Intro

Giftig luft över hela Europa

En färsk studie har visat att nästan alla européer andas in giftig luft, vilket kan kopplas till 400 000 dödsfall per år. Situationen beskrivs som en allvarlig folkhälsokris. Det har också visat sig att de mest utsatta grupperna i samhället ofta bor i områden med högst föroreningsnivåer. Luftföroreningar betraktas som en fråga om ”miljömässig orättvisa”, där de länder som drabbas mest också har de lägsta medelinkomsterna. Att förbättra luftkvaliteten, särskilt i Östeuropa, är därför brådskande för att säkerställa lika möjligheter till hälsa över hela Europa.
Läs Giftig luft över hela Europa

I en global satsning för att rädda våra världshav undertecknade 67 länder på onsdagen ett nytt FN-fördrag som syftar till att skydda de marina miljöerna från skador orsakade av överfiske och mänskliga aktiviteter.
Läs 67 länder har undertecknat FN:s havsfördrag

Om detta och som vanligt mycket mer i dagens Tidningen Global.

Välkommen!
Jan-Åke Eriksson
chefredaktör

PS. Missa inte Det Globala presstödet. Ett presstöd som inte bygger på ett otryggt stöd från den stat och regering vi granskar, utan från alla som tycker det är viktigt med en nyhetstidning som bevakar de globala frågorna. DS.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.