Intro

I södra Asien minskar

luftföroreningarna den förväntade livslängden med i genomsnitt fem år, och luftkvaliteten i New Delhi leder till en förkortning av livslängden med mer än tio år. Om hela världen skulle minska sina föroreningen av lungskadande luftburna partiklar enligt Världshälsoorganisationens riktlinjer, skulle en genomsnittlig person kunna lägga till 2,3 år till sin förväntade livslängd – eller sammanlagt 17,8 miljarder räddade levnadsår för alla nu levande människor.
Läs Luftföroreningar förkortar livslängden mer än rökning

En 20-årig man i Uganda har blivit den första att åtalas för ”försvårad homosexualitet” efter att en ny anti-HBTQ-lagstiftning antogs tidigare i år. Homosexualitet kan leda till livstids fängelse och till och med till dödsstraff.
Läs Uganda: Riskerar dödsstraff för ”försvårad homosexualitet”

Om detta och som vanligt mycket mer i dagens Tidningen Global.

Välkommen!
Jan-Åke Eriksson
chefredaktör

PS. Missa inte Det Globala presstödet. Ett presstöd som inte bygger på ett otryggt stöd från den stat och regering vi granskar, utan från alla som tycker det är viktigt med en nyhetstidning som bevakar de globala frågorna. DS.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.