Intro

Avgörande verktyg för att mäta och agera på klimatförändringarna

En nyckelfråga i kampen mot klimatförändringar är hur exakt vi kan fastställa när den globala uppvärmningen når det kritiska 1,5 graders-målet enligt Parisavtalet. En nyligen föreslagen indikator, kallad ”aktuella globala uppvärmningsnivån”, Current global warming levels – CGWL, kan vara svaret
Läs Avgörande verktyg för att mäta och agera på klimatförändringarna

Den tilltänkte chefen för Sydkoreas spionbyrå ser Kim Jong Uns dotter, Kim Ju Ae, som den möjliga framtida arvtagaren till Nordkoreas ledarroll. Kim Ju Aes offentliga framträdanden och den respekt hon erhåller från Nordkorea pekar på henne som en trolig efterträdare. Detta är första gången som byrån formellt har indikerat en potentiell maktöverföring till Kim Jong Uns dotter.
Läs Kim Jong Uns dotter Ju Ae ”trolig efterträdare” 

Och på ledarplats skriver Valdemar möller att ”det är av högsta vikt att vi ställer om vårt fossilberoende till förnyelsebar energi, men det räcker inte med att tänka att vi bara ska ersätta all den fossila energi vi förbrukar i dag med förnyelsebart. För att inte belasta miljön ännu mer än vad vi redan gör måste vi framför allt energieffektivisera och förbruka mindre. Bara så kan vi rädda både klimatet och vår livsmiljö.”
Läs Energieffektivisera mera

Mycket mer läsning i årets första fullmatade nummer av Tidningen Global.

Välkommen!

Jan-Åke Eriksson
chefredaktör

Missa inte Det Globala presstödet. Ett presstöd som inte bygger på ett otryggt stöd från den stat och regering vi granskar, utan från alla som tycker det är viktigt med en nyhetstidning som bevakar de globala frågorna. DS.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.