Konflikt

Försvagad HD kan bereda väg för annektering av ockuperad mark

En svagare högsta domstol i Israel har länge varit målet för de politiker som strävar efter annektering av de ockuperade palestinska områdena.

Protesterna mot det israeliska rättsliga reformpaketet som bland annat minskar Högsta domstolens makt fortsätter. Proteströrelsen har dock – med små undandag – inte berört den israeliska ockupationen av de palestinska områden som ett hot emot den israeliska demokratin. Detta trots att en försvagad HD är ett krav för de politiker som har som mål att annektera ockuperad mark i strid med internationell rätt.

ISRAEL–PALESTINA | Inför omröstningen i det israeliska parlamenetet Knesset i måndags om en lag som begränsar Israels högsta domstols makt, genom att dra undan möjligheten till den så kallade rimlighetsprincipen, talade justitieminister Yariv Levin om varför lagen är nödvändig. Samtidigt som han, liksom hans partikollega premiärminister Benjamin Netanyahu, menade att förändringen går i demokratisk riktning gav han flera exempel som pekar på att det framför allt handlar om att stärka ”Israels kontroll över palestinierna”, skriver nyhetssajten +972 Magazine.

Levin fokuserade i sitt tal i måndags bland annat på att HD har rivit upp beslut om att hindra palestinier från att resa in i Israel, ett exempel han gav handlande om hur HD under den andra intifadan rev upp den israeliska arméns beslut att utvisa tre palestinier från Västbanken till Gaza som ett kollektivt straff för att släktingar till dem hade utfört en attack mot israeler. Två andra exempel som Levin lade fram i sitt tal i Knesset handlade om att den israeliska regeringen ville bestraffa israeler som hade protesterat mot den israeliska ockupation, något som HD förhindrade.

Driver på annektering

+972 Magazine beskriver Levin som en övertygad annekteringsideolog sedan mer än tio år, en inställning som han trots att det strider mot internationell rätt har varit öppen med. Han har också enligt nyhetssajten varit öppen med att en begränsning av domstolarnas och framför allt Högsta domstolens makt är nödvändig för att uppnå målet om annektering av de palestinska områdena.

– Vi kan inte acceptera den nuvarande situationen med att det rättsliga systemet, kontrollerat av en radikal, post-sionistisk vänsterminoritet som väljer sig bakom stängda dörrar, dikterar för oss sina egna värderingar – inte bara vad gäller [annektering] utan även andra frågor, ska Levin ha sagt på en konferens anordnad av Israeli Sovereignty Movement 2014 enligt +972 Magazine.

Han fortsatte:

– En förändring i det rättsliga systemet är avgörande för det kommer att ge oss möjligheten, och gör det mycket enklare för oss, att ta konkreta steg på marken som stärker processen om att gå framåt med suveräniteten [på Västbanken].

HD har ofta gett bosättare rätt

Det är inte så att HD i Israel har värnat internationell rätt genom att stoppa israeliska bosättningar på ockuperad mark, ofta har just rättsväsendet och även HD använts för att ta mark ifrån palestinier oavsett om det handlar om östra Jerusalem eller olika delar av Västbanken.

Ett exempel är att HD för ett drygt år sedan gav grönt ljus till den israeliska militären att tvinga bort omkring 1 200 palestinier boende i Masafer Yatta på södra Västbanken, genom att erkänna marken där som skjutfält för den israeliska armén.

Även de uppmärksammade tvångsförlyttningen av boende i Sheikh Jarrah i östra Jerusalem har varit föremål för HD – som i fall efter fall har gett bosättarrörelser rätt på bekostnad av de palestinier som har bott där flera generationer.

Ska ”skapa ansvarsfrihet”

Men i vissa fall har HD satt ner foten som då den underkände en låg som hade tillåtit bosättningar på privatägd palestinsk mark. Det är den institution som palestinier har att vända sig till i konflikter om mark, skriver Time Magazine, som också lyfter fram vilka konsekvenser den nya lagen och kommande reformerna kommer att ha på palestinierna, bosättningarna och internationell rätt. Time hänvisar till flera experter som betonar att agendan för ultranationalisterna i Netanyahus koalitionsregering är bosättarexpansion utan hinder och slutligen en annektering av Västbanken.

– Hela tanken på att försvaga Högsta domstolen innehåller en stor del av att flytta fram israelisk annektering och att skapa ansvarsfrihet för soldater och bosättare, säger den Israelbaserade analytikern Mairav Zonszein som jobbar för International Crisis Group till Time.

Förutom Yariv Levin lyfts också de högerextrema politikerna Bezalel Smotrich och Itamar Ben-Gvir fram som påskyndare av annektering av ockuperad mark. Men ett av de tydligaste uttalanden gällande målsättningen komma av Benjamin Netanyahu själv i december 2022, skriver Time. Tidningen hänvisar till en tweet av premiärministern den 28 december där han hävdade att det judiska folket har ”en exklusiv och obestridlig rätt till alla områden på Israels land”, det vill säga inklusive de ockuperade palestinska områdena.

Annektering på agendan vid regeringsbildande

Detta fastslogs också när koalitionsregeringen bildades förra året: ”Premiärministern kommer att leda formeringen och implementeringen av en policy inom ramverket där suveränitet kommer att appliceras till Judéen och Samarien”, det vill säga ockuperade Västbanken. Detta är enligt tidningen Times of Israel första gången som en sådan överenskommelse har inkluderat en uppmaning till annektering, även om Netanyahu redan 2020 var redo att annektera judiska bosättningar och Jordandalen på ockuperad mark 2020.

Den israelsk-palestinska politikern Aida Touma-Sliman från vänsterpartiet Hadash är övertygad att den huvudsakliga drivkraften bakom försvagningen av HD:s ställning är annekteringen av ockuperad mark:

– De behöver neutralisera Högsta domstolen så att den inte kritiserar eller dömer ut den politik och de beslut de kommer att ta, säger hon till Time.

För palestinierna, vars öde under ockupationen i stort sett har varit frånvarande från den israeliska proteströrelsen mot försvagningen av HD, var läget illa redan innan.

– Verkligheten för palestinierna på marken var dålig innan [den rättsliga reformen], och den är dålig nu, sammanfattar Mairav Zonszein

* * *
LÄS MER
Israel använder vatten som ”för att kontrollera” palestinier
Israelisk minister förnekar palestiniers existens
Israeliska demokratiprotester – men ockupationen utelämnas

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.