Nyheter

Kvinnoprotest i Kabul mot erkännande av talibanerna

Kvinnor samlades till en demonstration i huvudstaden Kabul  på lördagen och skanderade slagord mot talibanerna: ”Vi kämpar, vi dör, vi får våra rättigheter”.

Afghanska kvinnor protesterade på lördagen i Kabul och skanderade bland annat att ”det afghanska folket är talibanernas gisslan.” Kvinnorna krävde att det internationella samfundet inte ska erkänna talibanerna som de facto styr landet sedan 2021. Detta med anledning av ett FN-möte i Doha under måndagen och tisdagen.

AFGHANISTAN | FN:s generalsekreterare António Guterres betonade på fredagen att talibanerna inte är inbjudna till FN-mötet i Doha i Qatar som hålls den 1–2 maj. De som är inbjudna är olika länders särskilda sändebud till Afghanistan.

– Generalsekreteraren har inte bjudit in de facto-myndigheterna, förklarade FN:s talesperson Stephane Dujarric i ett uttalande, rapporterar Reuters.

Kvinnor i Afghanistan, som på lördagen gick ut på gatorna, oroas över att omvärlden har visat tecken på att vilja erkänna talibanstyret. Ett sådant tecken kom från FN:s vice generalsekreterare Amina Mohammed som  i måndags sade att det kommande mötet i Doha kunde innebära steg mot ”ett principiellt erkännande – med andra ord, det finns villkor”.

Enligt FN:s talesperson Dujarric ska mötet alltså inte ha det syftet utan istället fokusera på hur det internationella engagemanget kan stärkas kring ”gemensamma mål för en hållbar väg framåt” om Afghanistan.

Afghanska kvinnors rätt talibanernas ”gisslan”

Under lördagen gjorde de afghanska kvinnliga demonstranterna ett uttalande mot alla steg som kan leda till ett erkännande av talibanerna. I uttalandet skriver kvinnorna att talibanerna har tagit kvinnors rättigheter som gisslan för att få till stånd ett avtal med det internationella samfundet, rapporterar Rukshana Media.

I uttalandet uppmanas FN och det internationella samfundet till att ge genuint stöd till de afghanska kvinnornas krav, liksom att genomföra samtal och förhandlingar om Afghanistan tills dess att kvinnors rättigheter respekteras. Demonstranterna sade också att om FN och medlemsstater erkänner talibanerna blir de medskyldiga till människorättsbrotten och ”processen av terrorism i Afghanistan”.

Protest i Kabul upplöstes av talibaner

Kvinnor samlades till en demonstration i huvudstaden Kabul strax efter 13.00 på lördagen och skanderade slagord mot talibanerna: ”Vi kämpar, vi dör, vi får våra rättigheter”. ”Att erkänna talibanerna är en skamfläck för världen”, och ”Talibanerna begår brott, världen stöttar dem”.

Enligt demonstranten Shamayel Tawana som Rukshana Media har talat med var syftet med demonstrationen att uttrycka sitt motstånd mot ett erkännande av talibanerna. Hon förklarade att de hann protestera i ungefär en halvtimme innan talibaner gick till attack mot dem och upplöste demonstrationen.

Enligt en anonym demonstrant ska talibanska styrkor ha använt nedsättande språk mot dem och kallat dem ”vilda prostituerade” när de upplöste demonstrationen. Samma kvinna uttryckte besvikelse gentemot afghanska män:
– Afghanska män har varit tysta om den barbariska gruppens grymhet, och bara kvinnor och flickor protesterar.

Talibanförbud fördöms av FN:s säkerhetsråd

Flickor och kvinnor har regelbundet gått ut i offentliga protestera mot talibanerna ända sedan de tog över makten i landet på nytt i augusti 2021. Talibanerna har förbjudit tonårsflickor och kvinnor från att studera, och har förbjudit kvinnor från att jobba med icke-statliga organisationer och nu senast tidigt i april förbjöd talibanerna kvinnor att arbeta för FN-organ i landet.

I torsdags fördömde FN:s säkerhetsråd det senaste förbudet mot kvinnor. Resolutionen beskriver förbudet som ”utan motstycke i Förenta nationernas historia” och att förbudet för kvinnor att jobba för FN ”undergräver mänskliga rättigheter och humanitära principer”, rapporterar Reuters.

Talibanerna hävdar att förbudet mot kvinnor att jobba inom humanitära organisationer och FN-organ är en ”inhemsk fråga”. Vad gäller kvinnors utbildning har talibaner som Mawlawi Abdul Jabbar Saqib, chef för talibanernas utbildningsdepartement i provinsen Ghor, sagt att ”modern utbildning” är inte är ”obligatorisk för kvinnor”.

* * *
LÄS MER

Afghanska kvinnor protesterade för rätt till utbildning
FN rasar mot talibanbeslut om kvinnoförbud
Hård kritik av talibanförbud mot kvinnors utbildning

Nyheter

EU godkänner förbud mot förstörelse av osålda kläder

EU antar historisk lagstiftning för att stoppa förstörelse av osålda kläder och främja en mer hållbar textilindustri.

