Nyheter

Tre män dömda till att få handen avhuggen

När en kvinna dömdes till döden genom stening i somras – för första gången på tio år – väcktes oro för en återgång till ett mer repressivt system i landet.

Tre sudanesiska män har nyligen dömts till att få en hand avhuggen som straff för stöld av gasflaskor i staden Omdurman. Det är första gången på tio år ett sådant straff har utdömts i landet. Domen väcker oro för utveckligen i landet där en steningsdom mot en kvinna i somras också ledde till stor kritik.

SUDAN | De nu dömda tre männen har också dömts till tre års fängelse och böter till motsvarande knappt 35 000 kronor. Landet gick under en period i demokratisk riktning efter att folkliga protester ledde till att militären till slut avsatte landets mångårige president och diktator Omar al-Bashir våren 2019.

Under den efterföljande perioden reformerades landet delvis, bland annat förbjöds kvinnlig könsstympning våren 2020 och under sommaren samma år meddelades att landet skulle upphöra med offentliga spöstraff samt ta bort förbudet mot att lämna sin religion, apostasi. Men sedan oktober 2021 har landet styrts helt och hållet av militären efter en kupp av general Abdel Fattah al-Burhan.

– Trots den politiska förändringen i landet har ingenting förändrats vad gäller människors rättigheter, det var en förändring på ytan, säger Samir Makeen, de tre männens advokat, rapporterar The Guardian som förklarar att domen kom för drygt två veckor sedan men blivit känd först nu i veckan.

Männen har nu förts till Koperfängelset i norra delen av huvudstaden Khartoum där även Omar al-Bashir sitter fängslad.

Oroväckande utveckling

Domen mot de tre männen väcker oro att landets utveckling går bakåt. I somras dömdes en kvinna till döden genom stening efter anklagelser om äktenskapsbrott, även det var den första sådana domen på ett årtionde. I november revs steningsdomen upp och rättegången gjordes om varpå den unga kvinnan istället dömdes till sex månaders fängelse. Då hade brottsrubriceringen ändrats från äktenskapsbrott till ”obscen handling” för en kyss med en man hon inte var gift med.

Både i fallet med de nu tre dömda männen och domen mot kvinnan i somras fanns allvarliga brister i rättegångarna. Organisationen the African Centre for Justice and Peace Studies anklagar Sudan för att inte ha gett de tre männen en rättvis rättegång, att de inte hade haft advokat från början, samt att rätten inte hade klargjort för männen allvaret i vad de anklagades för. Liknande brister rapporterades i den ursprungliga rättegången mot kvinnan i somras.

I samband med fallet mot kvinnan mobiliserade sudanesiska och regionala kvinnorättsorganisationer protester mot steningsstraffet. De väckte också internationell uppmärksamhet kring fallet och hänvisade bland annat till att Sudan 2021 undertecknade FN:s konvention mot tortyr. Det återstår att ske om en motsvarande mobilisering kommer att väckas nu för att försöka hindra att männen får sin hand avhuggen. Det är oklart när straffet kommer att verkställas.

* * *
LÄS MER

Steningsdom i Sudan har rivits upp
Sudanesiska kvinnor manar till internationell press mot steningsdom
Nya protester i Sudan efter blodig torsdag

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.