Nyheter

Tre män dömda till att få handen avhuggen

När en kvinna dömdes till döden genom stening i somras – för första gången på tio år – väcktes oro för en återgång till ett mer repressivt system i landet.

Tre sudanesiska män har nyligen dömts till att få en hand avhuggen som straff för stöld av gasflaskor i staden Omdurman. Det är första gången på tio år ett sådant straff har utdömts i landet. Domen väcker oro för utveckligen i landet där en steningsdom mot en kvinna i somras också ledde till stor kritik.

SUDAN | De nu dömda tre männen har också dömts till tre års fängelse och böter till motsvarande knappt 35 000 kronor. Landet gick under en period i demokratisk riktning efter att folkliga protester ledde till att militären till slut avsatte landets mångårige president och diktator Omar al-Bashir våren 2019.

Under den efterföljande perioden reformerades landet delvis, bland annat förbjöds kvinnlig könsstympning våren 2020 och under sommaren samma år meddelades att landet skulle upphöra med offentliga spöstraff samt ta bort förbudet mot att lämna sin religion, apostasi. Men sedan oktober 2021 har landet styrts helt och hållet av militären efter en kupp av general Abdel Fattah al-Burhan.

– Trots den politiska förändringen i landet har ingenting förändrats vad gäller människors rättigheter, det var en förändring på ytan, säger Samir Makeen, de tre männens advokat, rapporterar The Guardian som förklarar att domen kom för drygt två veckor sedan men blivit känd först nu i veckan.

Männen har nu förts till Koperfängelset i norra delen av huvudstaden Khartoum där även Omar al-Bashir sitter fängslad.

Oroväckande utveckling

Domen mot de tre männen väcker oro att landets utveckling går bakåt. I somras dömdes en kvinna till döden genom stening efter anklagelser om äktenskapsbrott, även det var den första sådana domen på ett årtionde. I november revs steningsdomen upp och rättegången gjordes om varpå den unga kvinnan istället dömdes till sex månaders fängelse. Då hade brottsrubriceringen ändrats från äktenskapsbrott till ”obscen handling” för en kyss med en man hon inte var gift med.

Både i fallet med de nu tre dömda männen och domen mot kvinnan i somras fanns allvarliga brister i rättegångarna. Organisationen the African Centre for Justice and Peace Studies anklagar Sudan för att inte ha gett de tre männen en rättvis rättegång, att de inte hade haft advokat från början, samt att rätten inte hade klargjort för männen allvaret i vad de anklagades för. Liknande brister rapporterades i den ursprungliga rättegången mot kvinnan i somras.

I samband med fallet mot kvinnan mobiliserade sudanesiska och regionala kvinnorättsorganisationer protester mot steningsstraffet. De väckte också internationell uppmärksamhet kring fallet och hänvisade bland annat till att Sudan 2021 undertecknade FN:s konvention mot tortyr. Det återstår att ske om en motsvarande mobilisering kommer att väckas nu för att försöka hindra att männen får sin hand avhuggen. Det är oklart när straffet kommer att verkställas.

* * *
LÄS MER

Steningsdom i Sudan har rivits upp
Sudanesiska kvinnor manar till internationell press mot steningsdom
Nya protester i Sudan efter blodig torsdag

Nyheter

EU godkänner förbud mot förstörelse av osålda kläder

EU antar historisk lagstiftning för att stoppa förstörelse av osålda kläder och främja en mer hållbar textilindustri.

EU antar historisk lagstiftning för att stoppa förstörelse av osålda kläder och främja en mer hållbar textilindustri.

HÅLLBARHET | EU nådde på tisdagen en överenskommelse för att förbjuda stora detaljhandelsföretag från att förstöra osålda kläder och skor. Detta banbrytande steg syftar till att minska det förödande inflytandet av ”fast fashion” och främja en mer hållbar konsumtion.

De nya reglerna, som förväntas träda i kraft om två år för stora företag, har undantag för små företag och en sexårig övergångsperiod för medelstora företag. Denna åtgärd är en del av EU-kommissionens bredare initiativ för att göra produkter mer hållbara och främja reparation, återanvändning och återvinning.