EU antar historisk lagstiftning för att stoppa förstörelse av osålda kläder och främja en mer hållbar textilindustri.

HÅLLBARHET | EU nådde på tisdagen en överenskommelse för att förbjuda stora detaljhandelsföretag från att förstöra osålda kläder och skor. Detta banbrytande steg syftar till att minska det förödande inflytandet av ”fast fashion” och främja en mer hållbar konsumtion.

De nya reglerna, som förväntas träda i kraft om två år för stora företag, har undantag för små företag och en sexårig övergångsperiod för medelstora företag. Denna åtgärd är en del av EU-kommissionens bredare initiativ för att göra produkter mer hållbara och främja reparation, återanvändning och återvinning.

– Det är dags att avsluta modellen med take, make, dispose, (se faktaruta) vilken är så skadlig för vår planet, vår hälsa och vår ekonomi, säger Alessandra Moretti, ledare för lagstiftningsprocessen i EU-parlamentet

De nya reglerna kommer även att ge EU-kommissionen befogenhet att utvidga förbudet till andra osålda produkter för att öka miljövänligheten. Produkter förväntas säljas med ett ”digitalt produktpass”, vilket ger konsumenter information för medvetna köpbeslut.

Även om detaljer för enskilda produkters krav ännu inte är slutförda, ses godkännandet av detta avtal som en formalitet när det går igenom parlamentet och medlemsländerna.

Överenskommelsen är en del av EU:s strävan att minska miljöpåverkan och klimatförändringar, med textilkonsumtionen som den fjärde största bidragaren till dessa globala problem.

Fakta: take, make, dispose

En linjär modell för resursförbrukning som skördar och utvinner material, använder dem för att tillverka en produkt och säljer produkten till en konsument, som sedan kasserar den som avfall. Motsats till cirkulär förbrukning.

Nyheter

Jorden på gränsen till fem katastrofala klimatvändpunkter

Hotat korallrev nära Key Biscayne, Florida.

Mänskligheten står inför "förödande dominoeffekter" inklusive massfördrivning och ekonomisk ruin när planeten värms upp. En rapport från forskare varnar för att vi närmar oss fem kritiska "tipping points" där effekterna kan vara oåterkalleliga.

KLIMAT | Fem viktiga naturliga trösklar riskerar redan att passeras, enligt Global Tipping Points-rapporten. Dessa händelser kan ske redan vid en uppvärmning på 1,5 grader över förindustriella temperaturer.

Trösklarna inkluderar kollapsen av stora inlandsisar på Grönland och Västantarktis, massiv permafrostupptining, död av korallrev i varmare vatten, samt kollapsen av en havsström i Nordatlanten.

Forskare varnar för att detta inte bara handlar om temperaturökningar, utan om plötsliga och förödande förändringar i naturen och samhället. Effekterna kan inkludera förlust av hela ekosystem, svårigheter att odla basgrödor, politisk instabilitet, och ekonomisk kollaps.

– Tipping points i jordsystemet utgör hot av en storleksordning som mänskligheten aldrig ställts inför, säger Tim Lenton, en av forskarna bakom rapporten.

– De kan utlösa förödande dominoeffekter, inklusive förlust av hela ekosystem och kapacitet att odla basgrödor, med samhälleliga effekter inklusive massfördrivning, politisk instabilitet och finansiell kollaps.

Rapporten varnar för att även om osäkerheten kring när dessa förändringar inträffar är stor, kan de ha oerhört omfattande konsekvenser. Förändringarna i klimatsystemen kan ske abrupt, inte i linje med gradvisa utsläppsökningar, och kan leda till långvariga och ogynnsamma konsekvenser.

Enligt rapporten är tre ytterligare trösklar nära att passeras till 2030-talet om uppvärmningen når 1,5 grader. Dessa inkluderar försvinnandet av mangrove- och sjögräsängar, samt risker för boreala skogar. Förändringarna kan skapa en kedjereaktion som påverkar ekosystem och vädermönster på global nivå.

Det är inte bara faran för att passera dessa trösklar som är oroande; det är också risken för återkopplingsslingor som kan ytterligare förvärra klimatkrisen. Till exempel kan kollapsen av Grönlands inlandsis orsaka förändringar i havsströmmar och vädermönster på global nivå.

Med en växande förståelse för dessa tipping points behöver vi en omedelbar och samordnad insats från världens ledare för att minska utsläppen och genomföra effektiva åtgärder för att undvika de mest katastrofala konsekvenserna av klimatförändringarna.

Samtidigt så pågår klimattoppmötet COP28 i Dubai. Trots tidigare löften verkar vi vara på väg mot en uppvärmning på 2,5 grader vid slutet av seklet, vilket visar på behovet av snabba och kraftfulla åtgärder. Ju längre vi väntar, desto svårare kommer det att bli att undvika de mest skadliga konsekvenserna för vår planet och för mänskligheten.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.