Nyheter

EU:s kvinnor ett steg närmare likalön

Under torsdagen kom EU ett steg närmare lag om lika lön mellan könen.

Det finns utsikter till att kvinnor i EU, som i snitt tjänar 13 procent mindre än männen, kommer närmare likalön. Under årets sista EU-toppmöte som pågår i Bryssel just nu, nådde man på torsdagen en provisorisk överenskommelse för att minska löneskillnaderna mellan könen.

EU | Det nya EU-direktivet, som fortfarande måste godkännas av EU:s medlemsstater och gå igenom den vanliga lagstiftningsförfarandet, ger kvinnorna möjlighet att driva igenom likalön för lika arbete genom en rad bindande åtgärder.

Enligt Marian Jurečka, Tjeckiens vice premiärminister och minister för arbetsmarknad och sociala frågor, handlar lagen bland annat om att arbetsgivarna ska se till att deras anställda har tillgång till de kriterier som de använder för att fastställa lönen.

Transparens och ersättning

Arbetstagare ska också få rätt att få information om sin lönenivå och de genomsnittliga lönenivåerna för arbetstagare som utför samma arbete, uppdelat efter kön.

Arbetsgivare med fler än 100 anställda måste lämna information om löneskillnaderna mellan kvinnliga och manliga arbetstagare till både arbetstagare och myndigheter.

Om det finns en skillnad i lön på minst fem procent mellan kvinnliga och manliga anställda och det inte finns giltiga och könsneutrala kriterier för detta, måste arbetsgivaren bedöma lönenivån tillsammans med representanter för arbetstagarna.

Om arbetsgivaren inte respekterar principerna om likalön har den anställda rätt att kräva ersättning.

Lång kamp för likalön

Rätten till lika lön för kvinnor och män för lika arbete eller arbete av lika värde finns inskriven i Romfördraget från 1957 och har preciserats i ytterligare lagstiftning. Men trots detta har EU inte kunnat genomföra principen.

Förslaget till det aktuella direktivet lades fram av Europeiska kommissionen den 4 mars 2021 och EU:s medlemsstater enades om sitt förhållningssätt till förslaget den 6 december 2021. Förhandlingar med EU-parlamentet för att komma överens om en gemensam text inleddes i juni 2022. Den nuvarande överenskommelsen nåddes under den femte förhandlingsrundan.

Förutom denna fråga har årets sista EU-toppmöte många andra och stora frågor på agendan. Diskussioner om bland annat kriget i Ukraina, en hotande handelstvist med USA och ett första steg mot EU-medlemskap för Bosnien förväntas avslutas idag.

* * *
LÄS MER
EU-parlamentet vill att företag ska agera mot ojämställda löner
Ett nytt socialt kontrakt för anständiga arbetsvillkor
Lika lön i landslag

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.