Nyheter

19-åring dömd till fängelse för sen abort i USA

Kvinnor demonstrerade för rätten till fri abort i Washington DC i juni, ett år efter att Högsta domstolen rev upp grundlagsskyddet för abort på federal nivå.

En nu 19-årig kvinna har dömts till tre månaders fängelse i delstaten Nebraska i USA för att ha tagit abortpiller för att avsluta sin graviditet när hon var i omkring den 24:e veckan. Hennes mamma riskerar fängelse i upp till fem år för att ha hjälpt henne. Detta efter att polis förra året begärde och fick ut privata Messenger-meddelanden mellan dem.

USA | Kvinnan var 17 år när hon avslutade sin graviditet med hjälp av abortpiller och hon har erkänt att hon bröt mot lagen när hon begravde det aborterade fostret. I delstaten Nebraska där hon bodde var abort då förbjudet efter den 20 graviditetsveckan och hon ska ha varit flera veckor längre gången än så.

I juni förra året, innan USA:s högsta domstol hade rivit upp det federala grundlagsskyddet för abort i och med Roe v Wade, fick polis information om att en ung kvinna hade fött ett dödfött barn. När polis ställde frågor till henne om hennes graviditet sade hon och hennes mamma att hon hade fått missfall och att de efteråt hade begravt det dödfödda barnet, rapporterar The New York Times.

Begärde ut privata meddelanden 

På frågan om när graviditeten hade avslutats tittade flickan på sina meddelanden i Messenger på Facebook för att svara. Därefter begärde polis ut den privata korrespondensen mellan mamma och dotter från Meta som äger Facebook. Där fanns enligt åtalet bevis på att flickan hade använt abortpiller flera veckor efter att ha passerat gränsen för när abort fick ske.

Hennes mamma har erkänt medhjälp av en illegal abort, att hon har ljugit för myndigheterna samt att hon hanterat mänskliga kvarlevor. Hon kommer att dömas i september, rapporterar BBC. Sena aborter som denna är ovanliga, majoriteten sker innan den trettonde graviditetsveckan. Tidigt i år lagstiftade Nebraska om ett abortförbud vid tolv veckor.

Metas agerande kritiseras

Det faktum att polisen kunde begära ut och få information från mammans och dotterns privata kommunikation på Facebook via Meta har kritiserats. I ett uttalande förra sommaren sade Meta att man hade lämnat ut information efter att polis begärt ut den för att utreda vad som påstods vara en ”illegal bränning och begravning av ett dödfött barn”.

Enligt Meta hade det inte framgått att polisen utredde en illegal abort. Facebook har kritiserats för att privata meddelanden inte är krypterade per automatik, det krävs att användaren själv väljer en sådan inställning till skillnad från appar som Whats App eller Signal. Det har blivit rutin för polis att begära ut information från sociala medier men människor är inte alltid medvetna om det, förklarar Andrew Crocker, advokat på Electronic Frontier Foundation för NPR.

Större fokus på den gravida kan bli realitet

De flesta abortförbuden i USA:s delstater är inte riktade mot gravida som genomgår abort, bara Nevada och South Carolina har lagar som kriminaliserar den gravida kvinnan, ickebinära eller transmannen. Men många lagar kan användas för att komma åt inte bara regelrätta abortkliniker utan alla privatpersoner som på något sätt bistår en person som vill göra abort.

Ett skäl till att den gravida inte i första hand är måltavla för åtal kopplat till abortlagar är att det är en politiskt känslig fråga. Juridikprofessor Mary Ziegler säger till sajten 19th News att antiabortrörelsen länge har fokuserat på att lagstifta mot de som tillhandahåller en abort för att de vill framställa abortförbud som ett skydd för de gravida. Det kan dock framåt bli ett ökat fokus på de gravida eftersom det genom medicinsk abort med hjälp av abortpiller går att komma runt olika abortförbud.

Det kan komma att leda till att polis i högre utsträckning kommer att använda sig av privat information på sociala medier och annan digital information i utredningar.

– Det är inte svårt för polisen att veta vem som ska granskas och var man ska titta. Men om du är polis och ges i uppgift att granska alla i reproduktiv ålder i hela delstaten för att se om de beställer något på internet eller lämnar delstaten är det en herkulisk uppgift. Även om du har stora mängder data behöver du ändå ett tips, säger Ziegler till sajten.

Enligt sajten 19th News skedde det två fall förra året där data från sociala medier användes för att åtala personer för brott mot en abortlag, förutom fallet i Nebraska också ett fall i Texas där en man stämde sin ex-frus vänner för att ha hjälpt henne med abortpiller. I Texasfallet ska polis ha använt sig av SMS mellan kvinnan och vännerna i bevisföringen, rättegång väntas nästa år.

* * *
LÄS MER
Dotter och mamma åtalas för abortrelaterat brott i USA
Mordåtal mot kvinna för abort läggs ner
Strid om medicinsk abort trappas upp i USA

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.