Konflikt

Hoten mot freden

🔶 KONFLIKT – GLOBALA MÅLEN: Förutsättningarna för att uppnå nummer 16 av de Globala -målen – fredliga och inkluderande samhällen – har minskat under pandemiåret.

Det flytande guldet blir till sand

🔶 KONFLIKT: Över en miljard invånare världen över saknar säker tillgång till rent dricksvatten. Den globala vattenosäkerheten bottnar i såväl politiska tillkortakommanden som i ekologiska förändringar – men som punkt 6 bland FN:s hållbarhetsmål ska rent vatten och sanitet för alla säkras till år 2030. Men hur ser prognosen för att det ska lyckas ut?

Libyen går en osäker framtid till mötes

🔶 Konflikt: Som att välja mellan pest och kolera. Det är så många libyer ser på valet mellan den internationellt erkända regeringen och premiärministern Fayez al-Sarraj å ena sidan och krigsherren Khalifa Haftar å andra sidan.

Oroande utveckling av hot mot urfolksaktivister

🔶 Konflikt: Klimataktivismen växer och har blivit både global och mer synlig de senaste åren. Men lokala ledare och miljöaktivister – varav många urfolk – mördas för att de försvarar sin odlingsmark och motsätter sig gruvdrift och vattenkraftprojekt.