– Det är dags att avsluta modellen med take, make, dispose, (se faktaruta) vilken är så skadlig för vår planet, vår hälsa och vår ekonomi, säger Alessandra Moretti, ledare för lagstiftningsprocessen i EU-parlamentet

De nya reglerna kommer även att ge EU-kommissionen befogenhet att utvidga förbudet till andra osålda produkter för att öka miljövänligheten. Produkter förväntas säljas med ett ”digitalt produktpass”, vilket ger konsumenter information för medvetna köpbeslut.

Även om detaljer för enskilda produkters krav ännu inte är slutförda, ses godkännandet av detta avtal som en formalitet när det går igenom parlamentet och medlemsländerna.

Överenskommelsen är en del av EU:s strävan att minska miljöpåverkan och klimatförändringar, med textilkonsumtionen som den fjärde största bidragaren till dessa globala problem.

Fakta: take, make, dispose

En linjär modell för resursförbrukning som skördar och utvinner material, använder dem för att tillverka en produkt och säljer produkten till en konsument, som sedan kasserar den som avfall. Motsats till cirkulär förbrukning.

Nyheter

Jorden på gränsen till fem katastrofala klimatvändpunkter

Hotat korallrev nära Key Biscayne, Florida.

Mänskligheten står inför "förödande dominoeffekter" inklusive massfördrivning och ekonomisk ruin när planeten värms upp. En rapport från forskare varnar för att vi närmar oss fem kritiska "tipping points" där effekterna kan vara oåterkalleliga.

KLIMAT | Fem viktiga naturliga trösklar riskerar redan att passeras, enligt Global Tipping Points-rapporten. Dessa händelser kan ske redan vid en uppvärmning på 1,5 grader över förindustriella temperaturer.

Trösklarna inkluderar kollapsen av stora inlandsisar på Grönland och Västantarktis, massiv permafrostupptining, död av korallrev i varmare vatten, samt kollapsen av en havsström i Nordatlanten.

Forskare varnar för att detta inte bara handlar om temperaturökningar, utan om plötsliga och förödande förändringar i naturen och samhället. Effekterna kan inkludera förlust av hela ekosystem, svårigheter att odla basgrödor, politisk instabilitet, och ekonomisk kollaps.

– Tipping points i jordsystemet utgör hot av en storleksordning som mänskligheten aldrig ställts inför, säger Tim Lenton, en av forskarna bakom rapporten.

– De kan utlösa förödande dominoeffekter, inklusive förlust av hela ekosystem och kapacitet att odla basgrödor, med samhälleliga effekter inklusive massfördrivning, politisk instabilitet och finansiell kollaps.

Rapporten varnar för att även om osäkerheten kring när dessa förändringar inträffar är stor, kan de ha oerhört omfattande konsekvenser. Förändringarna i klimatsystemen kan ske abrupt, inte i linje med gradvisa utsläppsökningar, och kan leda till långvariga och ogynnsamma konsekvenser.

Enligt rapporten är tre ytterligare trösklar nära att passeras till 2030-talet om uppvärmningen når 1,5 grader. Dessa inkluderar försvinnandet av mangrove- och sjögräsängar, samt risker för boreala skogar. Förändringarna kan skapa en kedjereaktion som påverkar ekosystem och vädermönster på global nivå.

Det är inte bara faran för att passera dessa trösklar som är oroande; det är också risken för återkopplingsslingor som kan ytterligare förvärra klimatkrisen. Till exempel kan kollapsen av Grönlands inlandsis orsaka förändringar i havsströmmar och vädermönster på global nivå.

Med en växande förståelse för dessa tipping points behöver vi en omedelbar och samordnad insats från världens ledare för att minska utsläppen och genomföra effektiva åtgärder för att undvika de mest katastrofala konsekvenserna av klimatförändringarna.

Samtidigt så pågår klimattoppmötet COP28 i Dubai. Trots tidigare löften verkar vi vara på väg mot en uppvärmning på 2,5 grader vid slutet av seklet, vilket visar på behovet av snabba och kraftfulla åtgärder. Ju längre vi väntar, desto svårare kommer det att bli att undvika de mest skadliga konsekvenserna för vår planet och för mänskligheten.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.