Nyheter

Humza Yousaf blir ny partiledare för SNP

Humza Yousaf är ny partiledare för Scottish National Party.

Den nya partiledare för det skotska partiet Scottish National Party blir Humza Yousaf. Han sade i sitt tacktal att han kommer att arbeta för att ena partiet och landet samt jobba för att övertyga fler skottar om att landet bäst tjänas av självständighet.
– Det skotska folket behöver självständighet nu mer än någonsin, sade Humza Yousaf på måndagseftermiddagen.

SKOTTLAND | – Fokus kommer att ligga på en gräsrotskampanj för att få stödet för självständighet att växa, men vi har mer jobb att göra för att övertyga människor, svarade Humza Yousaf på en fråga från pressen direkt efter att resultatet hade offentliggjorts.

Omkring 45 procent röstade för självständighet i en folkomröstning 2014 men sedan dess har stödet mer eller mindre legat stilla.

Humza Yousaf beskrev sig själv som den lyckligaste mannen i världen för att han nu har utsetts till att leda ett parti som han blev medlem i för nästan 20 år sedan. Humza Yousaf har varit Skottlands hälso- och socialvårdsminister och i morgon tisdag sker en omröstning i Skottlands lokalparlament om att utse honom till landets försteminister. Yousaf har beskrivits som en kontinuitetskandidat och som den av de tre kandidaterna som ställde upp i valet som ligger närmast den tidigare partiledaren och regeringschefen Nicola Sturgeons politiska linje.

Yousaf fick 52 procent av rösterna

Det var klockan 14 skotsk tid som resultatet av valet av ny partiledare offentliggjordes. Scottish National Partys nationella sekreterare Lorna Finn förklarade då att Yousaf hade fått omkring 48 procent av förstahandsrösterna, Kate Forbes fick 40 procent och Ash Regan endast elva procent. När Regans andrahandsröster omfördelades till de kvarvarande två kandidaterna fick Yousaf sammanlagt 26 032 av partimedlemmarnas röster vilket motsvarar 52 procent, och Forbes landade på 48 procent. 70 procent av de röstberättigade medlemmarna deltog i valet.

Valkampanjen som inleddes efter att Sturgeon överraskande meddelade i mitten av februari att hon skulle avgå har varit hård. Yousaf betonade i sitt tacktal att det nu är viktigt att partiet enas och gemensamt tar strid för självständighet liksom förbättrade livsvillkor för det skotska folket.

– Ledarskapsval kan till sin själva natur göra ont.

– Men i SNP är vi en familj. Vi är inte längre team Humza, eller team Ash eller team Kate, vi är ett lag, vi kommer att bli generationen som levererar självständighet för Skottland.

* * *
LÄS MER
Skottland mot en andra självständighetsomröstning
Vägskäl för skotska partiet SNP när ny ledare väljs på måndag
Skottland tar täten i kampen mot mensfattigdom

Nyheter

EU godkänner förbud mot förstörelse av osålda kläder

EU antar historisk lagstiftning för att stoppa förstörelse av osålda kläder och främja en mer hållbar textilindustri.

EU antar historisk lagstiftning för att stoppa förstörelse av osålda kläder och främja en mer hållbar textilindustri.

HÅLLBARHET | EU nådde på tisdagen en överenskommelse för att förbjuda stora detaljhandelsföretag från att förstöra osålda kläder och skor. Detta banbrytande steg syftar till att minska det förödande inflytandet av ”fast fashion” och främja en mer hållbar konsumtion.

De nya reglerna, som förväntas träda i kraft om två år för stora företag, har undantag för små företag och en sexårig övergångsperiod för medelstora företag. Denna åtgärd är en del av EU-kommissionens bredare initiativ för att göra produkter mer hållbara och främja reparation, återanvändning och återvinning.

– Det är dags att avsluta modellen med take, make, dispose, (se faktaruta) vilken är så skadlig för vår planet, vår hälsa och vår ekonomi, säger Alessandra Moretti, ledare för lagstiftningsprocessen i EU-parlamentet

De nya reglerna kommer även att ge EU-kommissionen befogenhet att utvidga förbudet till andra osålda produkter för att öka miljövänligheten. Produkter förväntas säljas med ett ”digitalt produktpass”, vilket ger konsumenter information för medvetna köpbeslut.

