande domar har säkrats för en del av offren, är det en liten andel av de totala fallen, vilket speglar den långsamma processen och bristen på rättvisa för överlevande från denna mörka tid.

– I allmänna termer har Chile fortfarande en enorm skuld att betala när det gäller rättvisa för de påtvingade försvinnandena, avrättningen och tortyren, säger Rodrigo Bustos, generalsekreterare för Amnesty International Chile.

Hittills har fällande domar endast säkrats i omkring en tredjedel av de 3 216 fall av påtvingade försvinnanden och avrättningar som begicks under diktaturen, enligt uppgifter sammanställda av Diego Portales University transitional justice observatory.

Bara 0,6 % av de överlevande offren från diktaturtiden har sett sina fall sluta med en fällande dom.

Víctor Jaras änka, Joan Jara, som nyligen gick bort vid 96 års ålder, kämpade i nästan fem decennier för att uppnå rättvisa för sin man. Hennes outtröttliga engagemang var en avgörande faktor för att samla vittnesmål och bevis som ledde till att fallet kunde återupptas efter många år av tystnad och brist på bevis.

Víctor Jaras tragiska öde, där han torterades och mördades på fotbollsarenan Estadio Chile, står fortfarande som en symbol för de brutala övergreppen som ägde rum under Pinochets regim. Hans musik och hans politiska övertygelse lever vidare idag som en påminnelse om konsekvenserna av maktmissbruk och förtryck.

– Det viktigaste är att 50 år senare har vi fortfarande inte gett upp, rättvisan kommer fortfarande. Chile är ett av få länder där det händer, säger människorättsadvokaten Nelson Caucoto

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.