Nyheter

Historisk klimaträttegång avslutad i Montana

Målsäganden i den historiska klimaträttegången anländer till domstolen i Helena i Montana i USA på rättegångens sista dag på tisdagen.

Uppvärmning av klimatet, försämrad luft på grund av gräs- och skogsbränder och utdragen torka. Det är några av de frågor som sexton unga målsägande har vittnat om i en domstol i delstaten Montana i USA i veckan som har gått. De har stämt delstaten för att bryta mot deras rätt till ”en ren och hälsosam miljö” i Held v Montana – den första klimatstämningen som har gått till rättegång i USA.

USA | De sexton unga som står bakom stämningen, som lämnades in 2020, vill att domstolen ska slå fast att användandet av fossila bränslen, liksom delstatens underlättande för fossilndustrin gör klimatkrisen värre. De stämmer delstaten också för att kräva att den skyddar deras grundlagsskyddade rätt till en ”ren och hälsosam miljö”, liksom skyddar vatten, luft och djurrike som alla ”hotas av torka, hetta, bränder, rök och översvämningar”, skriver advokatbyrån Our Children’s Trust som tillsammans med målsägandena driver fallet, i ett pressmeddelande.

Rättegången avslutades tidigare i veckan efter att ha pågått i sju dagar. I sin slutplädering argumenterade advokaten Nate Bellinger från Our Children’s Trust för att delstaten har brutit mot de målsägandes rätt till en ”ren och hälsosam miljö”, en skrivning som sedan 1972 ingår delstaten Montanas grundlag.
– Liksom andra tidigare monumentala konstitutionella fall står delstaten Montana inför rätten på grund av djupgående kränkningar av rättigheter, sade Bellinger på tisdagen, rapporterar The Independent.

Rikki Held: ”Det enda rätta”

Stämningen av delstaten står Rikki Held och femton andra unga människor för. De hävdar att Montanas lagstiftning främjar fossila bränslen trots att detta och de koldioxidutsläpp som blir resultatet står i strid med deras rätt till en ”ren och hälsosam miljö”. Montana har en omfattande fossilindustri – stora mängder olja, gas och kol utvinns här.

– Jag visste att det var det enda rätta, säger Rikki Held som bor i Broadus i Montana. Hon är i dag 22 år och förklarar på advokatbyrån Our Children’s Trusts hemsida varför hon står bakom stämningsansökan.

– Genom att lära mig om miljövetenskap och klimatförändringar förstod jag att den här klimatkrisen är en av de största frågorna vi står inför i dag, och det här fallet visar att våra regeringar måste agera för att skydda oss och vår framtid. Jag vill försäkra att grundläggande mänskliga rättigheter som beskrivs i Montanas grundlag, som rätten till en ren och hälsosam miljö, upprätthålls, säger hon.

Drabbas av rök från skogsbränder

På rättegångens första dag den 12 juni vittnade Rikki Held om hur hon har drabbats personligen av klimatkrisen. Hon bor och jobbar på familjens ranch, ofta i extrem hetta och i brandrök från gräs- eller skogsbränder. Samma dag var också Steven Running från University of Montana kallad som expertvittne. Running bidrog till FN:s klimatpanel IPCC som 2007 belönades med Nobels fredspris. I rätten vittnade han om vilken påverkan klimatförändringarna har på de sexton unga målsägandena och att den skada de utsätts för kommer att förvärras om Montanas beroende av fossila bränslen fortsätter.

Fossilindustrin har länge haft ett stort inflytande i Montana, inte bara på dess ekonomi utan även på dess politiska styre. I New York Times podd The Daily berättar tidningens klimatkorrespondent David Gelles att en historiker beskrev delstaten på 1900-talet som en ”företagskoloni”. När delstatens grundlag först skrevs var formuleringarna i den underdånig till gruv- och energindustrin.

Fossilindustri har vuxit trots grundlagsskrivning

Grundlagen skrevs om efter att delstaten höll en konstitutionell konferens 1972 och syftet var till stor del enligt Gelles att ta tillbaka kontrollen över delstatens demokratiska institutioner från gruv- och fossilindustrin. Det var då som formuleringen rätten till en ”ren och hälsosam miljö” skrevs in. Den yngsta deltagaren under den konstitutionella konferensen i början av 1970-talet var Mae Nan Ellingson som också vittnade under rättegångens första dag. Hon förklarade att Montana då var den enda delstaten som fick en grundlagsskrivning om rätten till ren miljö men att delstatens klimat i dag ”varken är rent eller hälsosamt”.

För sedan grundlagsskyddet om ren miljö skrevs in har Montanas produktion av fossila bränslen ökat kraftigt. Delstaten är i dag den femte största kolproducenten i landet och landets tolfte största oljeproducent. Denna utveckling har också delstatens ledning underlättat genom frikostiga tillstånd och subventioner vilket de sexton unga har tagit fasta på i sin stämning. Republikanerna som styr delstaten har också infört en lag som aktivt förbjuder tillståndsenheter att ta hänsyn till klimatförändringar och utsläpp när de tar ställning till huruvida de ska ge tillstånd till ett projekt eller ej. Denna lag vill de unga bakom stämningen i Montana riva upp, få delstaten att erkänna att den faktiskt har ett ansvar för klimatkrisen och i slutändan att agera.

Många unga stämmer stater för klimatets skull

Stämningen i Montana är en del av en större rörelse där unga använder juridik och domstolar för att försöka stoppa klimatkrisen. Runt om i världen pågår stämningar mot stater från unga som menar att den klimatpolitik som förs är olaglig. I Sverige stämde gruppen Aurora den svenska staten förra året för att den ”inte behandlar klimatkrisen som en kris”. I USA har liknande stämningar genomförts i många år men fallet Held v Montana är det första som har gått till rättegång. Domaren Kathy Seeley kommer att ta ställning till huruvida delstatens lagar och policy är en ”substantiell faktor” bakom klimatpåverkan som torka, skogsbränder och extremt väder, rapporterar Nature, och dom i fallet väntas komma någon gång i början av juli.

Delstatens biträdande justitiekansler Michael Russell menade i förra veckan att en fråga som klimatförändringar är för stor för Montana att hantera på delstatsnivå, och han menade också att delstatens parlament har rätt att stifta de lagar den vill, även sådana som begränsar möjligheten att ta hänsyn till koldioxidutsläpp innan exempelvis ett tillstånd ges för prospektering. Han menade också det inte är en juridisk fråga huruvida delstaten ska gå i täten för arbetet mot klimatförändringar, rapporterar The Independent.

Julia Olson: ”Obestridliga expertvittnesmål”

Men Julia Olson, som grundade advokatbyrån Our Children’s Trust 2010 och som sedan dess har specialiserat sig på att säkra unga människors ”juridiska rättigheter till ett säkert klimat”, är av annan mening.

– Alla som lyssnade på rättegången i förra veckan hörde obestridliga expertvittnesmål från världens främsta experter inom sina områden, säger Julia Olson i ett pressmeddelande och fortsätter:

– I motsats till det presenterade delstaten det skrala ”vi kan inte sluta ge tillstånd till fossila bränsleprojekt” liksom en ekonom som enda expertvittne – som lade fram vittnesmål med matematiska fel och missförstånd om utsläppssiffror.

* * *
LÄS MER
Finland kan få sin första klimaträttegång
Unik klimaträttegång i USA startar i juni
Unga tar juridiken som vapen – stämmer staten

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.