Även om detaljer för enskilda produkters krav ännu inte är slutförda, ses godkännandet av detta avtal som en formalitet när det går igenom parlamentet och medlemsländerna.

Överenskommelsen är en del av EU:s strävan att minska miljöpåverkan och klimatförändringar, med textilkonsumtionen som den fjärde största bidragaren till dessa globala problem.

Fakta: take, make, dispose

En linjär modell för resursförbrukning som skördar och utvinner material, använder dem för att tillverka en produkt och säljer produkten till en konsument, som sedan kasserar den som avfall. Motsats till cirkulär förbrukning.

Nyheter

Utfasning av fossila bränslen förslag till klimatavtalet

Protest mot fossila bränslen vid FN:s klimattoppmöte COP28, tisdagen den 5 december 2023, i Dubai, Förenade Arabemiraten.

Klimatförhandlingarna vid COP28 står inför en ödesfråga – utfasningen av fossila bränslen. Ett utkast till förhandlingstext pekar på ett övervägande av en utfasning av fossila bränslen som en central del av det slutliga avtalet vid FN:s klimatmöte.

KLIMAT | Det preliminära utkastet till COP28-avtalet, tillkännagivet av FN:s klimatorgan, inledde diskussionerna kring det som betraktas som den mest avgörande frågan på toppmötet: huruvida länderna ska gå med på att gradvis avstå från att använda fossila bränslen eller strida för att bevara deras roll i energimixen.

Utkastet till avtalstext för COP28 inkluderar tre olika alternativ, vilka representanter från nära 200 länder nu skall komma överens om. Det första alternativet i utkastet förespråkar ”en ordnad och rättvis utfasning av fossila bränslen”. Språkbruket antyder att rika nationer med en lång historia av fossilbränsleanvändning bör fasa ut dem snabbare än fattigare länder som fortfarande utvecklar sina resurser.

Det andra alternativet kräver ”accelererade insatser för att avveckla fossila bränslen”.

Det tredje alternativet skulle helt undvika att nämna en utfasning av fossila bränslen.

USA, de 27 länderna inom Europeiska unionen och små klimatmässigt utsatta önationer driver på för en gradvis utfasning av fossila bränslen för att möjliggöra kraftiga sänkningar av koldioxidutsläppen. Dessa sänkningar anses vara kritiska under detta decennium för att förhindra katastrofala klimatförändringar enligt forskare.

Trots detta har de stora olje- och gasproducerande länderna inga planer på att sluta borra efter dessa bränslen, enligt Net Zero Tracker, som är ett oberoende samarbete mellan fyra organisationer, bland annat Oxford Net Zero.

Länder som Saudiarabien och Ryssland har motsatt sig tidigare förslag om en utfasning. Saudiarabiens energiminister, prins Abdulaziz bin Salman, meddelade till Bloomberg TV att hans land ”absolut inte” skulle gå med på ett avtal som kräver en utfasning av fossila bränslen.

Färsk forskning, publicerad i veckan av Global Carbon Budget, understryker att de globala koldioxidutsläppen från förbränning av fossila bränslen når nya rekordnivåer i år. Denna utveckling förvärrar klimatkrisen och ger upphov till mer förödande extremväder.

Enligt rapporten förväntas utsläppen från fossila bränslen totalt uppgå till 36,8 miljarder ton koldioxid år 2023, en ökning med 1,1 procent från föregående år, enligt forskare vid över 90 institutioner, inklusive University of Exeter.

Denna utsläppstrend placerar världen längre och längre ifrån att hindra den globala uppvärmningen från att överstiga 1,5 grader över förindustriell tid.

– Det ser nu nästan oundvikligt ut att vi kommer att överskrida det 1,5C-mål som sattes i Parisavtalet, säger Exeter-professorn Pierre Friedlingstein, som ledde forskningen.

– För att ha en chans att upprätthålla 2,0 graders-målet krävs snabba minskningar av utsläppen från fossila bränslen.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.